Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся семiнар-практикум вчителiв образотворчого мистецтва та мистецтва
    27 листопада 2019 року у ЧЗШ№12 вiдбувся семiнар-практикум вчителiв образотворчого мистецтва та мистецтва на тему: "Сучасний пiдхiд до формування компетентностей учнiв засобами мистецтва". Учасники семiнару ознайомилися з iсторiєю української геральдики, яка красномовно нагадує нам про багате минуле, традицiї, котрi пережили вiки, а стилiзованi елементи розкривають реальнi подiї та явища, що доносять до нас у символiчнiй формi вiдомостi з минулого України. У практичнiй частинi семiнару, учнi 8-х класiв презентували родиннi герби, а учителi практично застосували свої знання при створеннi гербу школи.
    Гостем семiнару була випускниця школи, мистецтвознавець Цiхурська О.О., яка дала практичнi поради щодо викладання предметiв естетичного циклу.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради