Освiта - хронiка подiй << Назад
 Iнформацiя про семiнар учителiв української мови та зарубiжної лiтератури 27.02. у ЧЗШ № 1
    27 лютого на базi ЧЗШ №1 вiдбувся семiнар учителiв української мови i лiтератури та зарубiжної лiтератури на тему "Формування читацьких компетентностей в умовах особистiсно зорiєнтованого навчання".
    У теоретичному блоцi навчання педагоги обговорювали структуру уроку за технологiєю ОЗОН, роль органiзацiйно - дiяльнiсних умiнь учнiв у вихованнi компетентного читача, а в практичнiй частинi семiнару мали спiлкування з письменником-iнтелектуалом, перекладачем Андрiєм Содоморою та письменником i видавцем Василем Габором.
    Це була цiкава розмова про лiтературу i виклики глобалiзованого свiту, про особистiсть читача i формування його iнтелектуального та духовного простору, про джерела народження художнього Слова ... Лунали новели, есеї, поезiї Андрiя Содомори.
    Пiсля зустрiчi учасники семiнару мали можливiсть отримати автограф, придбати чудовi книги "Приватної колекцiї", якi пропагував Василь Габор. Дякуємо дирекцiї та вчителям-словесникам ЧЗШ 1 за гарну органiзацiю семiнару.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради