Освiта - хронiка подiй << Назад
 У ходi вiзиту на Львiвщину дружина Президента Марина Порошенко вiдкрила Червоноградський iнклюзивно-ресурсний центр
    Iнклюзивно-ресурсний центр розрахований для дiтей вiком вiд 2 до 18 рокiв. Центр вiдкрито для забезпечення прав дiтей з особливими освiтнiми потребами.
    Новостворений IРЦ розташований у примiщеннi ЗДО № 13. У закладi створено комфортнi умови для навчання та виховання дiтей з особливими освiтнiми потребами: кiмнати облаштовано новими меблями, необхiдною технiкою та корекцiйним обладнанням.
    Серед фахiвцiв центру - вчитель лiкувальної фiзкультури, практичний психолог, вчитель-логопед, вчитель-дефектолог. Вони проводитимуть корекцiйно-розвитковi заняття з дiтьми, складатимуть та за потреби коригуватимуть для них iндивiдуальнi програми розвитку. Маючи висновок фахiвцiв IРЦ дитина зможе навчатися у iнклюзивному або спецiальному класi звичайної школи.
    Фахiвцi IРЦ забезпечуватимуть методичний, психологiчний, дефектологiчний, логопедичний супровiд дiтей з особливими освiтнiми потребами, надаватимуть комплексну психолого-педагогiчну оцiнку розвитку та всебiчну допомогу батькам.
    Крiм того, батьки дiтей з особливими освiтнiми потребами зможуть отримати консультацiї щодо розвиткових занять та адаптацiї дiтей в iнклюзивному класi.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради