Освiта - хронiка подiй << Назад
 Майстер-клас для вчителiв математики
    Iнтернет практично полонив наше життя. Сьогоднi для розвитку iнтересу дiтей до навчання на уроцi недостатньо лише особистiсних якостей вчителя, необхiдно створювати i новi технiчнi умови навчання. Саме такий пiдхiд до уроку продемонструвала для вчителiв математики ЗЗСО мiста Чуприна Оксана Василiвна.
    21 лютого 2019 року вчитель математики Червоноградської загальноосвiтньої школи № 9 Чуприна О. В. провела майстер-клас на тему "Використання iнтернет-ресурсiв в роботi вчителя математики (Kahoot, LearningApps, Google Форми)". Пiд час майстер-класу показала використання мобiльних пристроїв в навчальному процесi для перевiрки знань онлайн за допомогою додатку Kahoot, виконання iнтерактивних вправ у LearningApps та створення онлайн опитувань за допомогою iнтернет-ресурсу - Google Форми.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради