Освiта - хронiка подiй << Назад
 Вiдбувся семiнар вчителiв-логопедiв дошкiльних навчальних закладiв
    6 березня на базi iнформацiйно-методичного центру освiти вiдбувся семiнар вчителiв-логопедiв дошкiльних навчальних закладiв з проблеми "Особливостi корекцiйних занять з дiтьми дошкiльного вiку, що мають фонетико-фонематичнi порушення мовлення". Пiд час семiнару учасники обговорили особливостi розвитку звукової культури мовлення у дiтей з порушенням мовлення, методики застосування гри з кольором як засобу логопедичної корекцiї дошкiльникiв iз фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, переглянули та проаналiзували заняття iз звукової культури мовлення (диференцiацiя звукiв с-ш) "Урок у лiсовiй школi".
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради