На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.52 >>Вниз >>На кiнець
 У ЧЗШ №12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї
    21.02 у чзш № 12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї у 9-А класi для молодих вчителiв мiста ,який провела Мацькiв Лiдiя Iллiвна. Дев' ятикласники вивчали особливостi нацiонально - визвольного руху у Наднiпрянськiй Українi другої половини дев'ятнадцятого столiття, познайомились iз iсторичною постаттю В.Антоновича i його внеском в нацiональне вiдродження України, захищали презентацiї про нього, обговорювали актуальнiсть iдей цiєї непересiчної особистостi.Учнi працювали з iсторичними джерелами, аналiзували циркуляри мiнiстра Валуєва , висловлювали свої думки щодо фактiв i подiй минулого.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №12 вiдбувся цiкавий конкурс
    02.03 у чзш № 12 вiдбувся цiкавий конкурс, який став уже традицiйним для дiвчат 7-8 класiв пiд назвою "Ми - україночки". Дiвчата змагались у конкурсах : краса в iменi твоїм, коса - дiвоча краса, бабусина скриня, я- господиня , мої таланти. Вiдбувся ярмарок українських звичаїв, де учасницям запропонували вiдповiсти на запитання, якi вони самi собi обрали за допомогою чарiвної скриньки. Конкурсантки довели що українськi дiвчата надзвичайно розумнi i талановитi. Кожна з них була переможницею у певнiй номiнацiї. Пiдготувала i провела конкурс вчитель української мови та лiтератури Скалецька Наталiя Богданiвна
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №7 проходив тиждень безпеки життєдiяльностi
    З 27.02. по 03.02 проходив тиждень безпеки життєдiяльностi. У школi було проведено бесiди i уроки з питань охорони здоров'я, розглянуто поведiнку i дiї людини в надзвичайних ситуацiях. Учнями 8 i 9 класiв переглянуто вiдеофiльм "Батьки i дiти. Вiчний конфлiкт". В 6-7 класах проведено урок - лекцiю на тему "Поведiнка людини в надзвичайних i стресових ситуацiях". Учнями 10 класу було проведено бесiди з учнями 1-6 класiв про надання першої медичної допомоги при виникненнi надзвичайної ситуацiї, про поведiнку учнiв, яка може призвести до виникнення надзвичайних ситуацiй. Школярi зрозумiли : доля людини у власних руках!.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №7 проходив тиждень свiтової лiтератури
    З 27.02 по 03.03 2012 в школi проходив тиждень свiтової лiтератури. В ходi тижня вчителями Наконечної Л.I., Нечипорук В.I. проведено:
    - учнями 3 класу проведено музичну хвилинку "Дитяча музика у творах свiтової лiтератури"
    - учнi 6 класу переглянули художнiй фiльм за твором Жюль Верна "П'ятнадцятирiчний капiтан"
    - учнi 9 i 10 класiв прийняли участь в iнтелектуальнiй грi "Що?Де?Коли?!и" на тему "Логiка - бог мислячих"
    - учнi 8 класу провели вiдкритий урок пiд керiвництвом вчителя Наконечної Л.I. "Доба європейського Вiдродження . Франческо Петрарка"
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбувся ранок "Уклiн Тобi, Тарасе"
    06.03.2012 у 1-А класi (Корчук Л.I) вiдбувся ранок "Уклiн Тобi, Тарасе". На святi учнi декламували вiршi ("Доля", "Менi тринадцятий минало", "Свiтає", "Зоре моя, вечiрняя", "Тече вода з-пiд явора", "Сонце заходить"), виконали пiснi ("Думи мої, думи мої", "Зацвiла в долинi:", "На високiй дуже кручiй", "Ой у лузi червона калина похилилася", "Уклiн Тобi, Тарасе!"), вiдтворили сценки ("Оксанка i Тарас", "Тарас i дяк", "Дiдусь, мати i Тарас", "Ярина i Тарас", "Мати i тарас").
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбулося свято до дня народження Т.Г. Шевченка
    06.03.2012 вiдбулося свято до дня народження Т.Г. Шевченка "Любовi пам`ять незабутня" для учнiв 6-А та 6-Б класiв. Свято проводила класний керiвник 6-В классу Папаєвич О.Г. Учнi декламували вiршi, розiгрували сценки. На виступi був показаний уривок з фiльму "Заповiт Т.Г. Шевченка". Також прозвучали пiснi на слова Т.Г. Шевченка "Зоре моя, вечiрняя", "Заповiт", "Така її доля", пiд час звучання яких демонструвались картини написанi Т.Г. Шевченком.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №7 завершились пiдготовчi заняття для майбутнiх першокласникiв
    Завершились пiдготовчi заняття для майбутнiх першокласникiв. За короткий час малята познайомились зi школою, вчителькою i здружились мiж собою. Цiкаво i змiстовно проходили заняття , швидко та весело пробiгали перерви. В школi малятам сподобалось i вони з нетерпiнням чекають Першого вересня.
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбулася презентацiя фiльму "Йосиф Слiпий"
    01.03.12 у ЧНВК No.10 вiдбулася презентацiя Андрiя Ковальського (голови обласної мододiжної органiзацiї "Народного руху") фiльму "Йосиф Слiпий" для учнiв 10-11 класiв.
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 пiдготували свято до Дня жiнок
    07.03.2012 учнi 9-А класу ЧНВК № 10 (Сичук М.М.) пiдготували свято до Дня жiнок. Учнi спiвали, декламували вiршi, розповiдали легенди та гуморески про жiнок.
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбулося свято до Мiжнародного дня рiдної мови
    У п`ятницю 24.02.2012 вiдбулося свято до Мiжнародного дня рiдної мови для учнiв 7-8 класiв. Учнi 8-Б класу (Заневич М. Є.) декламували вiршi та виконали пiснi про мову.
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбувся правознавчий турнiр "Магiстри юстицiї"
    23.02.2012р. у 9-А класi вiдбувся правознавчий турнiр "Магiстри юстицiї" (Олексович I.Б.).Клас був подiлений на три команди: "Юнi суддi", "Юнi прокурори", "Юнi адвокати". Турнiр складався з 4-х турiв ("Правознавча розминка", "Знаєш - вiдпочиваєш", "Юридичний буквар", "Ситуацiя"), за пiдсумками якого перемогу здобула команда "Юнi суддi".
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбувся шкiльний турнiр з iнтелектуальної гри "Що? Де? Коли?"
    24.02.2012 0 15.00год. вiдбувся шкiльний турнiр з iнтелектуальної гри "Що? Де? Коли?" мiж учнями 7-8 класiв. Змагання складалися з 3 турiв по 8 запитань. Оцiнювало команди журi у складi основних гравцiв команди ЧНВК No.10. За пiдсумками турiв беззаперечним лiдером стала команда 8-Б класу.
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбулося свято
    24.02.2012р. у ЧНВК №10 вiдбулося свято у 3-Б класш "Рiдна домiвка, рiдна сiм`я - тут виростає доля моя" (Грабовська Г. Б.). Прозвучали у виконаннi дiтей пiснi: "Україна", "Тато i мама", "Любiть свою хату", "По гриби", "По дорозi жук". У супроводi музичного iнструменту (бандури) Софiя Струж виконала пiсню "Осiнь", а Наталiя Болiбрух виконала на фортепiано "Мазурку".
        Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв-логопедiв дошкiльних навчальних закладiв
    6 березня на базi iнформацiйно-методичного центру освiти вiдбувся семiнар вчителiв-логопедiв дошкiльних навчальних закладiв з проблеми "Особливостi корекцiйних занять з дiтьми дошкiльного вiку, що мають фонетико-фонематичнi порушення мовлення". Пiд час семiнару учасники обговорили особливостi розвитку звукової культури мовлення у дiтей з порушенням мовлення, методики застосування гри з кольором як засобу логопедичної корекцiї дошкiльникiв iз фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення, переглянули та проаналiзували заняття iз звукової культури мовлення (диференцiацiя звукiв с-ш) "Урок у лiсовiй школi".
        Детальнiше...

 Вiдбулось Свято Рiдної мови i конкурс плакатiв про рiдну мову
    21.02.2012. в ЧЗШ №4 вiдбулось Свято Рiдної мови i конкурс плакатiв про рiдну мову. Вiдкритий виховний захiд пiдготували вчителi української мови i лiтератури Боса Ганна Володимирiвна i Коваль Стефанiя Миколаївна з учнями 5-А i Б класiв.
        Детальнiше...

 Розпочали вшанування пам'ятi Йосифа Слiпого
    2012 рiк рiшенням Верховної Ради України проголошено роком патрiарха греко-католицької церкви Йосифа Слiпого. Партiя "Народний рух України" спiльно з мiським вiддiлом освiти i священиками мiста розпочали вшанування пам'ятi презентацiєю i обговоренням фiльму "Патрiарх" про життєвий подвиг Йосифа Слiпого. 28.02.2012 до ЧЗШ № 4 завiтали декан Червоноградського деканату iгумен монастиря св. Юра ЧСВВ УКГЦ о. Iгнатiй Москалюк, депутат мiської ради Iгор Корнат, методист IМЦО Любов Хляка зустрiлися з вчителями i учнями школи.
        Детальнiше...

 Вiдбулося родинне свято День Весни i День рiдної мови
    24 лютого в БДЮТ м.Соснiвки вiдбулося родинне свято День Весни i День рiдної мови. Органiзатором свята була керiвник гуртка Федонюк Оксана Миронiвна.
        Детальнiше...

 Другокласникам про зимовi розваги
    16 лютого у 2-Б класi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 12 (класовод Галина Ярославiвна Пшик) вiдбувся вiдкритий урок з української мови з розвитку зв'язаного мовлення "Зимовi розваги дiтей". Урок вiдзначився глибоким пiзнавальним змiстом та розмаїттям методiв та прийомiв. Дiти вчилися складати розповiдь за малюнками, працювали в групах, залюбки брали участь в iнтерактивних iграх "Гронування", "Займи позицiю", "Сенкан". Розповiдi, якi склали учнi оформили у виглядi книжки-розкладки.
        Детальнiше...

 Мовознавчий турнiр у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 12
    20 лютого семикласники Червоноградської загальноосвiтньої школи № 12 взяли участь у цiкавому та пiзнавальному мовознавчому конкурсi "Нашi iмена", органiзованого вчителем Зоряною Мирославiвною Кiшак. Двi команди учнiв 7-А класу - "Джерельце" та "Росинка" - назвали бiльше ста рiдкiсних iмен. Звучали народнi пiснi, вiршi українських поетiв. Цiкавим був мультимедiйний проект ,пiдготовлений учасниками конкурсу.
        Детальнiше...

 Другокласники Червоноградської загальноосвiтньої школи № 12 у царствi птахiв
    17 лютого у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 12 у 2-А класi (класовод Наталiя Ярославiвна Жук) вiдбувся вiдкритий урок з предмету "Я i Україна". Пiд час уроку другокласники презентували у виглядi творчих проектiв свої знання про птахiв. Пiдготованi легенди, перекази, прислiв'я та приказки, цiкавинки про пернатих перенесли присутнiх на уроцi у свiт пернатих. Сприяв цьому i перегляд фiльму "Завiтаймо у царство пташок". Закiнчився урок розвiшуванням годiвничок iз кормом у шкiльному саду.
        Детальнiше...

 Вiдбулося свято-конкурс "Козацькi забави"
    В День Стрiтення 15 лютого у Червоноградському навчально-виховному комплексi № 10 у 5-А класi (класний керiвник Криштопа Ольга Iванiвна) вiдбулося свято-конкурс "Козацькi забави".
    Учасники чотирьох команд "Джура", "Чайка", "Сокiл", "Лiдер"обравши собi вiдповiднi псевдо, наприклад - "Розумна голова", "Живчик", "Шибайголова", "Чорне око", "Грiм" та iн.) змагалися у знаннях, вмiннях, вправностi, витривалостi. За результатами конкурсiв "Представлення", "Таланти", "Кулiш", "Iнтелектуальний", "У єдностi сила народу!", "Покажи, щоб зрозумiти", "Танцюють всi!", "Кулiнарний" журi у складi представникiв учнiвського самоврядування високо оцiнили команди. А переможцем стала команда "Джура".
        Детальнiше...

 Проведено творчу зустрiч
    15 лютого у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 7 вчителями української мови пiд керiвництвом Любовi Василiвни Сокiл було проведено творчу зустрiч з працiвниками мiської бiблiотеки до Дня Стрiтеня. Учнi третiх та шостих класiв пiдготували цiкавi мiнi-вистави про святкування Стрiтеня на Українi.
        Детальнiше...

 Проходив тиждень правових знань
    Протягом тижня з 13 до 17 лютого в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 7 проходив тиждень правових знань, приурочений Конвенцiї прав дитини та тиждень iсторiї та права. В школi в цей час вiдбулись тематичнi виховнi години "Соцiально-правовi гарантiї для дiтей в Українi"; в класних кiмнатах створенi iнформацiйнi кутки для дiтей та батькiв. Iрина Василiвна Терех, вчитель iсторiї та права, провела брейн-ринг "Богдан Хмельницький - визволитель України"; класнi колективи 7-8 класiв взяли участь в рольовiй грi "Україна - правова держава"; а семикласники, окрiм того, провели iсторичний марафон "Ярослав Мудрий - славний князь Київської Русi"
        Детальнiше...

 Ще раз про християнське виховання у дошкiльних навчальних закладах
    16 лютого на базi Червоноградського дошкiльного навчального закладу № 9 вiдбувся семiнар вихователiв-методистiв з проблеми "Християнське виховання дiтей дошкiльного вiку". У роботi семiнару активну участь взяв отець Михайло Микита з церкви Пресвятої Богородицi Владичицi України. Пiд час семiнару учасника завiдувачем ДНЗ № 9 Мастикаш Наталiєю Володимирiвною було представлено проект "Християнське виховання" , спрямований на налагодження спiвпрацi мiж педагогами, батьками, церквою. Вихователь-методист Наталiя Валерiївна Дмитрук ознайомила з матерiалами роботи творчої групи щодо проведення тижнiв духовностi у ДНЗ.
        Детальнiше...

 Вивчаємо математику
    9 лютого у червоноградськiй загальноосвiтнiй школi 3 12 вiдбувся вiдкритий урок - презентацiя проекту "Правильнi многогранники" (11 клас, вчитель Тетяна Iванiвна Титар). Одинадцятикласники, об'єднанi у п'ять груп, презентували рiзнi види многогранникiв: тетраедр, гексаедр, октаедр, iкосаедр , додекаедр . Завдання групи було виготовити модель певного многогранника та зiбрати всю можливу iнформацiю про його властивостi та застосування . Проект був цiкавий не тiльки своєю пiзнавальною особливiстю,а й розвивав творчу активнiсть учнiв, виявив їх iнiцiативу та презентабельнiсть.
        Детальнiше...

 Про шляхи самовиховання та самореалiзацiю говорили одинадцятикласники ЧЗШ № 12
    13 лютого пiд час години спiлкування учнi одинадцятого класу Червоноградської загальноосвiтньої школи № 12 разом iз психологом Оксаною Iванiвною Улiцькою дослiджували тему "Самовиховання особистостi". За допомогою тренiнгових вправ учнi намагались краще зрозумiти себе i суть процесу самовиховання, що являє собою єднiсть трьох складових: самопiзнання, самоставлення, саморегуляцiю. Одинадцятикласники зробили висновок ,що важко не погодитися зi словами сенеки, який стверджував, що найсильнiший той, хто має владу над собою.
        Детальнiше...

 Проведено заняття "Клубу молодого вихователя"
    8 лютого iнформацiйно-методичним центром освiти на базi Червоноградського дошкiльного навчального закладу № 1 проведено заняття "Клубу молодого вихователя" (керiвник Леся Петрiвна Сохан) з проблеми "Ознайомлення з перспективним педагогiчним досвiдом освiтян ДНЗ мiста". Свiй досвiд роботи щодо використання ейдетики у роботi з дiтьми дошкiльного вiку презентувала вихователь, "вихователь-методист" ДНЗ № 1 Наталiя Василiвна Романик . Присутнi взяли участь у дiловiй грi-iнтервiзiї "Рацiональне використання часу на заняттi", тренiнгу "Сучасний вихователь".
        Детальнiше...

 В центрi еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi оголошено акцiю "Допоможiмо лебедям"
    11 лютого вихованцi Центру еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi прийшли до пiдвiсного моста, щоб зустрiтися iз диво-птахами.
    Кiлькадесят лебединих сiмей облюбували водне плесо Захiдного Бугу поблизу Червонограда. Першi пари шипунiв осiли тут ще у листопадi. Ближче до нового року лебедiв ставало все бiльше i бiльше. Час вiд часу пiд мостом можна було побачити понад 200 бiлопiрих.
    Щорiчно вихованцi Центру еколого-натуралiстичної творчостi проводять акцiї по збереженню диво-птахiв. Дiти пiдгодовують птахiв самостiйно, закликають до цього своїх друзiв, знайомих, мешканцiв нашого мiста. А птахи дарують їм гарний настрiй та багато позитивних вражень.
        Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.52 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради