На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.52 >>Вниз >>На кiнець
 Вiдбувся вечiр-реквiєм "Чорнобиль - бiль наш..."
    26 квiтня 2012 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 4 вiдбувся вечiр-реквiєм "Чорнобиль - бiль наш...", який пiдготували учнi 8-А класу (класний керiвник Чернiй М.Б.). На заходi були запаленi свiчки на пам'ять про жертви чорнобильської трагедiї, звучали поезiя, пiснi. Також учнi за допомогою мультимедiйної технiки презентували свої проекти чорнобильської тематики.
        Детальнiше...

 Мiський семiнар учителiв свiтової лiтератури
    26 квiтня 2012 року методистом IМЦО Пащук Н.М. на базi ЧНВК № 13 був органiзований мiський семiнар учителiв свiтової лiтератури на тему "Використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй на уроках свiтової лiтератури". Учитель-методист Томчук Н.Б. дiлилася досвiдом упровадження проектного навчання за допомогою IКТ, провела вiдкритий урок у 6 класi "Краса врятує свiт". Учасники семiнару вiдвiдали iнтелектуальне шоу для учнiв знавцiв свiтової лiтератури - гру "Найрозумнiший", яку провели вчителi Зайченко Є.С. та Скочиляс Г.I. Учасники семiнару були захопленi високою майстернiстю педагогiв ЧНВК № 13, досвiдом ефективного використання IКТ на уроках свiтової лiтератури та позакласних заходах. Гостi школи отримали гарнi враження, вiдвiдавши шкiльний музей декоративно-прикладного мистецтва, яким керує учитель Мартинович О.Я.
        Детальнiше...

 Проходив показовий тиждень безпеки життєдiяльностi дитини
    З 23 по 27 квiтня 2012 року на базi ДНЗ № 10 (завiдувач Кулешова Б.I., вихователь-методист Олексович А.В.) проходив показовий тиждень безпеки життєдiяльностi дитини для педагогiчних працiвникiв ДНЗ та батькiв вихованцiв. Щодня упродовж цього тижня педагоги закладу проводили з дошкiльниками освiтню роботу за роздiлами базової програми "Дитина i природа", "Дитина i побут", "Дитина i вулиця", "Дитина i iншi люди", "Здоров'я дитини". Основний змiст роздiлiв реалiзувався через систему iнтегрованих занять "Школа безпеки". У рамках тижня спiльно з ЧЗШ № 9 проведено показовий день ЦЗ для навчальних закладiв мiста.
        Детальнiше...

 Семiнар на базi ДНЗ № 5
    На базi ДНЗ № 5 вiдбувся семiнар
        Детальнiше...

 Вiдбулося свято "Учнем пишається школа"
    24 квiтня 2012 року у ЧЗШ №12 вiдбулося свято "Учнем пишається школа". Цей захiд - це вшанування найталановитiших, найрозумнiших, переможцiв олiмпiад, конкурсiв науково-дослiдницьких робiт, знавцiв української мови iменi П. Яцика. Обдарованих учнiв школи, педагогiв, батькiв нагороджено грамотами, подяками. Усiх присутнiх привiтав депутат мiської ради I.Корнат, який вручив учням сувенiри i побажав нових перемог.
    На святi звучали пiснi у виконаннi шкiльного ансамблю "Форте", виступав ансамбль бального танцю "Глорiя", а учнi 4-А класу подарували всiм вокально - хореографiчну композицiю "Квiтка - душа".
        Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар шкiльних бiблiотекарiв
    27 квiтня 2012 року на базi ЧСШ № 8 вiдбувся мiський семiнар шкiльних бiблiотекарiв на тему "Виставки - iнструмент створення iмiджу бiблiотеки навчального закладу". Привiтала бiблiотекарiв директор ЧСШ № 8 Чекiль Галина Михайлiвна, яка пiдкреслила важливу роль роботи бiблiотекаря в органiзацiї навчально-виховної роботи з учнями. Закус Г. В., методист IМЦО, пiдготувала для присутнiх презентацiю "Виставка як PR-дiяльнiсть шкiльної бiблiотеки".. Буць А. О., завiдувач бiблiотеки ЧЗШ № 6, презентувала методичнi матерiали з досвiду роботи "Книжкова виставка як засiб iнформацiйного впливу на користувача". Василишин Н. Н., завiдувач бiблiотеки ЧСШ № 8, провела заняття майстер-класу "Виставковий стенд -обличчя бiблiотеки навчального закладу" на прикладi книжкової виставки "Гаррi Поттеру ВИКЛИК!".
        Детальнiше...

 Вiдбулося засiдання обласного методичного об'єднання
    27 квiтня 2012 року на базi будинку дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда вiдбулося засiдання обласного методичного об'єднання керiвникiв хореографiчних гурткiв позашкiльних навчальних закладiв на тему "Хореографiчна культура як чинник творчого розвитку особистостi дитини". Керiвник хореографiчного колективу "Веселi краплинки" БДЮТ м. Червонограда Сопiт О.Ю. провела для керiвникiв гурткiв Сокальського, Радехiвського, Жовкiвського районiв i нашого мiста заняття майстер-класу з теми засiдання. Директор БДЮТЧ Купецька О.Ф. ознайомила присутнiх з основними напрямками роботи, матерiальним забезпеченням закладу.
        Детальнiше...

 Органiзований i проведений мiський виїзний семiнар
    25 квiтня 2012 року дирекцiєю ЧСШ № 8 разом з методистом IМЦО Хлякою Л.С. був органiзований i проведений мiський виїзний семiнар заступникiв директорiв з навчально-виховної роботи у НВК iм. В. Симоненка Фракiвського району м. Львова з обмiну досвiдом органiзацiї i проведення виховної роботи в школi. Начальник вiддiлу освiти Франкiвського району п. О. Росипська та спецiалiст вiддiлу освiти п. М. Гордон ознайомили наших освiтян iз системою проведення районних виховних заходiв. Заступники директорiв навчальних закладiв Франкiвського району дiлилися досвiдом органiзацiї виховної роботи за всiма напрямками: патрiотичне, правове, естетичне виховання. Цiкаво i змiстовно були презентованi нашим освiтянам виховнi проекти шкiл Франкiвського району, а саме: мiжнародний проект "Першi пролiски" (ЛСШ "Надiя", СЗШ "Джерельце"), фольклорний проект "Скарб української культури" (класична гiмназiя при ЛНУ iм. I. Франка), артпроект "Етнопедагогiка" (НВК iм. В. Стуса), "Живе мистецтво" (СЗШ № 50 iм. А. Макаоенка) та iншi.
        Детальнiше...

 Органiзовано мiський семiнар учителiв математики
    25 квiтня 2012 року методистом IМЦО Андрусяк К.П. було органiзовано на базi ЧНВК № 13 мiський семiнар учителiв математики на тему "Блочне вивчення математики i система перевiрки та оцiнювання знань учнiв". У рамках семiнару вчителi математики мiста ознайомилися з досвiдом педагогiв ЧНВК № 13 Лазоренко Г.Є., Кондюх Л.М., Мазур Я.В. щодо здiйснення диференцiйованого навчання з плануванням його рiвневих результатiв. З учасниками семiнару проведено тренiнг "Планування навчального матерiалу в системi блочного вивчення математики". Крiм того педагоги працювали у групах над технологiєю "Щоб навчання було у радiсть".
        Детальнiше...

 Вiдбувся показовий день ЦЗ для навчальних закладiв мiста
    23 квiтня 2012 року на базi ЧЗШ №9 вiдбувся показовий день ЦЗ для навчальних закладiв мiста. День традицiйно розпочався iз загально шкiльної лiнiйки, на якiй були присутнi учнiв 1-11 класiв, вчителi, запрошенi: начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй Соколовський А.В., начальник вiддiлу з питань зв'язкiв з громадськiстю Васько I.Р., начальник курсiв ЦО Катанаха О.М., заступник начальника курсiв ЦО Штокаль Т.О., методист IМЦО Кутовський М.В. У рамках показового дня було проведено вiдкритi уроки з тем "Вогонь - друг, вогонь - ворог", "Надзвичайнi ситуацiї у побутi", виховнi години "Чорнобиль не має забуття".
        Детальнiше...

 Проведений мiський виїзний семiнар у мiсто Львiв
    20 квiтня 2012 року вчителями англiйської мови ЧЗШ № 1 разом з методистом IМЦО Шаршаковою М.О. був органiзований i проведений мiський виїзний семiнар у мiсто Львiв учителiв англiйської мови на тему "Навчання аудiювання у процесi викладання англiйської мови". Педагоги школи Вiшка Л.I., Водяна Т.Я., Глинянчук Н.М. пiдготували цiкавi роздатковi матерiали з теми семiнару. Учасники семiнару, представники усiх шкiл, мали можливiсть ознайомитись з надзвичайно пiзнавальною iнформацiєю англiйською мовою про Львiв, Львiвський оперний театр пiд час змiстовної екскурсiї.
        Детальнiше...

 Проведений мiський виїзний семiнар учителiв початкових класiв
    19 квiтня 2012 року методистом IМЦО Щепанською О.С. був органiзований i з допомогою ЧЗШ № 14 проведений мiський виїзний семiнар учителiв початкових класiв на тему "Формування патрiотизму та нацiональної свiдомостi молодших школярiв шляхом використання краєзнавчого матерiалу". Учителi всiх ЗНЗ ознайомилися з iсторичними пам'ятками Львiвщини, вiдвiдали iсторичнi мiсця древнього Львова. Мали можливiсть придбати CD з вiртуальними екскурсiями, рiзноманiтний iлюстративний, роздатковий матерiал, який використовуватимуть у подальшiй своїй роботi.
        Детальнiше...

 Вiдбувся конкурс лiтературно-музично-спортивних композицiй
    9.04 на базi ЧЗШ №12 вiдбувся конкурс лiтературно-музично-спортивних композицiй "Молодь обирає здоров я" , який мав на метi прищепити дiтям любов до спорту,мистецтва й активного вiдпочинку. Усi команди шкiл мiста продемонстрували свої таланти , знання i вмiння,дiлилися власним досвiдом,закликаючи до здорового способу життя. За оригiнальнiсть та майстернiсть викладу перше мiсце отримала команда "Олiмпiйцi" ЧЗШ №12.
        Детальнiше...

 Учнi посадили дерева
    Важливою ланкою виховної роботи у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 14 є екологiчне виховання. Пiсля того, як екологiчна агiтбригада "Веселка" посiла друге мiсце у ХI обласному конкурсi колективiв екологiчної просвiти, школярi продовжили роботу в екологiчному напрямку. Починання дiтей були пiдтриманi лiсничим м. Соснiвки Б. М. Євдокiмовим, який влаштував для дiтей справжнє свято. 10 квiтня учнi мали можливiсть посадити дерево. Школярi висадили саджанцi сосни у лiсi поблизу мiста. Учнi зробили добру справу, а потiм, стараннями працiвникiв лiсництва, мали цiкавий вiдпочинок у лонi природи. А члени агiтбригади дали iнтерв'ю Львiвському телебаченню "12 канал".
        Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч старшокласникiв
    9 квiтня у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулася зустрiч старшокласникiв iз завiдувачем Нацiонального музею "Сокальщина" Захарко Тамарою Зотiвною. Пiд час зустрiчi Тамара Зотiвна розповiла гiмназистам про символiчний змiст та значення української писанки, iсторiю писанкарства в Українi, презентувала писанки з колекцiї музею.
        Детальнiше...

 Вiдбувся конкурс Великоднiх куточкiв
    6 квiтня, напередоднi Вербної недiлi у Червоноградськiй гiмназiї вiдбувся конкурс Великоднiх куточкiв, який продемонстрував творчий пiдхiд гiмназистiв до оформлення композицiй - символiв наближення Воскресiння Христового. Участь у конкурсi-виставцi взяли всi класнi колективи. Кращi роботи були представленi на виставцi "Великоднi вiзерунки", яка пройшла 8 квiтня у Народному домi.
        Детальнiше...

 Вiдбулось казкове КВК
    05.04 в ЧЗШ № 12 мiж учнями 5-их класiв вiдбулось казкове КВК. Змагались команди : "Веселi казкознавцi", "Мисливцi за вдачею", "У пошуках пригод". Найбiльше дiтям сподобалися конкурси: "Нестандартнi казковi ситуацiї", "Щаслива нагода", "Угадай героя" i домашнє завдання , в якому учнi показали свою артистизм при iнсценiзацiї казки. Всi команди були сильними , але перемогла одна - "Мисливцi за вдачею" (5-Б кл.)
        Детальнiше...

 Вiдбулась iнтелектуально - розважальна гра кмiтливих i начитаних
    04.04 в ЧЗШ №12 у 7-А класi вiдбулась iнтелектуально - розважальна гра кмiтливих i начитаних, яку провела шкiльний бiблiотекар Зубрицька Л.Ф, Команди "Бджiлки" та "Дивосвiт" представили своїх улюблених письменникiв: Лесю Українку та Всеволода Нестайка. Багато цiкавої iнформацiї отримали шестикласники, змагаючись у рiзноманiтних конкурсах. Особливо сподобалось дiтям згадувати назви книг ,якi починаються iз цифри, та назви книг, якi починаються з iменi головного героя. Учнi 8-А класу Iвануса К. та Яцiй О.( члени журi) були приємно здивованi обiзнанiстю шестикласникiв. Сили команд виявились рiвними i перемогла - дружба . За свої здiбностi дiти отримали призи.
        Детальнiше...

 Органiзовано i проведено педагогiчне читання
    3 квiтня 2012 року на базi ДНЗ № 19 методистом IМЦО Лигою О.П. для вихователiв ДНЗ було органiзовано i проведено педагогiчне читання "Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкiльного вiку "Я у Свiтi" в освiтнiй процес ДНЗ".
        Детальнiше...

 Проходив мiський етап Всеукраїнського конкурсу екологiчних агiтбригад
    22 та 23 березня на базi ЧЗШ № 4 та ЧЗШ № 7 проходив мiський етап Всеукраїнського конкурсу екологiчних агiтбригад. У конкурсi взяли участь 5 навчальних закладiв. Переможцями стали :
    I мiсце - ЧЗШ № 14,
    II мiсце - ЧНВК № 10, III мiсце - ЧЗШ № 7 та БДЮТЧ
    Варто вiжзначити, що агiтбригада ЧЗШ № 14 виборола ii мiсце на обласному етапi конкурсу, який проходив 30 березня та 1 квiтня у Львовi. Вiтаємо переможцiв!
        Детальнiше...

 Тиждень духовностi
    З 19 по 23 березня у Червоноградському навчально-виховному комплексi "середня школа - колегiум" №3 пройшов тиждень духовностi. У час великого посту, напередоднi свiтлого свята Пасхи учнi, вчителi, батьки мали змогу зiбратися разом для щирої молитви. Щоранку, перед початком урокiв проходила спiльна молитва. Дiти звертаталися iз проханням про здоров'я для своїх родин, мир i злагод у кожному домi, добро i справедливiсть у нашiй країнi.
        Детальнiше...

 Шевченкiвський тиждень у школi
    В березнi, впродовж традицiйного для школи Шевченкiвського тижня у Червоноградському навчально-виховному комплексi "Середня школа - колегiум" №3 вiдбувся пiзнавальний лiтературний вечiр " Вiнок шани Кобзарю" , приурочений дню народження Т.Г. Шевченка.
    Учнi 9-Б класу, їх класний керiвник та вчитель української мови та лiтератури Стефанiя Йосафатiвна Куцериб пiдготували цiкавий захiд. Найтрагiчнiшi сторiнки життя Шевченка проiлюстрували рядками iз поетичних творiв Кобзаря. Зворушливо звучали вiршi великого поета. Усi присутнi мали змогу долучитися до скарбницi творчостi Шевченка.
        Детальнiше...

 Вiдбувся спiльний виховний захiд на правову тематику
    21 березня у ЧЗШ № 12 вiдбувся спiльний виховний захiд на правову тематику "Подорож у країну Прав дитини", який провели учнi 4-Б та 8-А класiв . Дiти ознайомилися з основними документами , в яких сформульованi права та обов' язки дiтей, дiзналися про них за допомогою мультимедiйних презентацiй. Iнсценiзуючи уривки народних казок, учнi потрапили в країну Прав дитини, де пережили рiзнi життєвi ситуацiї та зрозумiли, як важливо знати свої права й не забувати про обов'язки. Виховну годину пiдсумувала гра "Спiймай свої права".
        Детальнiше...

 Пройшов тиждень духовностi у ЧЗШ №6
    З 19 по 23 березня 2012 р. пройшов тиждень духовностi у ЧЗШ №6
        Детальнiше...

 Проведена конференцiя "Загадка феномену Тараса Шевченка"
    23 березня у ЧЗШ№12 була проведена конференцiя "Загадка феномену Тараса Шевченка". Учнi 10-А класу розповiли про цiкавi факти iз життя Кобзаря,звучали поезiї, пiснi. Сподобалися глядачам фрагменти кiнофiльму "Тарас Шевченко". Схвилювали усiх пiснi у виконаннi шкiльного ансамблю "Форте", акапельне виконання Стельмах Василиною та Гавдьом Олегом (учнi 10-А класу) . Учасники свята часткою свого серця торкнулися Шевченкового генiя, його святої i незрадливої любовi до України.
        Детальнiше...

 Тиждень духовностi у ЧЗШ №9
    З 19-23.03.2012 у школi пройшов тиждень духовностi. У рамках тижня були проведенi щоденнi спiльнi молитви учнiв, педагогiв, батькiв пiд проводом отця Йосифа з церкви Св. Юра. Також кожного дня проводились Великопоснi науки "Про пiст i молитву", "Про милосердя", "Про покликання кожної людини", "Про прощення". Проведено виставку творчих робiт на тему "Моя Україна - Божий дар", у якiй взяли участь учнi 1-9 класiв. Керiвник гуртка Iонайтєнє Наталя Володимирiвна провела майстер-клас з виготовлення писанок. Для учнiв 5-11 класiв 23.03. була проведена Хресна дорога за участю членiв Марiйської дружини.
        Детальнiше...

 Завiтала молодь Апостольства
    23 березня в ЧЗШ №4 з Хресною дорогою завiтала молодь Апостольства "Молитва" i до глибини зворушили струни любовi до Господа i до ближнього в душi кожного учня.
        Детальнiше...

 Проходив тиждень духовностi
    З 19 по 23 березня в ЧЗШ №4 проходив тиждень духовностi, в рамках якого ранковi щоденнi молитви вiдбувались бiльш урочисто з реколекцiями i благословенням оо.Iгнатiя i Себастьяна ЧСВВ. В четвер до нас на молитву завiтала сестра-служебниця Дарiя, яка розповiла про свiй 70-рiчний шлях служiння Богу.
        Детальнiше...

 Декада правових знань
    З 05.03.2012 по 14.03.2012 у ЧЗШ №9 пройшла декада правових знань. Соцiально-педагогiчне дослiдження "Молодь i протиправна поведiнка", проведене соцiальним педагогом Н.Р. Турко, дало можливiсть вивчити думку учнiв щодо причин, якi спонукають молодь до протиправних дiй, їх ставлення до проблеми узалежнення, органiзацiї профiлактичної роботи в школi.
    Вiкторина "Знаємо права - виконуємо обов'язки" (5-i класи), виховнi години, iнформацiйна просвiта, сприяли пiдвищенню правової свiдомостi, навичок i звичок правомiрної поведiнки учнiв.
        Детальнiше...

 Вiдбулися тренiнговi заняття для батькiв майбутнiх першокласникiв
    У ЧЗШ №7 Вiдбулися тренiнговi заняття для батькiв майбутнiх першокласникiв. Пiдготовка до навчання у школi є важливим завданням не лише для дiтей, а й для їх батькiв. Тому 15/03/2012 у ЧЗШ №9 соцiальним педагогом та практичним психологом О.П. Беркитою було органiзовано тренiнг для батькiв майбутнiх першокласникiв. Пiд час занять батьки оволодiли знаннями i навичками, якi допоможуть успiшнiй адаптацiї першокласникiв.
        Детальнiше...

 Вiдбувся конкурс на кращий самостiйно складений твiр (проза, поезiя) про генiального сина України
    07.03.2012 в актовому залi У ЧЗШ №7 вiдбулося пiдбиття пiдсумкiв конкурсу "Золоте перо", у якому взяли участь учнi 5-11 класiв. Найбiльш активними були п'ятикласники, це були їх першi спроби. Призери визначались у 2 номiнацiях: "Краща поезiя", "Кращий прозовий твiр". Перемогу у цьому конкурсi отримали - Стець Алiна - 5-В клас та Йовик Степан 7-Б клас. Переможцi отримали солодкi призи, а учасники почеснi грамоти.
        Детальнiше...

 Шевченкiвський тиждень у школi
    У ЧНВК "СШ - колегiум" №3 на початку березня пройшов традицiйний для школи Шевченкiвський тиждень, приурочений дню народження Великого Кобзаря.
    Вiдкрили урочистостi наймолодшi знавцi i шанувальники творчостi поета. 6 березня у 5-Б класi вiдбувся лiтературний ранок "Тарасовими стежками". П'ятикласники та їх класний керiвник, викладач української мови та лiтерату-ри Галина Михайлiвна Кутковська пiдготували цiкавий i пiзнавальний захiд. Школярi обрали улюблений вiрш Т.Г. Шевченка, декламували й презентували власноруч виконану iлюстрацiю.
        Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч учнiв iз начальником Соснiвського вiддiлення мiлiцiї
    В Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 14 у рамках проведення Тижня правових знань вiдбулася зустрiч учнiв 10 - 11 класiв iз начальником Соснiвського вiддiлення мiлiцiї Дубневичем М. В. Учнi прослухали цiкаву лекцiю про права та обов'язки неповнолiтнiх, про вiдповiдальнiсть за скоєння протиправних дiй. Пiсля лекцiї Дубневич М. В. вiдповiв на усi запитання старшокласникiв.
    У цей же день було проведено Раду профiлактики для учнiв, якi не дотримуються вимог до учнiв.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №14 вiдбулася презентацiя фiльму "Патрiарх"
    Доторкнутися серцем до частинки iсторiї нашої держави допомогли учням представники молодiжного Руху України. Презентацiя фiльму "Патрiарх" не залишила байдужим жодного старшокласника. Краще осмислити значення постатi Йосипа Слiпого допомiг дiтям о. Iван (УГКЦ Петра й Павла м. Соснiвки).
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №14 була екскурсiя в пожежну частину м. Соснiвка
    Змiстовною була екскурсiя учнiв 4 класу разом iз класним керiвником Таточенко С. Л. та учнiв 5 класу (кл. керiвник Цюпа Н. В.) в пожежну частину м. Соснiвка, де дiтям розповiли про правила поведiнки з вогнем та вогненебезпечними предметами. Окрiм того, школярi мали можливiсть детально вивчити будову пожежної машини.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №14 учнi провели святковий концерт
    7 березня учнi школи провели святковий концерт для працiвникiв школи та батькiв. Хлопцi вивчили багато поезiї про жiнок. Шкiльний ансамбль пiдготував ц3iкавi нормальнi номери.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї
    21.02 у чзш № 12 вiдбувся вiдкритий урок iсторiї у 9-А класi для молодих вчителiв мiста ,який провела Мацькiв Лiдiя Iллiвна. Дев' ятикласники вивчали особливостi нацiонально - визвольного руху у Наднiпрянськiй Українi другої половини дев'ятнадцятого столiття, познайомились iз iсторичною постаттю В.Антоновича i його внеском в нацiональне вiдродження України, захищали презентацiї про нього, обговорювали актуальнiсть iдей цiєї непересiчної особистостi.Учнi працювали з iсторичними джерелами, аналiзували циркуляри мiнiстра Валуєва , висловлювали свої думки щодо фактiв i подiй минулого.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №12 вiдбувся цiкавий конкурс
    02.03 у чзш № 12 вiдбувся цiкавий конкурс, який став уже традицiйним для дiвчат 7-8 класiв пiд назвою "Ми - україночки". Дiвчата змагались у конкурсах : краса в iменi твоїм, коса - дiвоча краса, бабусина скриня, я- господиня , мої таланти. Вiдбувся ярмарок українських звичаїв, де учасницям запропонували вiдповiсти на запитання, якi вони самi собi обрали за допомогою чарiвної скриньки. Конкурсантки довели що українськi дiвчата надзвичайно розумнi i талановитi. Кожна з них була переможницею у певнiй номiнацiї. Пiдготувала i провела конкурс вчитель української мови та лiтератури Скалецька Наталiя Богданiвна
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №7 проходив тиждень безпеки життєдiяльностi
    З 27.02. по 03.02 проходив тиждень безпеки життєдiяльностi. У школi було проведено бесiди i уроки з питань охорони здоров'я, розглянуто поведiнку i дiї людини в надзвичайних ситуацiях. Учнями 8 i 9 класiв переглянуто вiдеофiльм "Батьки i дiти. Вiчний конфлiкт". В 6-7 класах проведено урок - лекцiю на тему "Поведiнка людини в надзвичайних i стресових ситуацiях". Учнями 10 класу було проведено бесiди з учнями 1-6 класiв про надання першої медичної допомоги при виникненнi надзвичайної ситуацiї, про поведiнку учнiв, яка може призвести до виникнення надзвичайних ситуацiй. Школярi зрозумiли : доля людини у власних руках!.
        Детальнiше...

 У ЧЗШ №7 проходив тиждень свiтової лiтератури
    З 27.02 по 03.03 2012 в школi проходив тиждень свiтової лiтератури. В ходi тижня вчителями Наконечної Л.I., Нечипорук В.I. проведено:
    - учнями 3 класу проведено музичну хвилинку "Дитяча музика у творах свiтової лiтератури"
    - учнi 6 класу переглянули художнiй фiльм за твором Жюль Верна "П'ятнадцятирiчний капiтан"
    - учнi 9 i 10 класiв прийняли участь в iнтелектуальнiй грi "Що?Де?Коли?!и" на тему "Логiка - бог мислячих"
    - учнi 8 класу провели вiдкритий урок пiд керiвництвом вчителя Наконечної Л.I. "Доба європейського Вiдродження . Франческо Петрарка"
        Детальнiше...

 У ЧНВК №10 вiдбувся ранок "Уклiн Тобi, Тарасе"
    06.03.2012 у 1-А класi (Корчук Л.I) вiдбувся ранок "Уклiн Тобi, Тарасе". На святi учнi декламували вiршi ("Доля", "Менi тринадцятий минало", "Свiтає", "Зоре моя, вечiрняя", "Тече вода з-пiд явора", "Сонце заходить"), виконали пiснi ("Думи мої, думи мої", "Зацвiла в долинi:", "На високiй дуже кручiй", "Ой у лузi червона калина похилилася", "Уклiн Тобi, Тарасе!"), вiдтворили сценки ("Оксанка i Тарас", "Тарас i дяк", "Дiдусь, мати i Тарас", "Ярина i Тарас", "Мати i тарас").
        Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.52 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради