На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.51 >>Вниз >>На кiнець
 Перший день дошкiльнят у ДНЗ № 17
    Урочисто пройшов перший день навчального року у дошкiльному навчальному закладi № 17 "Казка" (завiдувач Пукач Надiя Iванiвна, вихователь-методист Семенюк Оксана Володимирiвна). Вiдповiдно до нової редакцiї Базового компоненту дошкiльної освiти з дiтьми проведенi заняття "Українцi ми маленькi - українцi батько й ненька", "Люби i знай свiй рiдний край". Пiзнавальними були екскурсiї рiдним мiстом: маленькi мешканцi Червонограда мали можливiсть дiзнатися багато цiкавого та корисного про визначних людей України, про пам'ятнi мiсця рiдного мiста. На щасливий i благодатний навчальний рiк дошкiльнят благословив настоятель церкви Святого Йосафата отець Михайло Низкогуз.
        Детальнiше...

 Навчально-виховний комплекс № 10 святкує День Знань та 45-рiччя школи
    Свято з нагоди Дня знань та 45-рiччя школи з його незмiнними атрибутами: звучанням Державного Гiмна України, святковою шкiльною лiнiйкою з дзвiнкоголосим першим дзвоником вiдбулося 1 вересня у навчально-виховному комплексi № 10. На урочистостях шкiльного свята побували представник вiддiлу освiти, депутат обласної ради (Ольга Середа), отець Василь, батьки, випускники школи попереднiх рокiв. Вони привiтали усiх зi святом 1 вересня i звернулися з побажаннями, щоб новий навчальний рiк став для кожного благодатним та щедрим i щоб багатим урожаєм заколосилася засiяна зернами знань освiтня нива. Для усiх присутнiх першокласники декламували вiршi, спiвали ученицi 11-го класу, вiтали казковi герої.
        Детальнiше...

 Першовересень у ЧЗШ № 14
    У теплiй та затишнiй атмосферi на шкiльному подвiр'ї прийняла у свою шкiльну родину Червоноградська загальноосвiтня школа № 14 маленьких першокласникiв.
    Директор школи Н. I. Щербань привiтала батькiв, гостей, громадськiсть та учнiв iз Днем знань. Представники шахти "Надiя" приготували для першокласникiв подарунки. Учнiв школи привiтали також гостi: начальник вiддiлу фiзкультури та спорту Гаврилюк В. I., методист IМЦО Щепанська О. С., о. Зиновiй, голова Ради школи О. В. Галушка, лiсничий Соснiвського лiсництва Євдокiмов Б. М., голова батькiвського комiтету школи Я. В. Головiн. Випускники пов'язали малечi символiчнi стрiчки "Першокласник" i провели на перший урок.
        Детальнiше...

 Свято Першого дзвоника у Червоноградськiй гiмназiї
    Першовересень скликав гомiнку гiмназiйну сiм'ю на свято Першого дзвоника. Iменинниками стали сiмдесят чотири першокласники, якi влилися у гiмназiйну родину. Майбутнi випускники-семикласники вручили їм пам'ятку гiмназиста i врочисто провели їх у гiмназiю на перший урок разом з кураторами. Зi словами побажань та мудрими настановами звернулися до гiмназистiв педагоги, батьки та гостi.
        Детальнiше...

 Урочистостi з нагоди Дня Знань у ЧЗШ № 11
    Урочисто та пiднесено пройшла святкова лiнiйка з нагоди Першого вересня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 11. На нiй були присутнi гостi, батьки, якi привiтали теплими словами учнiв та педколектив. Першокласникам вручили зошити, подарованi мером нашого мiста. Директор школи Мащак I.К. вручила майбутнiм першокласникам шеврони з гербом школи, а випускники подарували їм першу книжку "Буквар" i "Пiсню про Батькiвщину". На лiнiйцi урочисто звучав Гiмн школи.
        Детальнiше...

 Свято Першого дзвоника у ЧЗШ № 7
    Радiсно вiдкрила дверi Червоноградська загальноосвiтня школа № 7 для своїх учнiв 1 вересня 2012 року. До шкiльної родини приєдналися першокласники. Нетрадицiйно прозвучав i перший дзвоник - до його звучання долучились усi першокласники. Святковий урок для першокласникiв, їхнiх батькiв цiкаво i незвично пiдготували класнi керiвники 11 класу Василевич Л.В., 1 класу Андрусевич В.М. та учнi 1 i 11 класiв.
        Детальнiше...

 Серпнева конференцiя освiтян
    Добiгла завершення лiтня пора. Навчальнi заклади Червонограда готуються до нового навчального року. Останнi днi лiта для працiвникiв освiти - пора пiдведення пiдсумкiв, обдумування планiв на майбутнє.
     Про свої досягнення та проблеми говорили представники навчальних закладiв мiста на розширеному засiданнi колегiї з питань освiти, яке вiдбулося 29 серпня на базi червоноградської загальноосвiтньої школи № 12.
    Зi словами вiтання звернувся до присутнiх мiський голова - Iгор Iванович Чудiйович.
        Детальнiше...

 Червоноградськi педагоги беруть участь у мiжнародному проектi "Думати демократично: впровадження у змiст освiти пiдходу, заснованого на правах людини"
    З серпня стартував в Українi новий українсько-польський проект "Думати демократично: впровадження у змiст освiти пiдходу, заснованого на правах людини", який реалiзовується РБФ "Резонанс" (м. Львiв), Харкiвською обласною фундацiєю "Громадська Альтернатива" та Суспiльно-просвiтницьким товариством "Едукатор" (Польща) за фiнансової пiдтримки Польської фундацiї мiжнародної спiвпрацi для розвитку "Знати як" (Фундацiя мiжнародної солiдарностi) з коштiв Мiнiстерства закордонних справ Республiки Польщi в рамках програми польської спiвпрацi для розвитку.
        Детальнiше...

 Дошкiльнятам про Незалежнiсть
    З нагоди двадцять першої рiчницi Незалежностi України протягом серпня у Дошкiльному навчальному закладi ясла-садок №18 вiдбувся ряд заходiв: бесiди, присвяченi державним символам України - прапору, гербу, гiмну; вiкторини: "Державнi символи України", "Люби i знай свою країну", "Рiдна мова калинова"; творчi проекти:"Сiм чудес України", "Подорожуємо Україною". Найяскравiшим серед святкових заходiв став святковий концерт вихованцiв дитячого закладу "Україно-ненько - тимоєсерденько".
        Детальнiше...

 Лiто для дошкiльнят ясел-садка № 7
    Протягом лiтнього оздоровчого перiоду у дошкiльному навчальному закладi яслах-садку № 7 проведено ряд заходiв, спрямованих на змiцнення та оздоровлення дитячого органiзму: органiзацiя днiв здоров'я, застосування елементiв точкового масажу, вправи для профiлактики плоскостопостi та сколiозу, загартування сонцем, повiтрям та водою.
    Активiзацiї рухового режиму протягом дня сприяли ранкова та профiлактична гiмнастика пiсля денного сну, фiзкультура на свiжому повiтрi, дитячий туризм, органiзацiя рухливих iгор та спортивних розваг.
        Детальнiше...

 Вiдбувся День здоров'я
    3 липня 2012 року у дошкiльному навчальному закладi № 19 (завiдувач Кожуховська Н.В., вихователь-методист Жигайло М.Б.) вiдбувся День здоров'я. З дошкiльнятами було проведено цiкавi та рiзноманiтнi фiзкультурно-оздоровчi заходи на свiжому повiтрi: рухливi та народнi iгри, естафети, заняття, спортивнi розваги, купання в басейнi. Батькам надано консультацiї щодо загартовування дiтей. З вихователями проведено iнструктивно-методичну нараду з питань лiтнього оздоровлення дошкiльнят.
        Детальнiше...

 Малi олiмпiйськi iгри у ДНЗ № 12
    19 червня у дошкiльному навчальному закладi № 12 Червоноградської мiської ради вiдбулися Малi олiмпiйськi iгри. Участь у спортивних змаганнях взяли вихованцi старших груп. Цiкавi iгри та естафети для дошкiльнят розробили та провели iнструктор з фiзичної культури Людмила Козловська, музичнi керiвники та вихователi ДНЗ.
        Детальнiше...

 Юнi червоноградцi взяли участь у конкурсi "Золотий мольберт"
    Участь у Мiжнародному конкурсi пленерного малюнка "Золотий мольберт", який нещодавно вiдбувся у Львовi взяли учнi та вчителi образотворчого навчання навчальних закладiв нашого мiста. Фестиваль мистецтв покликаний розвивати творчi здiбностi талановитих людей i молодi, виховувати систему морально-духовних цiнностей, формувати чуттєво-емоцiйну сферу дiтей. Участь у конкурснiй програмi беруть не тiльки представники рiзних регiонiв України, а й гостi з-за кордону: Бiлорусi, Польщi, Росiї. Отримали сертифiкати учасникiв учнi Червоноградської гiмназiї, навчально-виховних комплексiв № 3 та 13. Всi бажаючi юнi митцi мали можливiсть взяти участь у майстер-класi з пластичного мистецтва , який проводила вчитель образотворчого мистецтва навчально-виховного комплексу № 13 Оксана Ярославiвна Мартинович.
        Детальнiше...

 Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10 прийняв гостей
    30 травня Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10 вiдвiдали члени журi обласного конкурсу "Кращий директор ЗНЗ". За результатами I (заочного) туру одним iз лiдерiв конкурсу було визнано i директора ЧНВК № 10 Вiктора Миколайовича Лапiя.
    Окрiм того члени журi вiдвiдали i Дошкiльний навчальний заклад № 19, завiдувачка якого Надiя Володимирiвна Кожуховська теж серед фiналiстiв конкурсу у номiнацiї "Кращий завiдувач ДНЗ".
        Детальнiше...

 Юнi iнспектори дорожнього руху Червоноградської загальноосвiтньої школи № 14 взяли участь в обласному фестивалi-конкурсi
    В останнi травневi днi участь в обласних змаганнях загонiв юних iнспекторiв дорожнього руху взяла команда "Сьомий квартал" Червоноградської загальноосвiтньої школи № 7. Цiкавi завдання, вигадливi перешкоди доводилось побороти хлопцям i дiвчатам, щоб впевнити всiх у тому, що вони добре знають правила вуличного руху i можуть цьому навчити iнших.
        Детальнiше...

 Учнi вiдвiдали святi мiсця Львiвщини
    31 травня учнi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 7 вiдвiдали святi мiсця Львiвщини. Зокрема пройшли Хресною дорогою в селищi Страдч, iсторiя заснування якого сягає далеких княжих часiв, коли тут з'явились княжi стрiльцi з Городка пiд час полювання на рись.
    У другiй половинi XI ст. прийшов до Стрiлиськ чернець з Києво-Печерської лаври. Вiн зiбрав ченцiв, що жили в поодиноких печерах, розкинених навколо Страдсцької гори, i утворив у печерi пiдземний монастир, другий за значенням пiсля Києво-Печерської лаври. Монастир припинив своє iснування десь у 14 ст.
        Детальнiше...

 Соснiвка вiдсвяткувала Мiжнародний день захисту дiтей
    1 червня веселе святкове дiйство пройшло на площi Соснiвки.
    Мiжнародний день захисту дiтей святкували наймолодшi мешканцi - учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв та вихованцi дошкiльних навчальних закладiв.
    Маленьких соснiвчан вiтали гостi зi Львова, Великих Мостiв зi своїми чотириногими друзями, творчi колективи навчальних закладiв Соснiвки, вихованцi будинку дитячої та юнацької творчостi.
    Виставка дитячого малюнку на асфальтi показала, що серед маленьких соснiвчан багато талановитих та творчих дiтей.
        Детальнiше...

 Дошкiльний навчальний заклад № 6 (м. Соснiвка) вiдсвяткував Мiжнародний день захисту дiтей
    1 червня подвiр'я дошкiльного навчального закладу № 6 Державного вiдкритого акцiонерного товариства "Шахта "Надiя" (директор Криштопа Микола Григорович) наповнилося дитячими голосами , дзвiнким смiхом, веселою музикою. В цей день педагогiчний колектив (завiдувач Левицька Ольга Ярославiвна, вихователь-методист Гумен Оксана Йосипiвна), вихованцi та батьки вiдзначали свято дитинства - Мiжнародний день захисту дiтей. Цiкавi iгри, атракцiони, вiкторини, конкурси, змагання, вистави, пiснi та танцi - це неповний перелiк заходiв, якi вiдбувалися в цей день у садочку, створили святковий настрiй у всiх присутнiх. В цей день яскравi дитячi малюнки прикрасили асфальтованi дорiжки ДНЗ, хлопчики мали можливiсть позмагатися у спритностi та витривалостi у перегонах на самокатах, дiвчатка дарували пiснi та жарти.
        Детальнiше...

 Вiдбувся творчий звiт вокального гуртка
    23 травня 2012 року у ЧНВК № 10 вiдбувся творчий звiт вокального гуртка, свято "Голос молодого серця" для учнiв школи. На святi прозвучали пiснi: "Як у нас на Українi", "Мама", "Мiй рiдний край", "Три зорi", "Україна", "А ми бажаєм вам добра". На це свято учнi 6-го класу пiдготували веселий танок "Майданс" та учасницi (ученицi 8-го класу)колективу схiдного танцю "Ельмiра" продемонстрували свою майстернiсть.
        Детальнiше...

 Проходять зустрiчi учнiв шкiл з представниками правоохоронних органiв
    З метою профiлактики правопорушень, попередження жорстокостi серед дiтей та щодо дiтей перед початком лiтнiх канiкул на прохання вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради в рамках спiвпрацi вiддiлу освiти та Червоноградського МВ УМВС України у Львiвськiй областi проходять зустрiчi учнiв шкiл з представниками правоохоронних органiв.
    Зокрема 23 травня 2012 року вiдбулася зустрiч учнiв 5-8,10-х класiв ЧНВК № 10 з капiтаном мiлiцiї Панасюк Iриною Степанiвною. Представник правоохоронних органiв ознайомила учнiв з кримiнальною статистикою м. Червонограда, в черговий раз наголосила на вiдповiдальностi пiдлiткiв за скоєння злочинiв.
        Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч
    16 травня 2012 року у ЧНВК №10 вiдбулася зустрiч учнiв 8-х класiв з членом братства ОУН-УПА Ростуном Василем. Ветеран розповiв про мужнiсть, самовiдданiсть молодi того часу у боротьбi за незалежнiсть України.
        Детальнiше...

 Першокласники Червоноградської загальноосвiтньої школи № 5 попрощалися з букварем
    В останнi днi навчального року стiни Червоноградської загальноосвiтньої школи № 5 приймали гостей, якi завiтали до наймолодших школярiв - учнiв перших класiв на Свято Букварика.
    Важливий крок зробили малюки сiдаючи за партии. А одним iз перших їх досягнень стала перша книжка - "Буквар", адже саме з нього маленькi школярi розпочинали шлях у свiт навчання, дослiджень, пошуку.
    Лунали на святi вiршi та пiснi у виконаннi першокласникiв та їх старших друзiв.
        Детальнiше...

 Проходили мiськi змагання-конкурс "Вiдвага i звитяга"
    22.05 - на базi ЧНВК "СШ-колегiум" № 3 проходили мiськi змагання-конкурс "Вiдвага i звитяга" серед загальноосвiтнiх навчальних закладiв мiста, в якрму брали участь 14 загальноосвiтнiх навчальних закладiв i юнацька органiзацiя "Пласт". Дiвчата i хлопцi 10 класiв змагалися на кращу назву, емблему i девiз команди, знання iсторiї козакiв, виконання козацької пiснi, з кидання гранати, перетягування линви, стройової пiдготовки, знання лiкарських трав та козацької їжi. Кожна команда була вiдзначена в окремих видах змагань:
        Детальнiше...

 Шкiльний європейський клуб брав участь у VII Обласному Форумi шкiльних європейських клубiв
    19 травня 2012 року Шкiльний європейський клуб ЧНВК № 13 "Мрiiя" (керiвник Корнова Т.I.) брав участь у VII Обласному Форумi шкiльних європейських клубiв в рамках проведення Дня Європи в Українi, який вiдбувся у мiстi Новий Роздiл. Кожна команда висвiтлювала якусь європейську країну. Нашi учнi представляли Iрландiю: традицiї, культуру, мистецтво країни. Поряд з парадом євроклубiв до уваги учнiв був Європейський квартал: iнформацiйнi намети, мовна школа, майстер-класи, конкурси, вiкторини, святковий концерт з нагоди Дня Європи. Кульмiнацiєю свята стало засадження квiтами європейської клумби бiля пам'ятнику Т.Г. Шевченку.
        Детальнiше...

 Пройшов звiтний концерт
    У недiлю, 20 травня 2012 року в Народному домi с.м.т. Гiрник пройшов звiтний концерт дiтей груп старшого дошкiльного вiку ДНЗ № 4, присвячений Дню Матерi. На концертi звучали вiршi, пiснi у виконаннi дiтей i колективу педпрацiвникiв. Дошкiльнята порадували гостей танцями, iнсценiвками. У рамках концерту проходила виставка дитячих робiт "Моя матуся". Завершилось свято колективним виконанням пiснi "Многая лiта" i голосними овацiями залу.
        Детальнiше...

 Проходила туристсько-краєзнавча спартакiада
    18 травня 2012 року на базi Центру еколого-натуралiстичної творчостi учнiвської молодi проходила туристсько-краєзнавча спартакiада для учнiв червоноградських та гiрницької шкiл. На лузi бiля Захiдного Бугу команди змагалися у рiзноманiтних конкурсах: "Юний краєзнавець", орiєнтування, розпалювання багаття, встановлення намету, кулiнарному та iнших. Кожна команда була вiдзначена в окремих номiнацiях:
    - на кращу емблему - вихованцi ЦЕНТУМу;
        Детальнiше...

 Вiдбулося засiдання "за круглим столом" представникiв громадськостi, духовенства, освiтян
    За iнiцiативи Громадської ради м. Червонограда i пiдтримки вiддiлу освiти, Iнформацiйно-методичного центру освiти 17 травня 2012 року в IМЦО вiдбулося засiдання "за круглим столом" представникiв громадськостi, духовенства, освiтян. Учасники обговорювали виклад деяких тем предмета "Основи здоров'я" у 7, 8 класах у вiдповiдних пiдручниках авторiв Воронцова Т.В., Пономаренко В.С.
        Детальнiше...

 В усiх дошкiльних навчальних закладах вiдбувся День цивiльного захисту
    15 травня 2012 року в усiх дошкiльних навчальних закладах вiдбувся День цивiльного захисту. Упродовж цього дня в садочках проходили тематичнi заняття, конкурси, змагання, вiкторини, а також вiдбулася евакуацiя педагогiчного та учнiвського колективiв з будiвлi закладу за ввiдною.
        Детальнiше...

 Взяли участь у Мiському святi вшанування випускникiв
    Наступила свiтла мить прощання випускникiв iз гiмназiєю, водночас i з дитинством. 11.05.2012 куратори випускних класiв Кузьма Леся Богданiвна, Наконечна Галина Степанiвна, Пiвчук Тетяна Петрiвна iз 66 випускниками взяли участь у Мiському святi вшанування випускникiв. 14 медалiстiв на Вiчевiй площi одержали нагороди за багаторiчну кропiтку працю - Золоту медаль "За вiдмiннi результати у навчаннi".
    У стiнах рiдної гiмназiї одержали документ - атестат про загальну середню освiту. Висот i звершень у майбутньому побажала випускникам директор гiмназiї Савченко Наталiя Дмитрiвна. Зворушливо звучали слова подяки семикласникiв-випускникiв, адресованi наставникам, батькам, пiснi, присвяченi їм. В щасливу путь! Хай стелиться вам доля вишитим рушником.
        Детальнiше...

 Проходив День цивiльної оборони
    15.05.2012 року в усiх школах мiста проходив День цивiльної оборони. У Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 11 пiд час цього Дня проведено такi заходи:
    - у 1-х класах - виховна година "Обережно! Вогонь!" (з використанням мультимедiйної системи);
    - у 2-х класах - година спiлкування "Надзвичайнi ситуацiї. Дiї в надзвичайних ситуацiях";
    - у 3-4-х класах - вiдкритий урок "Стихiйнi лиха".
     Учнi та працiвники школи органiзовано вийшли з примiщення закладу пiд час навчальної тривоги (3 дзвiнки).
        Детальнiше...

 Проходила декада математики
    З 3.05 по 14.05 в ЧЗШ №12 проходила декада математики.
    Учителями математики школи було проведено ряд цiкавих заходiв:
    - вiкторину "А чи знаєте ви що?" провели учнi 9-Б класу;
    - учнi 5-х класiв випустили математичнi газети, якi презентували учням 6-7-х класiв;
    - Ломоносова Т.Ю. провела вiдкритий урок-подорож "У країнi трикутникiв" з учнями 7-А класу;
    - Балас Г.I. провела вiдкрите заняття факультативу "Властивостi геометричних фiгур у будiвництвi" з учнями 6-А класу;
    - Титар Т.I. провела з учнями 11-А класу захист проектiв "Правильнi многогранники";
        Детальнiше...

 Команда "Олiмпiйцi" Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 12 представляла наше мiсто на обласному етапi
    10 травня 2012 року команда "Олiмпiйцi" Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 12, яка стала переможцем мiського етапу фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я", представляла наше мiсто на обласному етапi.
    Конкурс проводився з метою набуття та засвоєння молоддю нових знань про здоровий спосiб життя, пiдвищення рiвня iнформованостi з питань профiлактики тютюнопалiння, алкоголiзму, наркоманiї, захворювань на ВIЛ\СНIД, виявлення та пiдтримки молодих талантiв України. Цього року про свою участь у фестивалi заявили представники 25 загальноосвiтнiх шкiл. Програмою проведення фестивалю було передбачено: конкурс лiтературно-музично-спортивних мiнi-композицiй; конкурс плакатiв; конкурс фотографiй i художнiх робiт; вiкторини-конкурсу "Що я знаю про здоровий спосiб життя ?"
        Детальнiше...

 Вiдбулося свято випускникiв
    11 травня 2012 року на Вiчевiй площi Червонограда вiдбулося свято випускникiв. Цього року закiнчили 11 клас 660 учнiв навчальних закладiв Червонограда, Гiрника i Соснiвки. Кульмiнацiєю свята стало нагородження мiським головою п. I. Чудiйовичем та начальником вiддiлу освiти п. I. Гомонком 57 випускникiв золотою медаллю "За високi досягнення у навчаннi" та 27 - срiбною медаллю "За досягнення у навчаннi".
        Детальнiше...

 Зорепад талант
    Пiд такою назвою 25 квiтня 2012 року вiдбулося в гiмназiї традицiйне свято вшанування обдарованої молодi, яке зiбрало всiх причетних до нього: гiмназистiв, батькiв, учителiв.
    Нашi учнi в черговий раз пiдтвердили свiй статус гiмназистiв. В рейтингу ЗНЗ за результатами мiських олiмпiад гiмназiя посiла перше мiсце. 46 гiмназистiв стали призерами, а це практично кожний десятий учень. 14 гiмназистiв вибороли звання переможцiв у III етапi Всеукраїнських олiмпiад i 2-му етапi Всеукраїнських науково-практичних конференцiй i стали стипендiатами мiського голови. Луговий Володимир, учень 7-го класу, єдиний у мiстi, став переможцем IV етапу Всеукраїнської олiмпiади з трудового навчання, посiвши друге мiсце.
        Детальнiше...

 Проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Школа сприяння здоров'ю"
    Упродовж квiтня 2012 року проходив обласний етап Всеукраїнського конкурсу "Школа сприяння здоров'ю". у номiнацiї "дошкiльний навчальний заклад" переможцем став педагогiчний колектив ДНЗ № 9 (завiдувач Мастикаш Н.В.). Матерiали роботи закладу скерованi для участi у заключному етапi конкурсу (м. Київ). Журi вiдзначило належнi умови у закладi для здiйснення фiзичного виховання дошкiльнят, а саме: створено та дiє оздоровчо-компенсуючий центр, облаштовано спортивну залу, тренажерну кiмнату, мiнi-стадiон на територiї садочку. Iнструктор з фiзичної культури Шумська Ю.М. щоденно проводить з усiма дiтьми закладу дихальну гiмнастику, лiкувальний масаж та комплекси вправ на вироблення правильної постави з дiтьми спецiальної медичної групи. Крiм того, педагоги садочку використовують рiзнi форми i методи фiзкультурно-оздоровчої роботи: загартовування, динамiчнi хвилинки, музико- та арт-терапiю, тiсно спiвпрацюють з батьками вихованцiв.
        Детальнiше...

 Проходили обласнi зональнi змагання з футболу
    29 квiтня 2012 року на базi стадiону ЧЗШ № 12 та гiмназiї проходили обласнi зональнi змагання з футболу на призи клубу "Шкiряний м'яч" . У змаганнях брали участь команди Червонограда, Добротвора, Сокаля, Кам'янки-Бузької, Рави-Руської. Нашi команди ЧСШ № 8 i Червоноградської гiмназiї хлопцiв 1999, 2000 рокiв народження вибороли II мiсця.
        Детальнiше...

 Вiдбулася зустрiч учнiв з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни, учасниками бойових дiй
    4 травня 2012 у Червоноградському навчально-виховному комплексi №10 вiдбулася зустрiч учнiв з ветеранами Великої Вiтчизняної вiйни, учасниками бойових дiй Тєлєшевою Людмилою Олександрiвною i Барабаш Зiнаїдою Петрiвною. Ветерани розповiли про важку долю жiнки-воїна в умовах воєнного лихолiття.
        Детальнiше...

 Вiдкритий виховний захiд для учнiв школи, присвячений засновнику та iдеологу ОУН Євгену Коновальцю
    2012 рiк проголошено в Українi роком УПА. В рамках цього учнi 7-Б класу (класний керiвник Гута В.I.) Червоноградської загальноосвiтньої школи № 4 провели 4 травня вiдкритий виховний захiд для учнiв школи, присвячений засновнику та iдеологу ОУН Євгену Коновальцю. Учнi розповiли про нелегкий життєвий шлях Євгена Коновальця. На заходi декламувалась поезiя, звучали пiснi на патрiотичну тематику.
        Детальнiше...

 Вiдбулося свято останнього дзвоника для учнiв 11 класiв
    3 травня 2012 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 4, як i у бiльшостi шкiл мiста, вiдбулося свято останнього дзвоника для учнiв 11 класiв. Випускникiв привiтали директор школи Сав'як Є.Й., представник духовенства, батьки та гостi свята.
        Детальнiше...

 Вiдбувся вечiр-реквiєм "Чорнобиль - бiль наш..."
    26 квiтня 2012 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 4 вiдбувся вечiр-реквiєм "Чорнобиль - бiль наш...", який пiдготували учнi 8-А класу (класний керiвник Чернiй М.Б.). На заходi були запаленi свiчки на пам'ять про жертви чорнобильської трагедiї, звучали поезiя, пiснi. Також учнi за допомогою мультимедiйної технiки презентували свої проекти чорнобильської тематики.
        Детальнiше...

 Мiський семiнар учителiв свiтової лiтератури
    26 квiтня 2012 року методистом IМЦО Пащук Н.М. на базi ЧНВК № 13 був органiзований мiський семiнар учителiв свiтової лiтератури на тему "Використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй на уроках свiтової лiтератури". Учитель-методист Томчук Н.Б. дiлилася досвiдом упровадження проектного навчання за допомогою IКТ, провела вiдкритий урок у 6 класi "Краса врятує свiт". Учасники семiнару вiдвiдали iнтелектуальне шоу для учнiв знавцiв свiтової лiтератури - гру "Найрозумнiший", яку провели вчителi Зайченко Є.С. та Скочиляс Г.I. Учасники семiнару були захопленi високою майстернiстю педагогiв ЧНВК № 13, досвiдом ефективного використання IКТ на уроках свiтової лiтератури та позакласних заходах. Гостi школи отримали гарнi враження, вiдвiдавши шкiльний музей декоративно-прикладного мистецтва, яким керує учитель Мартинович О.Я.
        Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.51 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради