На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.3 >>Вниз >>На кiнець
 Вiдбулися обласнi зональнi змагання з волейболу
    21.03.2019 на базi ЧНВК № 3 вiдбулися обласнi зональнi змагання з волейболу серед команд юнакiв та дiвчат ЗЗСО "Шкiльна волейбольна лiга України"
    Перемогу здобули (дiвчата) старша вiкова група I мiсце - ЧЗШ № 1, I мiсце - молодша група - ЧНВК № 3.
    Серед юнакiв перемогу вибороли (юнаки) I мiсце - молодша група - Червоноградської гiмназiї.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум вчителiв - логопедiв ЗДО на тему: "Використання iнновацiйних технологiй у роботi iз дiтьми iз аутистичними та мовленнєвими порушеннями"
    25.03.2019 на базi Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради був проведений семiнар-практикум вчителiв - логопедiв ЗДО на тему: "Використання iнновацiйних технологiй у роботi iз дiтьми iз аутистичними та мовленнєвими порушеннями".
    У роботi семiнару взяли участь учителi-логопеди закладiв дошкiльної освiти мiста, директор та фахiвцi IРЦ.
    На семiнарi виступила голова Львiвського осередку УАКП Лiля Лепеха, яка ознайомила присутнiх iз дiагностикою та системою корекцiйної роботи з дiтьми iз алалiєю та аутистичними порушеннями.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Читання поезiї Великого Кобзаря учнiв ЧЗШ I ст. №11
    7 березня учнi нашої школи бiля пам'ятника Т.Г. Шевченка читали поезiю Великого Кобзаря: "I мертвим, i живим, i ненародженим:" читав учень 3-А класу Старостiн Юрiй; "I досi сниться:" - учениця 3-В класу Сторожишин Iлона; "Менi тринадцятий минало" - учень 4-А класу Зьомбра Вiталiй; "Вiтер з гаєм розмовляє" - учениця 4-Б класу Притулка Вiталiя; "За сонцем хмаронька пливе" - учень 4-В класу Юристовський Олесь; "Зоре моя вечiрняя" - учень 4-В класу Стовба Денис.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Пiдтримка вiйськовополонених морякiв у ЧЗШ I ст. №11
    Школярi 3-Б класу вирiшили пiдтримати вiйськовополонених морякiв.
    Вони виготовили власноруч кораблики i кожен дав своєму витвору патрiотичну назву з надiєю на швидше повернення героїчних морякiв.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Екскурсiя у музей-свiтлицю Тараса Городецького учнiв ЧЗШ I ст. №11
    18 березня учнi 3-Б класу вiдвiдали з класним керiвником Гануляк Галиною Степанiвною музей-свiтлицю Тараса Городецького.
    П. Юлiя Бурко провела дуже цiкаву, змiстовну екскурсiю. Дiти iз задоволенням розглядали експонати писанок. Несподiванкою стало те, що дiдусь нашого однокласника Величенка Володi є рiдним братом Городецького Тараса.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Екскурсiя у мiську бiблiотеку учнiв ЧЗШ I ст. №11
    22 березня учнi - четвертокласники разом з завiдувачем бiблiотеки Барнасюк Свiтланою Григорiвною та педагогом-органiзатором Прокопчук Марiєю Iванiвною побували у мiськiй бiблiотецi.
    Там їх зустрiла майстриня та дослiдниця яворiвської забавки п. Галина Шумило, яка розповiла, що саме забавка, а не iграшка, присвячена для забавляння дитини, виготовлена з натуральної деревини м'яких порiд дерева та розмальована яскравими барвами, притаманними лише яворiвськiй забавцi - жовтою, зеленою та червоною. Також представила школярам зразки яворiвських забавок. Найбiльш популярними є деркачi (рахкала), возики, запряженi кониками, коники, пташки, що махають крильми, калатала, трiскунцi, гультяї, колиски, тачки та iншi вироби.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Вiкторина "Я люблю Україну" у ЧЗШ I ст. №11
    22 березня в 4-А класi вiдбулася вiкторина "Я люблю Україну", яку провела класний керiвник Станасюк Оксана Iванiвна.
    Учнi показали знання про минуле i сьогодення нашої держави. Проведення конкурсiв вiдбувалося весело i цiкаво. Всi учнi проявили активнiсть, артистизм, умiння працювати в командi.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 "Казка в гостi завiтала" у ЧЗШ I ст. №11
    Казка - це чарiвна країна. Казка - давнiй i мудрий порадник. Це вона нам дає перше уявлення про добро i зло, правду i неправду, чеснiсть, справедливiсть.
    Казки - це нашi великi i мудрi вчителi, що спочатку виховують, а вже потiм розважають. Тому у березнi першокласники разом з вихователем Вацюрою Марiєю Богданiвною провели чарiвний i захоплюючий виховний захiд "Казка в гостi завiтала". Дiти з великим захопленням перевтiлювалися в казкових героїв i вiдчули себе справжнiми акторами. На сценi була справжня дружня атмосфера. Свято подарувало i артистам, i глядачам багато радостi та веселого настрою.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 "Збережемо первоцвiти - першi посмiшки весни" у ЧЗШ I ст. №11
    21 березня учнi 3-А класу з вчителем Юристовською Iриною Михайлiвною пiдготували i провели виховний захiд "Збережемо первоцвiти - першi посмiшки весни".
    Метою заходу було спрямовувати школярiв на вивчення рослин рiдного краю, заохочувати до збереження первоцвiтiв та природоохоронної роботи. Учасники дiйства розповiли про цiннiсть i неповторнiсть весняних квiтiв рiдного краю, використавши iнсценiзацiї, легенди, пiснi, вiршi.
    Звертання первоцвiтiв про захист до присутнiх торкнулось кожного. Адже вони є безцiнним даром природи, який треба зберегти для наступних поколiнь.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 "Збережемо гармонiю Землi" у ЧЗШ I ст. №11
    "Збережемо гармонiю Землi" - пiд таким гаслом 22 березня пройшло свято у 3-Б класi (класний керiвник Гануляк Галина Степанiвна).
    Дiти показали, який радiсний, квiтучий, чарiвний свiт навколо нас. В своєму виступi розкрили болючу тему людської байдужостi, закликали задуматись над своєю дiяльнiстю.
    Опублiковано 27.03.2019
    Детальнiше...

 Мiнiстерство освiти i науки закупило сучаснi мiжнароднi психодiагностичнi методики для Iнклюзивно-ресурсних центрiв
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку дитини є надзвичайно важлива для визначення оптимального освiтнього маршруту для кожної дитини з особливими освiтнiми потребами.
    З метою визначення рiвня iнтелектуального розвитку Мiнiстерство освiти i науки закупило сучаснi мiжнароднi психодiагностичнi методики для Iнклюзивно-ресурсних центрiв: WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD.
    Такi методики дозволяють оцiнити невербальний та вербальний iнтелект дитини, її сприйняття i мислення, швидкiсть обробки iнформацiї, робочу пам'ять i функцiонування нейропсихологiчних процесiв, що лежать в його основi. Вони також забезпечують оцiнку IQ, визначають здiбностi та потенцiал дитини, набутi знання та навички. Саме вони допомагають визначити сильнi та слабкi сторони у розвитку дитини, органiзувати навчальний процес так, щоб кожна дитина змогла максимально реалiзувати свої здiбностi.
    Опублiковано 26.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар-практикум учителiв iнформатики
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО, 26 березня на базi ЧЗШ № 4 вiдбувся семiнар учителiв iнформатики на тему "Безпечний iнтернет".
    Учителi школи Романчук Н.Я. та Ковальчук Г.П. представили доповiдi на теми : "Безпека дитини в Iнтернетi. Про що необхiдно говорити?", "Соцiальнi мережi. Як уберегти учнiв вiд залежностi?".
    Були розглянутi правила спiлкування в Iнтернетi, небезпечнi кiбертехнологiї, з якими можуть зустрiтися дiти, працюючи в Iнтернетi. Розглянутi правила безпечного спiлкування в соцiальних мережах та чатах. Проведенi психологiчнi вправи з метою виховання культури спiлкування.
    Опублiковано 26.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар учителiв англiйської та французької мови
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО на базi ЧЗШ № 4 вiдбувся семiнар учителiв англiйської та французької мови.7
    Доповiдi на теми : "Кiно як засiб формування ключових компетенстностей учнiв на уроках англiйської мови", :"Формування iншомовної комунiкативної компетенцiї учнiв у навчаннi читання англомовних текстiв".:"Вiдеофiльми як засiб розвитку комунiкативної компетенцiї на уроках англiйської мови" представили учителi -Антонюк О.М.; Мазник О.Я; Бандрiвська М.Б.;
    З учителями подiлилась досвiдом роботи та продемонструвала презентацiю учитель Гута В.I.; "Лiтература та кiно, як засоби пiдвищення комунiкативної компетенцiї учнiв на уроках французької мови".
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулися обласнi фiнальнi змагання з волейболу ЗЗСО серед дiвчат у м. Турка
    22-.24.03.2019 року м. Турка, вiдбулися обласнi змагання з волейболу серед дiвчат ЗЗСО.
    У змаганнях взяли участь 11 команд областi:
    Вiтаємо команду дiвчат ЧЗШ № 1 за зайняте III мiсце у обласних змаганнях з волейболу.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Уроки - пам'ятi Великого Кобзаря у ЧЗШ I ст. №11
    Є у нас українцiв iмена, що увiбрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким стало iм'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезiя викликає в людях почуття гордостi i захоплення красою, своєю силою i народною мудрiстю.
    У рамках вiдзначення Шевченкiвських днiв у кожному класi проводилися уроки - пам'ятi Великого Кобзаря. Дiти переглядали вiдеопрезентацiї про життєвий шлях Тараса Шевченка, розглядали його картини, читали, обговорювали та малювали iлюстрацiї до його творiв.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Спiвпраця з ЗДО №16 (ЧЗШ I ст. №11)
    7 березня учнi Червоноградської загальноосвiтньої школи I ступеня №11 завiтали в гостi до вихованцiв ЗДО №16 на свято вшанування Великого Кобзаря.
    Дiти разом декламували поезiю Тараса Шевченка, дiзнавалися про його життя i творчiсть. Висловлюймо разом свою шану великому Кобзаревi, адже його заповiтнi слова завжди житимуть у пам'ятi українського народу.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Лiтературнi читання у ЧЗШ I ст. №11
    Кожного року на початку весни, у свiтлi березневi днi, вся Україна вшановує пам'ять великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка.
    7 березня у нашiй школi вiдбулися лiтературнi читання до 205-ти рiччя великого Кобзаря. В заходi взяли участь учнi 3-4 класiв нашої школи, а також учнi гiмназiї, якi декламували поезiї великого Кобзаря, iнсценiзували його твiр "Тополя".
    У кожного Шевченко - свiй, тому вiршi учасники обрали самi, керуючись власними уподобаннями та мiркуваннями. Школярi намагалися передати всю палiтру почуттiв, якi вклав автор у кожний рядок. Виступи залишили незабутнi враження в серцях слухачiв.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Екскурсiя учнiв ЧЗШ I ст. №11 у свiтлицю-музей Т.Г.Шевченка у ЧЗШ I-III ст. № 9
    6 березня, пiд час декади присвяченiй 205-рiччю вiд дня народження Т.Г.Шевченка, вихованцi 1-3-х класiв разом з вихователями Хомiцькою Лесею Юрiївною, Вацюрою Марiєю Богданiвною та педагогом-органiзатором Прокопчук Марiєю Iванiвною вiдвiдали свiтлицю-музей Т.Г.Шевченка у ЧЗШ I-III ст. № 9.
    Пiд час екскурсiї учнi мали можливiсть пригадати його нелегке, безрадiсне дитинство, творчiсть поета i художника.
    У свiтлицi дiти побачили предмети побуту українського народу, його символи, обереги, а також найрiзноманiтнiшi учнiвськi творчi роботи, присвяченi Великому Кобзаревi. Екскурсiя викликала значний iнтерес та зацiкавлення, спонукала школярiв усе бiльше заглиблюватися у величну поетичну, писемну та художню спадщину Великого Тараса.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 "Наш свiт врятує доброта" у ЧЗШ I ст. №11
    У вiвторок, 05.03.2019, вiдбувся цiкавий виховний захiд по творах В. О. Сухомлинського "Наш свiт врятує доброта" з учнями групи подовженого дня 2-3 класiв пiд керiвництвом Хомiцької Лесi Юрiївни.
    На ньому дiти нагадали життєвi iстини, яких вчить нас знаменитий педагог у своїх творах - любов до друзiв, до батькiв та до нашої Батькiвщини. В постановцi боротьби добра i зла, учнi показали, що добро вкотре перемагає зло. Сучаснi пiснi, iгри з глядачами та цiкавi сценки розкрили талант учнiв.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Новi книги в шкiльнiй бiблiотецi ЧЗШ № 1 з Iнституту модернiзацiї змiсту освiти
    Палiй Наталiя Богданiвна, голова батькiвської ради Червоноградської школи №1, разом iз завiдувачем бiблiотеки Олiйник Г.М створили проект "BOOK ROOM", який допоможе зробити бiблiотеку школи осередком для читання та розвитку. Ми вiримо, що паперовi книги завжди будуть у модi зi своєю атмосфернiстю. Ми хочемо показати дiтям, що читати все ще цiкаво.
    Нова органiзацiя бiблiотечного простору передбачає створення мiсця для вiдпочинку, цiкавих зустрiчей iз письменниками та затишними куточками для читання. Саме такою ми бачимо нову сучасну шкiльну бiблiотеку.
    Опублiковано 25.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар-практикум "Виявлення та протидiя домашньому насиллю" на базi ЗДО №7
    20 березня 2019 року у Закладi дошкiльної освiти №7 вiдбувся семiнар за участю директора Центру безоплатної вторинної правової допомоги Костишин Наталiї Олексiївни, практичних психологiв та соцiальних педагогiв
    В семiнарi взяли активну участь працiвники психологiчної служби та гостi:фахiвцi мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги.
    В програмi заходу: тренiнг "Взаємодiя суб'єктiв, що здiйснюють заходи у сферi запобiгання та протидiї домашньому насильству. Повноваження органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв та установ", який провела Костишин Наталiя Олексiївна. Учасники ознайомились з алгоритмом дiй у випадках виявлення фактiв насилля, працювали в групах та удосконалили навички рацiональної дiяльностi та взаємодiї для попередження сiмейного насилля пiд час вправ та завдань.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар заступникiв директорiв
    20.03.2019 у ЧЗШ№12 вiдбувся семiнар заступникiв директорiв з виховної роботи ЗЗСО "Використання iнновацiйних форм i методiв у нацiонально-патрiотичному вихованнi з метою формування свiдомого громадянина України".
    Навчальний заклад має багатий досвiд саме у царинi виховання школярiв з використанням iнновацiйних форм i методiв. Розпочався семiнар у актовiй залi школи вiтальним виступом учнiвських творчих колективiв "Форте" та "Викрутас".
    Через iнтерактиву вправу "Мiсiя нездiйсненна" учасники семiнару ознайомилися з нацiонально-патрiотичними осередками, якi дiють у навчального закладу, а вправа "Асоцiативнi карти" закрiпила емоцiйний компонент семiнару.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулося наймасовiше математичне та iнтелектуальне змагання серед школярiв нашої держави - Мiжнародний математичний конкурс "Кенгуру"
    21 березня в Червоноградських ЗЗСО вiдбулося наймасовiше математичне та iнтелектуальне змагання серед школярiв нашої держави - Мiжнародний математичний конкурс "Кенгуру". Конкурс проводиться щорiчно у третiй четвер березня з метою не лише зацiкавити дiтей математикою, але й об'єднати їх навколо вирiшення спiльних математичних проблем.
    Опублiковано 22.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар з трудового навчання
    Вiдповiдно до плану роботи Iнформацiйно методичного центру освiти 19.03.2019 на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся мiський семiнар з трудового навчання на тему: "Фетр". Учитель Тєряєва С.С. провела майстер-клас по виготовленню вареникiв з фетру для учителiв трудового навчання ЗЗСО. Учасники семiнару iз задоволенням долучились до виготовлення виробiв з фетру.
    Опублiковано 21.03.2019
    Детальнiше...

 Мiськi змагання "Олiмпiйське лелеченя"
    19 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї вiдбувся мiський етап змагань "Олiмпiйське лелеченя". У них взяли участь 11 команд ЗЗСО. Юнi спортсмени проявляли свiй спортивний дух у семи конкурсах, серед яких були комплексна естафета та олiмпiйська вiкторина.
    За пiдсумками змагань перемогу здобули учнi Червоноградської гiмназiї. Друге мiсце посiли школярi ЧНВК "СШ-колегiум" №3, третє - учнi ЧЗШ №5.
    За свою наполегливiсть i прагнення до перемоги команди-переможцiбули нагородженi дипломами та отримали спецiальнi призи вiд КС "Анiсiя".
    Опублiковано 20.03.2019
    Детальнiше...

 Семiнар учителiв музики
    13 березня 2019 року у ЧЗШ №12 вiдбувся семiнар учителiв музичного мистецтва з теми: "Формування мистецьких компетентностей учнiв через сприймання, iнтерпретацiю та оцiнювання творiв музичного мистецтва". У програмi семiнару майстер-клас iз розвитку творчої активностi дiтей на уроках та в позакласнiй роботi через сприймання, iнтерпретацiю музичних творiв, який провела Iгнатович Iрина Володимирiвна. Вокальний ансамбль "Форте" у творчому тандемi з хореографiчним ансамблем "Викрутас" дванадцятої школи презентували учасникам семiнару мистецький нацiонально-патрiотичний проект "З Україною в серцi". Увечерi цього ж дня плiдна робота учительського методичного об'єднання продовжилася у Львiвському нацiональному театрi опери i балету iменi Соломiї Крушельницької . Спiльний перегляд "Наталки Полтавки" емоцiйно та духовно збагатив педагогiв.
    Опублiковано 18.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулися зональнi змагання II етапу чемпiонату України з баскетболу 3x3 серед команд юнакiв та дiвчат
    14.03.2019 року в ДЮСШ № 1, вiдбулися зональнi змагання II етапу чемпiонату України з баскетболу 3?3 серед команд юнакiв та дiвчат.
    Брали участь 6 команд:
    I мiсце серед дiвчат посiли ЧНВК № 13 (старша i молодша команди)
    Також до III етапу з I мiсця потрапили команди юнакiв старшої i молодшої категорiй ЧЗШ № 12
    II мiсця завоювали команди з Сокаля
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Корекцiйно-вiдновлювальна робота в IРЦ
    Корекцiйна робота є одним iз основних напрямкiв дiяльностi педагогiчних працiвникiв IРЦ. Вона може проводитись у виглядi розвивальних i корекцiйних занять, тренiнгiв. Заняття розрiзняються залежно вiд мети, завдань, вiкової категорiї учасникiв та мають свою структуру.
    Корекцiйнi заняття спрямованi на розвиток актуальної зони дитини, на роботу над уже сформованою в дитини проблемою (наприклад, невiдповiднiсть рiвня розвитку дитини психолого-педагогiчним i вiковим вимогам), виправлення особливостей психiчного розвитку, що перешкоджають оптимальному розвитку дитини, i її ефективнiй адаптацiї до життєвих умов.
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Проведення комплексної психолого-педагогiчної оцiнки фахiвцями iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку дитини є кiнцевим результатом процесу оцiнювання в IРЦ, що орiєнтує фахiвцiв центрiв на визначення оптимального освiтнього маршруту для кожної дитини з особливими освiтнiми потребами.
    Комплексна психолого-педагогiчна оцiнка розвитку проводиться двiчi на тиждень (вiвторок, четвер) вiдповiдно до попереднього запису.
    Основними завданнями комплексної психолого-педагогiчної оцiнки розвитку дитини є:
    1.Визначення особливих освiтнiх потреб.
    Опублiковано 15.03.2019
    Детальнiше...

 Олiмпiйське лелеченя
    13.03.2019 на базi Червоградської гiмнаiї проведено захiд, присвячений Олiмпiйському дню. Свято спритностi та волi торжествує в школi.
    На святi присутнi Христина Опьола - майстер спорту України з гiрськолижного спорту, Вiкторiя Вiрт-Гарасимович - майстер спорту України мiжнародного класу з боксу, Тетяна Кiт - майстер спорту України з вiльної боротьби.
    У заходi взяли участь учнi Червоноградської гiмназiї - переможцi мiських та обласних змагань, учасники Всеукраїнського конкурсу "Олiмпiйське лелеченя" та шкiльних батлiв.
    Опублiковано 13.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася чергова колегiя вiддiлу освiти
    07 березня 2019 року в ЧНВК № 10 вiдбулася чергова колегiя вiддiлу освiти. Проводив колегiю начальник вiддiлу освiти Гомонко Iгор Iванович.
    Предметом розгяду були питання: "Про систему методичної роботи педагогiчних колективiв закладiв освiти. Виконання статтi 42 Закону України "Про загальну середню освiту" (доповiдач Антонiв Ярослав Богданович, директор IМЦО м.Червонограда), "Про управлiнську дiяльнiсть дирекцiї ЗЗСО щодо охорони дитинства, соцiального захисту неповнолiтнiх, дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування. Виконання статтi 21 Закону України "Про загальну середню освiту", статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (доповiдач Лобащук Галина Петрiвна, головний спецiалiст з питань виховної роботи i позашкiльної освiти вiддiлу освiти), "Про новi форми неперервного пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв" (доповiдач Федюра Iрина Михайлiвна, методист IМЦО м.Червонограда).
    Опублiковано 12.03.2019
    Детальнiше...

 Пiдсумки обласного етапу всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фiзичного виховання в дошкiльних навчальних закладах Львiвської областi
    Заклад дошкiльної освiти ясла-садок № 19 комбiнованого типу (директор - Надiя Кожуховська, вихователь-методист - Мар'яна Жигайло) визнано призером II (обласного етапу) Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фiзичного виховання в дошкiльних навчальних закладах за зайняте II мiсцеу номiнацiї "Кращi мiськi дошкiльнi навчальнi заклади".
    Опублiковано 11.03.2019
    Детальнiше...

 Cемiнар- практикум "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення" на базi ЧЗШ № 12
    07 березня 2019 року у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №12 вiдбувся семiнар практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО "Булiнг - соцiальна проблема сьогодення".
    У ходi семiнару-пратикуму працiвники психологiчної служби мали можливiсть удосконалити навички рацiональної поведiнки пiд час конфлiктiв, мiжособистiсної взаємодiї учасникiв навчально-виховного процесу; виробили алгоритм дiй з профiлактики шкiльного булiнгу.
    Учасники семiнару виконували завдання квесту, працювали у групах за методикою "Шiсть капелюхiв".
    Опублiковано 11.03.2019
    Детальнiше...

 Практичнi заняття з парамедиками
    5 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї були проведенi практичнi заняття серед учнiв 6(10)-7(11)-х класiв з Львiвським осередком ГО "Державницька iнiцiатива Яроша". Захiд був спрямований на вироблення в гiмназистах практичних навичок з надання домедичної та медичної допомоги пораненим. Також фахiвцi розповiли учням як доцiльнiше поводити себе в певних екстримальних ситуацiях пiд час воєнних дiй. Гiмназисти iз задоволенням спiвпрацювали з парамедиками та отримали багато корисної та нової для себе iнформацiї.
    Опублiковано 07.03.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася чергова щомiсячна iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи шкiл мiста
    6 березня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулася чергова щомiсячна iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи шкiл мiста. Проводили нараду Галина Лобащук, головний спецiалiст вiддiлу освiти з виховної роботи та позашкiльної освiти та Любов Хляка, методист Iнформацiйно-методичного центру освiти.
    Предметом розгяду були питання навчально-виховної та правоосвiтньої роботи, яка проводиться у закладах та планування заходiв у рамках Тижня духовностi.
    Опублiковано 07.03.2019
    Детальнiше...

 Зустрiч з волонтерами Львiвського осередку громадської органiзацiї "Державницька iнiцiатива Яроша"
    5.03.2019 р., до ЧЗШ №12 завiтали члени Львiвського осередку громадської органiзацiї "Державницька iнiцiатива Яроша". Володимир Бухонко, Роман Чупа зустрiлися з учнями 10 - 11-х класiв. Пiд час зустрiчi волонтери розповiдали старшокласникам, як надавати першу медичну i домедичну допомогу пораненим. Зустрiч закiнчилась проведенням практичних занять.
    Опублiковано 06.03.2019
    Детальнiше...

 Проведено обласнi зональнi змагань з футболу серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв
    02.03.2019 на базi ДЮСШ № 1 було проведено обласнi зональнi змагань з футболу серед учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв "Шкiльна футзальна лiга України".Мiсця серед переможцiв розподiлились таким чином
    I - м. Червоноград
    II - Сокальський р-н (с. Сiлець)
    Командi переможцiв бажаємо успiху та перемоги.
    Опублiковано 04.03.2019
    Детальнiше...

 "Як парость виноградної лози, плекайте мову" у ЧЗШ I ст. №11
    З нагоди вiдзначення Мiжнародного дня рiдної мови 26 лютого вчитель Грабовська Любов Ярославiвна провела конкурс мiж учнями третiх класiв на тему: "Як парость виноградної лози, плекайте мову".
    Учасники виконували рiзноманiтнi складнi завдання, розгадували ребуси i кросворди. Завдяки конкурсу школярi поглибили знання з рiдної мови.
    Вболiвальники теж виконували веселi, цiкавi завдання.
    Заступник директора школи Оксана Володимирiвна Пянило нагородила переможцiв грамотами.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Я здоров'я збережу, сам собi допоможу" у ЧЗШ I ст. №11
    22 лютого вчитель Занько Марiя Мирославiвна мiж учнями 4-В класу провела конкурс "Я здоров'я збережу, сам собi допоможу". Дiти об'єднались у команди "Вiтамiни", "Спортивнi дiячi", "Мурашки здоров'я", самостiйно готували назви команд, девiзи, малювали плакати.
    Школярi розгадували кросворди, ребуси, вгадували малюнок, що був на спинi, вiдповiдали на питання вчителя. Веселим та цiкавим було змагання "Збери букви". Змагаючись дiти пригадали як дбати про здоров'я. Переможцi конкурсу були нагородженi грамотами, якi вручила директор школи Красiльчук Богдана Ярославiвна.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Тато, мама, я - спортивна сiм'я"
    Дякуємо сiм'ям Барни Богдана, учня 3-В класу, Котяя Максима, учня 2-Б класу за участь у мiських змаганнях "Тато, мама, я - спортивна сiм'я".
    Ви продемонструвати свою спритнiсть, кмiтливiсть, наполегливiсть, витривалiсть, дружнi вiдносини один з одним, командну єднiсть.
    Вiтаємо!!! Ви завзято змагалися за честь нашої школи!
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

 "Ми однокласники" у ЧЗШ I ст. №11
    19 лютого у 1-А класi вчителем Благутою Наталiєю Iванiвною було проведено виховний захiд "Ми однокласники". Невимушена атмосфера панувала у залi: дiти декламували вiршi, розiгрували сценки, спiвали пiснi.
    Свої артистичнi здiбностi учнi проявили у iнсценiзацiї казки "Колобок" (на сучасний лад). На свято до першокласникiв завiтали казковi герої, якi пiдняли настрiй не тiльки учням, а й усiм присутнiм.
    На закiнчення свята директор школи Красiльчук Богдана Ярославiвна подякувала батькам першокласникiв за виховання дiтей, а учням - за участь у святi та побажала успiхiв у навчаннi.
    Опублiковано 01.03.2019
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.3 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради