На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 Творчi звiти практичних психологiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда
    20 лютого 2020 року на базi Закладу дошкiльної освiти №2 вiдбувся творчий звiт працiвникiв психологiчної служби дошкiлля.
    Стало вже доброю традицiєю в рамках атестацiїспецiалiстiвпсихологiчноїслужбипроводититворчiзвiтипрацiвникiв психологiчноїслужби, якiатестуються.Цiкавимитворчимиздобутками iз присутнiми подiлилисяпрактичнi психологи ЗДО № 1 Романець Олена та ЗДО № 9 ЮфероваТатяна. Психологинiпрезентувалиматерiали з досвiдуроботи уформiдоповiдей з електроннимипрезентацiями.
    Опублiковано 21.02.2020
    Детальнiше...

 13 лютого 2020 року вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО м. Червонограда
    На базi Червоноградської загальноосвiтньої школи № 9 вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв та соцiальних педагогiв "Розвиток емоцiйного iнтелекту дiтей з особливими освiтнiми потребами арт-терапевтичними методами".
    Працiвницi психологiчної служби ЧЗШ № 9 Пасiєвич Iрина та Беркита Ольгапровели практичну частину заходу, презентували власний досвiд роботи використанняарт-терапевтичними методiв у роботi з дiтьми iз особливими освiтнiми проблемами, учасники семiнару працювали в групах, використовуючи рiзноманiтнi технiки та прийоми.
    Опублiковано 18.02.2020
    Детальнiше...

 Досягнення вихованцiв ДЮСШ № 2
    ПЛАВАННЯ
    31 сiчня 2020 року в м.Трускавець вiдбулися обласнi змагання серед учнiв ДЮСШ МОН. Вихованцi ДЮСШ №2 брали участь та здобули такi нагороди:
    Романовська Вiкторiя - I мiсце - 100 в/с
    Коляда Софiя - I мiсце - 100 брас, I мiсце - 100 к/пл
    Тхiр Анна - III мiсце - 100 брас
    Волков Олександр - III мiсце - 100 брас
    Опублiковано 11.02.2020
    Детальнiше...

 Вiд "споживача знань" до ролi активного дослiдника-"вiдкривача знань"
    У п'ятницю, 07.02.2020 року, Курiй Тетяна Богданiвна, вчитель математики ЧЗШ № 9, провела майстер-клас для учителiв м. Червонограда на тему: "Використання сучасних освiтнiх iнструментiв на уроках математики".
    Щоб навчати по-новому, вчитель повинен навчатись сам - вважає Тетяна Богданiвна. Вона вмiло використовує можливостi сучасних iнформацiйних технологiй, якi допомагають докорiнно змiнити освiтнiй процес, у якому учень вiд "споживача знань" переходить до ролi активного дослiдника-"вiдкривача знань".
    Опублiковано 10.02.2020
    Детальнiше...

 Школярi з Червонограда нарештi чемпiони обласних змагань
    6 лютого в залах ДЮСШ 1 та ЧНВК 10 проходили ХХIХ обласнi змагання школярiв з баскетболу.Через карантин приймало участь тiльки 6:
    Червоноград ( ЗШ 12 )
    ЗШ 1 " Олiмпiк " ( Львiв, Сихiвський район )
    Броди
    Радехiв
    Пустомити
    Опублiковано 10.02.2020
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi пiдручники на ЗЗСО м. Червонограда, смт. Гiрник
    У заклади освiти завезено навчально-методичну лiтературу в кiлькостi 2629 прим. на суму 83347,64:
    З них :
    для педагогiв:
    - у роботi з дiтьми з iнклюзивною формою навчання - 67 шт.;
    - для НУШ - 678 шт.;
    - Навчально-методичний посiбник "Методика реалiзацiї Українського правопису в новiй редакцiї у ЗЗСО".Терещенко - 127 шт.;
    Опублiковано 03.02.2020
    Детальнiше...

 Проведений мiський-конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт
    26 сiчня на базi ЧСШ № 8 був проведений мiський-конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт. Працювало п'ять секцiй: української мови та лiтератури, математики, iнформатики, англiйської мови та iсторiї. У ньому взяли участь 51 старшокласник закладiв загальної середньої освiти мiста. Учнi виконували контрольнi завдання з базових предметiв та захищали свої науковi роботи.
    Найбiльше учнiв взяли участь у роботi секцiї англiйської мови. А найбiльше учасникiв було з Червоноградської гiмназiї та ЧСШ № 8. Вiдповiдно i переможцiв цього конкурсу найбiльше в гiмназiї та ЧСШ № 8, досить успiшно виступили учнi ЧЗШ № 12 та ЧНВК № 10.
    Опублiковано 03.02.2020
    Детальнiше...

 Нарада директорiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда
    31.01.2020 в музичному залi закладу дошкiльної освiти ясла-садок № 9 м. Червонограда вiдбулась нарада директорiв ЗДО за участю начальника вiддiлу освiти Iгоря Iвановича Гомонка.
    Про забезпеченя санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя в ЗДО доповiдала Поручинська Iрина Дмитрiвна, спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання.
    Методист IМЦО Закус Галина Василiвна розповiла про органiзацiю контролю за освiтнiм процесом ЗДО в умовах роботи за Базовим компонентом дошкiльної освiти.
    Директор IРЦ Дмитришин Тетяна Володимирiвна повiдомила про стан корекцiйно-вiдновлювальної роботи логопедичних пунктiв ЗДО.
    Опублiковано 01.02.2020
    Детальнiше...

 Творча зустрiч на тему "Правова освiта" Червоноградських педколективiв закладiв дошкiльної освiти ясла-садок № 9 i № 17
    Активну в правовому аспектi людину потрiбно формувати змалку. Тому перед педагогами стоїть завдання розширити правовi знання дитини, сформувати в неї вiдповiдальнiсть перед суспiльством i державою, виховати її в дусi безумовного дотримання норм права i моралi.7
    Права дiтей сьогоднi - "модна" тема в концепцiї правового виховання. Тому, 30.01.2020 року вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти вiдбулася творча зустрiч на тему "Правова освiта"двох педагогiчних колективiв садочкiв № 9 (Мастикаш Наталя Володимирiвна, директор; Дмитрук Наталя Валерiвна, вихователь-методист) та № 17 (Пукач Надiя Iванiвна, директор; Семенюк Оксана Володимирiвна, вихователь-методист) м. Червонограда.
    Опублiковано 01.02.2020
    Детальнiше...

 Мiський семiнар-практикум музичних керiвникiв ЗДО мiста Червонограда
    29 сiчня 2020 рокувiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти в ЗДО ясла-садок № 4 (Бахмачук Ольга Михайлiвна, директор; Закала Марiя Ярославiвна, вихователь-методист) смт. Гiрник вiдбувся мiський семiнар-практикум музичних керiвникiв закладiв дошкiльної освiти мiста Червонограда на тему "Музикотерапiя в роботi з дошкiльниками".
    Вiночком сучасних танцювальних рухiв привiтали музичних фахiвцiв дошкiлля дiти старшої групи закладу.
    Ольга Михайлiвна, директор закладу, зустрiла учасникiв теплим привiтальним словом та ознайомила з роботою закладу дошкiльної освiтиясла-садок № 4.
    Опублiковано 01.02.2020
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв ЗДО м. Червонограда
    30 сiчня 2020 року вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв ЗДО м. Червонограда "Використання кiнезiологiчних iгрових вправ у роботi з дiтьми з особливими потребами"
    На базi закладу дошкiльної освiти ясел-садка № 1вiдбувся семiнар-практикум практичних психологiв "Використання кiнезiологiчних iгрових вправ у роботi з дiтьми з особливими освiтнiми потребами".
    Привiтальним словом зустрiла фахiвцiв психологiчної служби,Романик Наталя Василiвна, вихователь-методист закладу. В ходi семiнару-практикуму вихователь-методист подiлилася досвiдом з впровадження iнновацiйних технологiй в дитячому садку.
    Опублiковано 31.01.2020
    Детальнiше...

 Майстер-клас з молодими вихователями ЗДО мiста Червонограда "Використання технiки стрiнг-арт в закладах дошкiльної освiти"
    На базi ЗДО ясла-садок № 12 вiдбувся майстер-клас з молодими вихователями ЗДО мiста Червонограда "Використання технiки стрiнг-арт на заняттях з художньої працi в закладах дошкiльної освiти".
    Привiтальним словом зустрiла молодих фахiвцiв Стефанiв Наталя Лонгвiнiвна, директор закладу.
    Сокiл Наталя Зiновiївна, вихователь-методист закладу, подiлилася досвiдом з використання технiки стрiнг-арт з педагогами та батьками дошкiльникiв.
    Мороз Свiтлана Михайлiвна, вихователь закладу, яка має звання "вихователь-методист", провела майстер-клас "Використання технiки стрiнг-арт на заняттях з художньої працi в закладах дошкiльної освiти", презентувала свiй досвiд роботи з вихованцями та ознайомила педагогiв з готовими виробами, провела роботу в групах з присутнiми вихователями ЗДО мiста.
    Опублiковано 23.01.2020
    Детальнiше...

 Вiдбулись секцiйнi наради директорiв, заступникiв директорiв та педагогiчних працiвникiв ЗЗСО, директорiв та методистiв ЗПО, завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО, а також вихователiв-методистiв ЗДО
    13 сiчня 2020 року вiдповiдно до рiчного плану роботи вiддiлу освiти та IМЦО м. Червонограда у Червоноградськiй спецiалiзованiй школi I-III ступенiв № 8 та ЗДО № 12 вiдбулись секцiйнi наради директорiв, заступникiв директорiв та педагогiчних працiвникiв ЗЗСО, директорiв та методистiв ЗПО, завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО, а також вихователiв-методистiв ЗДО.
    Наради проводили заступник начальника вiддiлу освiти Кардинал Iван Петрович, директор Iнформацiйно-методичного центру освiти м.Червонограда Антонiв Ярослав Богданович, спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання Поручинська Iрина Дмитрiвна, а також методисти IМЦО.
    Опублiковано 17.01.2020
    Детальнiше...

 Семiнар-тренiнг "Успiшна iнтеграцiя дитини з особливими освiтнiми потребами у навчально-виховний простiр"
    З метою покращення адаптацiї та соцiалiзацiї дiтей з особливими освiтнiми потребами у навчальних закладах та розвитку iнклюзивної компетентностi працiвникiв освiти рiзних ланок 14.01.2020 на базi ВПУ № 11 вiдбувся семiнар-тренiнг "Успiшна iнтеграцiя дитини з особливими освiтнiми потребами у навчально-виховний простiр", який провели фахiвцi Iнклюзивно-ресурсного центру (IРЦ) Червоноградської мiської ради: директор Тетяна Дмитришин та практичний психолог Галина Гавдьо.
    Опублiковано 15.01.2020
    Детальнiше...

 Результати проведеного конкурсу на посаду практичного психолога Iнклюзивно-ресурсного центру
    09 сiчня 2020 року вiдбувся конкурс на замiщення вакантної посади практичного психолога Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради.
    Умовами конкурсу передбачено складання кандидатами квалiфiкацiйного iспиту на знання законодавства у сферi освiти дiтей з особливими освiтнiми потребами, основ вiкової та спецiальної психологiї, методiв психодiагностики та проведення спiвбесiди на знання основ спецiальної педагогiки.
    За результатами проведеного конкурсу на посаду практичного психолога Iнклюзивно-ресурсного центру Червоноградської мiської ради призначено Чумакову Оксану Ярославiвну.
    Опублiковано 10.01.2020
    Детальнiше...

 Мiський благодiйний фестиваль-конкурс "Вокальнi битви"
    27 грудня у ЧНВК № 3 проведено VI мiський благодiйний фестиваль-конкурс "Вокальнi битви". Змагалися спiвочi дуети у складi учнiв закладiв загальної середньої освiти № 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13 та дорослих (учителя чи батькiв), виконуючи двi рiзножанровi композицiї. Глядачi (а серед них дирекцiя i вчителi, батьки та друзi виконавцiв, активiсти-волонтери ГО "Суспiльна перспектива", гостi з вiйськових частин, ветерани АТО) захоплено вiтали майстерне виконання українських пiсень, були приємно здивованi розмаїттям репертуару, серйознiстю пiдготовки та продуманiстю кожної деталi костюмiв. Зворушливо звучала бандура, а щирiсть i професiйнiсть артистiв незмiнно викликали гучнi оплески.
    Опублiковано 28.12.2019
    Детальнiше...

 Християнський фестиваль "Тобi моя слава"
    В останнi днi грудня актова зала ЧНВК № 3 гостинно приймала в себе юних вокалiстiв - вихованцiв дошкiльних, загальноосвiтнiх та позашкiльних закладiв мiста - на вже VII благодiйному фестивалi молодiжної християнської пiснi "Тобi моя слава".
    Серед почесних гостей - дирекцiя i педагоги, батьки учнiв, а також вiйськовослужбовцi iз вiйськових частин, що розташованi поблизу нашого мiста.
    На добру справу i вдалий виступ дiтей благословили отець Василь Палчинський та отець Михайло Нискогуз iз церкви святого Йосафата.
    Опублiковано 28.12.2019
    Детальнiше...

 Гiмназисти - переможцi "Cool Games"
    18.12.2019 у м.Львовi пройшов спортивно-масовий захiд серед школярiв Львiвщини 2006-2008 р.н."CoolGames". У змаганнях взяли участь 9 команд з рiзних регiонiв областi, якi змагались у цiкавих спортивних естафетах. Команда Червоноградської гiмназiї виборола перше мiсце i представлятиме Львiвщину на Всеукраїнських змаганнях у м.Києвi.
    Опублiковано 21.12.2019
    Детальнiше...

 Майстер-клас "Логiко - математичний розвиток дошкiльникiв" у ЗДО № 7 для вихователiв ЗДО м. Червонограда
    "Логiко - математичний розвиток дошкiльникiв" - це якiснi змiни в пiзнавальнiй дiяльностi дитини, що вiдбувається внаслiдок розвитку математичних умiнь i пов'язаних з ними логiчних операцiй. Для математичного стилю мислення характернi чiткiсть, стислiсть, точнiсть i логiчнiсть думки.
    17 грудня 2019 року, вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти на базi ЗДО ясла-садок № 7 (Михалюк Ганна Богданiвна, директор; Малицька Оксана Миколаївна, вихователь-методист), вiдбувся майстер-клас для вихователiв мiста закладiв дошкiльної освiти на тему "Логiко-математичний розвиток дiтей дошкiльного вiку".
    Опублiковано 19.12.2019
    Детальнiше...

 У ЧЗШ I ступеня № 11 працює найкраща вчителька Львiвщини
    Завершився II (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020" у номiнацiї "Початкова освiта". Серед п'яти учасниць конкурсного вiдбору наша Юристовська Iрина Михайлiвна визнана переможницею. Пишаємося тим, що працюємо з найкращою вчителькою в областi.
    Про хiд конкурсних випробувань найповнiше розповiла голова обласного журi у номiнацiї "Початкова освiта" п. Марiя Барна: "Я хочу ще раз повернутися до розповiдi про деякi моменти за результатами конкурсних випробувань Юристовської Iрини Михайлiвни (м.Червоноград) - переможницi II туру конкурсу "Учитель року - 2020"!
    Опублiковано 18.12.2019
    Детальнiше...

 Команда ЧЗШ№12 брала участь в обласних спортивних змаганнях "Cool Games"
    17 грудня команда ЧЗШ№12 брала участь в обласних спортивних змаганнях "Cool Games" першого вiкового дивiзiону 2009-2010 року народження. Змагання вiдбувалися у Львовi. З 10 команд, якi брали участь у естафетах, наша команда виборола III мiсце. Готували юних спортсменiв учителi фiзкультури Меда Л.В., Уханська О.Є. Шановнi батьки! Ви найкращi вболiвальники, дякуємо Вам за допомогу та пiдтримку!
    Опублiковано 18.12.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся III етап мiського чемпiонату з гри "Що?Де?Коли?"
    Як пiдсумок Всеукраїнського тижня права, який проводився в закладах освiти мiста, 13 грудня 2019 в ЧЗШ № 5 вiдбувся III етап мiського чемпiонату з гри "Що?Де?Коли?". Всi питання даного етапу мали правознавчий характер. Учасниками були команди всiх 14 закладiв загальної середньої освiти та команда молодiжного ХАБу "Космодром". Школярi показали високий рiвень знань з iсторiї права, загальної декларацiї прав людини, конвенцiї ООН про права дитини, а також проявили свою ерудицiю та логiчне мислення.
    Опублiковано 17.12.2019
    Детальнiше...

 Вiдбувся вiдкритий урок-конференцiї
    12 грудня 2019 року на базi ЧНВК "СШ- колегiум № 3" вiдбувся вiдкритий урок-конференцiї з теми "Глобальне потеплiння : причини, наслiдки та вирiшення" який провела вчитель фiзики Шот Лiлiя Василiвна. Учасниками конференцiї були учнi школи колегiуму № 3 та ЗСШ № 8.
    Опублiковано 15.12.2019
    Детальнiше...

 Баскетбол - дiвчата - ЧЗШ № 12
    З 09.12.19 по 12.12.19 на базi Червоноградської гiмназiї проводився Чемпiонат мiста з баскетболу серед дiвчат загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
    Боротьба за м'яч була дуже завзятою. Iгри були надзвичайно цiкавими, азартними та повними емоцiй.
    Нашi юнi баскетболiстки продемонстрували неабияку майстернiсть, шалену волю до перемоги, вiдчайдушну боротьбу за кожний м'яч.
    Суддiвська колегiя у складi Федаша Романа Васильовича - вчителя фiзичної культури школи № 12 та Тиндик Тетяни Олександрiвни - вчителя фiзичної культури ЧЗШ № 9 вiдзначило добру фiзичну та технiчну пiдготовку учасникiв Чемпiонату.
    Опублiковано 13.12.2019
    Детальнiше...

 Мiський семiнар у ЗДО № 18 м. Червонограда за участi Л. Шелестової, доктора педагогiчних наук
    6 грудня 2019 року на базi ЗДО ясла-садок комбiнованого типу № 18 (Пукач Оксана Степанiвна, директор ЗДО; Петрашкевич Свiтлана Богданiвна, вихователь-методист) вiдбувся семiнар педагогiв закладiв дошкiльної освiти мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на тему "Роль вихователя в навчаннi дошкiльникiв розвивального читання".
    Привiтальним словом дiти i педагоги ЗДО № 18 зустрiли учасникiв семiнару, серед яких були директори, вихователi-методисти, вихователi закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    Опублiковано 13.12.2019
    Детальнiше...

 Нарада директорiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник
    10 грудня 2019 року на базi ЗДО № 7 вiдбулася нарада директорiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    Поручинська Iрина Дмитрiвна, спецiалiст з дошкiльного виховання вiддiлу освiти доповiдала про органiзацiю харчування в ЗДО.
    Нарада вiдбулася за участi Корнацького Станiслава, головного спецiалiста мiського вiддiлу Держпродспожив служби в м. Червоноградi. Директори ЗДО висловили побажання щодо змiни меню при харчуваннi дошкiльнят, якi з нового року будуть врахованi.
    Опублiковано 13.12.2019
    Детальнiше...

 Мiський семiнар iнструкторiв з фiзичної культури ЗДО м. Червонограда
    12 грудня 2019 року в примiщеннi спортивного залу ЗДО ясла-садок № 9 (Мастикаш Наталя Володимирiвна, директор; Дмитрук Наталя Валерiвна, вихователь-методист) вiдбувся семiнар iнструкторiв з фiзичної культури закладiв дошкiльної освiти мiста на тему "Використання iнновацiйних технологiй фiзкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО".
    Привiтальним словом педагогiв зустрiла Мастикаш Наталя Володимирiвна, директор закладу та ознайомила присутнiх з роботою фiзично-оздоровчого виховання дошкiльникiв у їхньому закладi, подiлилася перемогами Шумської Юлiї Миколаївни, iнструктора з фiзичної культури закладу: переможець обласного конкурсу "Заклад сприяння здоров'ю" в номiнацiї "дошкiльнi заклади", на етапi Всеукраїнського рiвня цього ж конкурсу зайняла IУ мiсце; I мiсце в мiському конкурсi "Найкращий спортивний зал дошкiлля".
    Опублiковано 13.12.2019
    Детальнiше...

 Семiнар образотворчого мистецтва
    Семiнар образотворчого мистецтва вiдбувся у Володимир-Волинському педагогiчному коледжi iм. А. Ю. Кримського 11 грудня 2019р.
    Учасникам семiнару було продемонстровано творчi здобутки кафедри образотворчого мистецтва коледжу, роботи випускникiв, музей та фонди закладу. А також вчителi поспiлкувалися з адмiнiстрацiєю, довiдалися про досягнення коледжу та напрямки їхньої роботи, спецiальностi та подальше навчання випускникiв.
    Опублiковано 12.12.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiйна нарада працiвникiв психологiчної служби закладiв освiти "Профiлактика ВIЛ/СНIД, вживання узалежнюючих речовин, формування толерантного ставлення до ЛЖВ"
    10 грудня 2019 року на базi ЧНВК № 10 вiдбувся методичний захiд за участю Марчук Мар'яни, соцiального працiвника БО "100% життя"
    Однiєю з важливихсоцiальних тем, яка потребує особливої уваги, є проблема поширення ВIЛ/снiдута толерантного вiдношення до людей, якiживуть з ВIЛ/снiдом.
    З метою актуалiзацiї знань щодо ВIЛ-iнфекцiї-СНIДу, попередження дискримiнацiї й стигматизацiї ВIЛ-позитивних осiб, Марчук Мар'яна, соцiальнийпрацiвник БО "100% життя" провела з учасниками заходуВiкторину про ВIЛ, яка розроблена органiзацiєю, i успiшно показала себе як дiєвий iнструмент поповнення знань в цiкавiй формi, iнтерактивний спосiб поширення iнформацiї та спростування мiфiв щодо ВIЛ/СНIД.
    Опублiковано 11.12.2019
    Детальнiше...

 Iнформацiя про отриманi пiдручники
    06.12.2019 завезено пiдручники для учнiв та вчителiв ЗЗСО мiста :
    - Iнформатика Ривкiнд. Рiвень стандарту 10(11) клас
    - Мистецтво Масол. Рiвень стандарту. Профiльний рiвень 10(11) клаc
    Набори Lego Play Box в кiлькостi 65 комплектiв для використання в освiтньому процесi 1-х класiв.
    Усi ЗЗСО мiста отримали по 2 комплекти на клас.
    Закус Г. В., методист IМЦО
    Опублiковано 11.12.2019
    Детальнiше...

 Нарада з питань органiзацiї харчування дiтей в закладах дошкiльної та загальної середньої освiти
    3 грудня 2019 року у актовiй залi ЧЗШ № 12 вiдбулася нарада директорiв та вiдповiдальних осiб за органiзацiю харчування в закладах дошкiльної та загальної середньої освiти за участю представникiв Головного управлiння Держпродспоживслужби у Львiвськiй областi, начальника вiддiлу освiти Iгоря Гомонка, начальника Червоноградського мiського вiддiлу Держпродспоживслужби Руслана Черника, директора КП "Школяр" Василя Чекiля. Було висвiтлено питання впровадження системи НАССР для операторiв ринку, безпечного харчування в закладах освiти.
    Опублiковано 10.12.2019
    Детальнiше...

 Нашi - найкращi !!!
    Щиро вiтаємо усiх освiтян Червонограда з трiумфальним виступом учителiв образотворчого мистецтва у II (обласному) турi Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2020". Нашi чудовi педагоги, справжнi майстри своєї справи, улюбленцi школярства стали кращими з кращих в областi. Ось їх iмена:
    Мартинович Оксана Ярославiвна, учителька ЧНВК № 13 - I мiсце;
    Цуркан Iгор Михайлович, учитель ЧЗШ № 9 - II мiсце.
    А учитель ЧНВК № 10 Лахтюк Леонiд Васильович увiйшов у почесну п'ятiрку лауреатiв.
    Опублiковано 09.12.2019
    Детальнiше...

 Iнструктивно-методична нарада працiвникiв психологiчної служби закладiв освiти "Психологiчна травма. Формування у дiтей та учнiвської молодi цiннiсних життєвих навичок та моральних норм у протидiї насиллю"
    5 грудня 2019 року вiдбувся методичний захiд за участю психолога Мобiльної бригади соцiально-психологiчної допомоги Лiлiї Самсiн.
    Методист Iнформацiйно-методичного центру освiтиКобзар Жанна Леонiдiвна, зауважила, що усi заходи iз попередження насильства будуть максимально ефективними за умови широкого доступу до iнформацiї iз проблеми профiлактики насильства яку сiм'ї, так i в освiтньому середовищi,а також активної та небайдужої позицiї кожного з нас. Важливо формувати у дiтей та учнiвської молодi цiннiснi життєвi навички та моральнi норми, через призму толерантностi, розумiння рiвностi, емоцiйно-позитивної комунiкацiї та взаємодопомоги.
    Опублiковано 09.12.2019
    Детальнiше...

 Духовно-просвiтницькi читання у Соснiвцi
    У другий календарний день зими в Соснiвцi вiдбулися педагогiчнi духовно-просвiтницькi читання "Навчаємо i виховуємо з митрополитом Андреєм Шептицьким. За iнiцiативи методиста IМЦО Л.С.Хляки захiд вiдбувся у творчому тандемi Червоноградського навчально-виховного комплексу № 13 та отця-декана Зеновiя Буньо, настоятеля мiсцевого храму Верховних первоапостолiв Петра i Павла. До участi були залученi учителi християнської етики, заступники директорiв з виховної роботи, педагоги-органiзатори ЗЗСО. Розпочався захiд Молебнем до Христа Чоловiколюбця. який у спiвслужiннi з оо. Михайлом Микитою та Iваном Цiнцiруком вiдправив о.Зеновiй. Теоретична частина проводилася у парафiяльному будинку, де з духовними розважаннями в рамках проекту "Покликанi до Любовi" виступив о.Михайло.
    Опублiковано 06.12.2019
    Детальнiше...

 Учнi шкiл мiста взяли участь в учнiвсько-вчительськiй конференцiї
    04.12.2019 учнi шкiл мiста взяли участь в учнiвсько-вчительськiй конференцiї присвяченiй 75-рiчницi початку депортацiй 1944-1951 р.р. з теми: "Вирванi з коренем. Обмiн населенням". Учнi та вчителi ЧСШ 8 та ЧЗШ 4 ознайомили учасникiв конференцiї з передумовами, етапами та особливостями переселення українцiв iз Закерзоння до пiвденних та схiдних областей України. Школярi також переглянули вiдеофiльми з iсторiї депортованих українцiв, про подiї, якi стали особистою трагедiєю для кожної переселеної родини.
    Опублiковано 06.12.2019
    Детальнiше...

 Баскетбол - юнаки - ЧЗШ № 12
    Вiдповiдно до плану роботи IМЦО з 25.11.19 по 03.12.19 у ЧЗШ № 12 проводився Чемпiонат мiста з баскетболу серед юнакiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
    Боротьба за м'яч була дуже завзятою. Iгри були надзвичайно цiкавими, азартними та повними емоцiй.
    Нашi юнi баскетболiсти продемонстрували неабияку майстернiсть, шалену волю до перемоги, вiдчайдушну боротьбу за кожний м'яч.
    Суддiвська колегiя у складi Федаша Романа Васильовича - вчителя фiзичної культури школи № 12 та Тиндик Тетяни Олександрiвни - вчителя фiзичної культури ЧЗШ № 9 вiдзначили добру фiзичну та технiчну пiдготовку учасникiв Чемпiонату.
    Опублiковано 05.12.2019
    Детальнiше...

 Майстер-клас для дiтей i батькiв з гри на шумових музичних iнструментах в Iнклюзивно-ресурсному центрi м.Червонограда
    Щороку 3 грудня у свiтi вiдзначається Мiжнародний день осiб з iнвалiднiстю, який проголошено Генеральною Асамблеєю ООН у 1992 роцi. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу i милосердя до людей з особливими потребами.
    Iнклюзивно-ресурсним центром м.Червонограда органiзовано захiд для дiтей з iнвалiднiстю та їх батькiв. Музкерiвник НРЦ "Свiтанок" Тетяна Ленько органiзувала для них майстер-клас з гри на шумових музичних iнструментах. Участь у заходi взяли вихованцi ЗДО № 13, якi разом з дiтьми та їх батьками iз захопленням показували свої вмiння.
    Опублiковано 04.12.2019
    Детальнiше...

 Творча зустрiч педагогiчних колективiв ЗДО № 12,13 та ЧНВК № 10 м. Червонограда
    26.11.2019 вiдповiдно до плану iнформацiйно-методичного центру освiти в музичнiй залi закладу дошкiльної освiти ясла-садок № 13 вiдбулася творча зустрiч педагогiв ЗДО № 12 (Стефанiв Наталiя Логiнiвна, директор; Сокiл Наталiя Зiновiївна, вихователь-методист), № 13 (Олiярник Мар'янiвна Богданiвна, директор; Мойко Людмила Михайлiвна, вихователь-методист) та ЧНВК № 10 (Лапiй Вiктор Миколайович, директор; Гуменюк Свiтлана Михайлiвна, заступник директора) .
    Опублiковано 03.12.2019
    Детальнiше...

 "Афлатот" у закладах дошкiльної освiти м. Червонограда
    29.11.209 на базi ЗДО ясел-садка № 17 (Пукач Надiя Iванiвна, директор; Семенюк Оксана Володимирiвна, вихователь-методист) вiдбувся мiський семiнар вихователiв-методистiв ЗДО м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник на тему "Майбутнє кожної людини у її власних руках: програма "Афлатот" - один iз шляхiв формування в дiтей дошкiльного вiку соцiальної та фiнансової грамотностi".
    Привiтальним словом зустрiла учасникiв Пукач Надiя Iванiвна, директор ЗДО № 17, яка ознайомила присутнiх з впровадженням програми соцiально-фiнансової освiти дiтей дошкiльного вiку "Афлатот" у їхньому закладi.
    Опублiковано 02.12.2019
    Детальнiше...

 Спiвпраця освiтян
    27 листопада 2019 року згiдно плану роботи IМЦО м.Червонограда вiдбувся семiнар заступникiв директорiв з методичної роботи закладiв загальної середньої освiти м.Червонограда на базi Львiвського полiграфiчного коледжу на тему "Оволодiння ключовими компетентностями здобувачiв освiти - готовнiсть до свiдомого життєвого вибору, професiйної дiяльностi".
    Заступник директора Львiвського полiграфiчного коледжу Української академiї друкарства Хомчак Леся Миронiвна ознайомила з основними аспектами освiтньої дiяльностi навчального закладу. Методист Гавриленко - Бойко Зоряна Вiталiївна - iз роботою викладачiв щодо створення навчально-методичної бази закладу та видавничою дiяльнiстю, щодо методичного забезпечення навчальних дисциплiн.
    Опублiковано 02.12.2019
    Детальнiше...

 Семiнар керiвникiв ЗПО у Соснiвцi
    26 листопада 2019 року в Соснiвському будинку творчостi вiдбувся плановий семiнар-практикум керiвникiв закладiв позашкiльної освiти м.Червонограда. Тема "Педагогiчний коучинг у позашкiльнiй освiтi" цiкава та користується увагою серед педагогiчних працiвникiв, адже основне завдання коучингу - не навчати чомусь, а стимулювати самонавчання, щоб в процесi дiяльностi людина змогла сама знаходити i отримувати необхiднi знання потрiбнi їй для реалiзацiї поставлених життєвих цiлей. Саме на цьому у теоретичних доповiдях наголошували директор БДЮТС Слука С.I. та методист цього ж закладу Матковська I.О.
    Опублiковано 27.11.2019
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради