На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 Всеукраїнський тиждень протидiї булiнгу
    З 16.09 по 20.09 в рамках проведення Всеукраїнського тижня з протидiї булiнгу у закладах освiти м. Червонограда фахiвцями психологiчної служби проведено ряд правопросвiтницьких заходiв.
    Пiд час тренiнгiв та практичних занять з учнiвською молоддю педагоги сформували навички безпечної поведiнки у конкретнiй ситуацiї насилля, пошук шляхiв захисту вiд агресiї та максимально привернули увагу молодi до проблеми кiбербулiнгу.
    Практичнi психологи та соцiальнi педагоги окреслили основнi завдання для профiлактики i протидiї булiнгу в освiтньому просторi, iнформували учасникiв освiтнього процесу про запровадження адмiнiстративної вiдповiдальностi за вчинення булiнгу (цькування).
    Опублiковано 20.09.2019
    Детальнiше...

 Проведено "Олiмпiйський урок", присвячений Дню фiзичної культури
    13.09.2019р. на базi ЧЗШ №1 проведено "Олiмпiйський урок", присвячений Дню фiзичної культури. На святi були присутнi:
    Наталiя Турко - заступник мiського голови;
    Олександр Грасулов - секретар мiської ради;
    Валерiй Гаврилюк - начальник вiддiлу фiзичної культури i спорту;
    Мирон Кутковський - методист IМЦО.
    Згiдно мiської програми "Олiмпiйська надiя" було видiлено 30 тис. гривень для нагородження вихованцiв ДЮСШ №1 та ДЮСШ №2. 17 вчителiв фiзичної культури ЗЗСО були нагородженi грамотами вiддiлу освiти за пiдсумками XXVIII спартакiади школярi м. Червонограда.
    Опублiковано 17.09.2019
    Детальнiше...

 Нарада заступникiв 11.09.2019
    11 вересня 2019 року в ЧЗШ № 1 вiдбулася iнструктивно-методична нарада заступникiв директорiв з виховної роботи ЗЗСО. Проводила нараду методист IМЦО Хляка Любов Степанiвна. Предметом обговорення були питання:
    - органiзацiя виховної роботи у закладах за авторськими Виховними програмами з обов'язковим включення до планiв роботи заходiв нацiонально-патрiотичного спрямування на вiдзначення 90-х роковин утворення ОУН, вшанування Героїв АТО, ООС, пам'ятi Героя України Левка Лук'яненка, 75-х роковин депортацiї українцiв з їх етнiчних земель;
    Опублiковано 13.09.2019
    Детальнiше...

 Семiнар практичних психологiв та соцiальних педагогiв ЗЗСО
    09 вересня 2019 року на базi Червоноградської мiської фiлiї Львiвського обласного центру зайнятостi вiдбувся семiнар практичних психологiв, соцiальних педагогiв ЗЗСО та фахiвцiв центру зайнятостi "Органiзацiя спiльної профорiєнтацiйної роботи з учнями 9-11 класiв загальноосвiтнiх шкiл"
    Пiд час заходу Тетяна Сердюк, провiдний фахiвець Червоноградської мiської фiлiї ЛОЦЗ, разом iз працiвниками психологiчної служби опрацювали план заходiв щодо проведення профорiєнтацiйної роботи з учнiвською молоддю на 2019-2020 навчальний рiк.
    Опублiковано 13.09.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася нарада вчителiв фiзики
    06.09.2019 вiдбулася нарада вчителiв фiзики на якiй викладачi обговорили план методичної роботи з фiзики та астрономiї на 2019 - 2020 навчальний рiк. Методист Пирiг I.В. розповiла колегам про проведення конкурсу "Запроси фiзику до себе ..." у межах проекту "Платформа iдей Нової української школи".
    Опублiковано 09.09.2019
    Детальнiше...

 Нарада завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО
    05.09.2019 в примiщеннi читального залу бiблiотеки Червоноградської гiмназiї вiдбулася iнструктивно-методична нарада бiблiотечних працiвникiв закладiв загальної середньої освiти.
    Пiд час наради бiблiотечнi працiвники вирiшували питання щодо дозабезпечення пiдручниками учнiв шкiл, перерозподiл мiж закладами, оприбуткування та списання навчальної лiтератури. Розглянули питання про впровадження iнновацiйних заходiв iз залучення дiтей до читання та популяризацiю бiблiотечної дiяльностi через ЗМI.
    Опублiковано 05.09.2019
    Детальнiше...

 Нарада з iнклюзивної освiти в ЗЗСО 29.08.2019 в Iнклюзивно-ресурсному центрi вiдбувся семiнар вчителiв та асистентiв вчителiв iнклюзивних класiв ЗЗСО
    Пiд час семiнару було розглянуто питання нормативно-правового забезпечення iнклюзивного навчання в закладах загальної середньої освiти, з яким виступила практичний психолог Галина Гавдьо, наголосивши на важливостi командного пiдходу в роботi з дiтьми з особливими освiтнiми потребами, ролi кожного члена команди психолого-педагогiчного супроводу та можливих шляхах спiвпрацi з батьками дiтей з особливими освiтнiми потребами як рiвноправних членiв команди.
    Опублiковано 30.08.2019
    Детальнiше...

 Семiнар англiйської мови
    21.08.2019 вчителi нашого мiста, що працюють у молодшiй школi мали можливiсть вiдвiдати семiнар англiйської мови,який був органiзований представництвом "Оксфорд Юнiверсiтi Прес" з британським тренером Ушапою Фортескю. Викладачi отримали гарнi враження вiд семiнару i поповнили свою скарбничку знань.
    Опублiковано 22.08.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулося засiдання круглого столу на тему "Впровадження Мiжнародної програми соцiально-фiнансового розвитку дiтей дошкiльного вiку "Афлатот" у роботу закладiв дошкiльної освiти"
    25 червня у Львiвському iнститутi пiслядипломної педагогiчної освiти вiдбулося засiдання круглого столу на тему "Впровадження Мiжнародної програми соцiально-фiнансового розвитку дiтей дошкiльного вiку "Афлатот" у роботу закладiв дошкiльної освiти". Педагоги п'яти пiлотних закладiв Львiвщини на чолi з координатором Любов Василiвною Зеленко та тренером Дарiєю Степанiвною Строкач, дiлились досвiдом роботи з колегами про шляхи реалiзацiї даної програми у роботу ЗДО, та про результати впровадження програми "Афлатот" в освiтнiй процес ЗДО.
    Опублiковано 26.06.2019
    Детальнiше...

 Доставили комплекти парт для учнiв
    Сьогоднi, 24.06.2019, у ЗЗСО мiста доставили комплекти парт для учнiв 33 майбутнiх 1-х класiв Нової української школи.
    Опублiковано 24.06.2019
    Детальнiше...

 Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв №4 стала переможцем обласного конкурсу мiкропроектiв
    Червоноградська загальноосвiтня школа I-III ступенiв №4 стала переможцем обласного конкурсу мiкропроектiв, фiнансування якого вiдбудеться за такими статтями:
    - мiський бюджет - 73, 218 грн.
    - обласний бюджет - 138, 778 грн.
    - кошти громади (в т.ч. нефiнансовий внесок) - 36,000 грн.
    У рамках реалiзацiї мiкропроекту "Капiтальний ремонт будiвлi (примiщення їдальнi з замiною вiкон на енергозберiгаючi).
    На даний час у ЧЗШ № 4 проводяться такi роботи:
    Опублiковано 20.06.2019
    Детальнiше...

 Проводяться обласнi змагання вiйськово - патрiотичної гри "Сокiл "Джура"
    З 10 по 15 червня 2019 на базi Яворiвського полiгону у с. Старичi проводяться обласнi змагання вiйськово - патрiотичної гри "Сокiл "Джура".
    Команда переможцiв мiських змагань ЧЗШ № 9 гiдно представляють м. Червоноград на обласних змаганнях.
    Учасникам команди бажаємо успiху та гiдно здобути перемогу.
    Опублiковано 11.06.2019
    Детальнiше...

 Незабутня зустрiч з українським письменником Мирославом Дочинцем
    03 червня 2019 року в актовiй залi Червоноградської гiмназiї вiдбулася творча зустрiч бiблiотекарiв та педагогiв ЗЗСО мiста Червонограда з українським письменником, фiлософом, журналiстом Мирославом Дочинцем.
    Про свою творчiсть Дочинець каже таке: "Кожного разу, починаючи книгу, до кiнця я навiть не знаю, чим вона закiнчиться. Чесне слово! Я живу серед своїх героїв, вони ведуть мене за собою та щоразу чогось вчать. Тобто кожен роман - це конспект певного духовного пiднесення".
    Опублiковано 05.06.2019
    Детальнiше...

 День захисту дiтей у м. Червоноградi
    1 червня педагоги закладiв дошкiльної освiти мiста приєдналися до проведення загальномiського свята на вiдзначення Мiжнародного дня захисту дiтей.
    Левову частку щодо органiзацiї та проведення свята взяли на себе працiвники закладу ЗДО № 16. Були проведенi рiзноманiтнi та захоплюючi майстер-класи, iгри, квести, конкурси.
    Пiсля маршу "Ходотон" у парку вiдбувся концерт, органiзований та проведений дитячими освiтнiми закладами мiста.
    До проведення свята долучилися педагоги "Школи радостi". Органiзованi ними пiзнавально-розважальнi заходи зацiкавили i надовго запам'яталися малечi.
    Опублiковано 05.06.2019
    Детальнiше...

 НАРАДА ДИРЕКТОРIВ ЗАКЛАДIВ ДОШКIЛЬНОЇ ОСВIТИ
    29.05.2019 на базi ЧЗШ № 5 вiдбулася нарада директорiв ЗДО за участi начальника вiддiлу освiти Iгоря Гомонка та заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Наталiї Турко.
    Про ведення наказiв з основної дiяльностi та виконання наказу Мiнiстерства освiти i науки України вiд 01.10.2012 № 1059 "Про затвердження Примiрної iнструкцiї з дiловодства у дошкiльних навчальних закладах" перед присутнiми виступила спецiалiст з дошкiльного виховання вiддiлу освiти Iрина Поручинська.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 Пiдсумкова нарада iнструкторiв фiзичної культури ЗДО
    27.05.2019 вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти у ЗДО ясла-садок № 2 вiдбулася нарада iнструкторiв фiзичної культури закладiв дошкiльної освiти.
    У роботi взяли участь спецiалiст вiддiлу освiти з дошкiльного виховання Iрина Поручинська та методист IМЦО Галина Закус.
    Пiд час зустрiчi розглянули питання щодо планування роботи iнструкторiв фiзичної культури ЗДО у 2019/2020 навчальному роцi та органiзацiї фiзкультурно-оздоровчої роботи пiд час лiтнього оздоровчого перiоду.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 Нарада з iнклюзивної освiти в ЗДО
    30.05.2019 на базi закладу дошкiльної освiти № 19 вiдбулася нарада з iнклюзивної освiти, в якiй взяли участь представники вiддiлу освiти, Iнклюзивно-ресурсного центру та члени команди психолого-педагогiчного супроводу ЗДО.
    Пiд час роботи було розглянуто питання нормативно-правового забезпечення iнклюзивного виховання в закладах дошкiльної освiти, з яким виступила спецiалiст з дошкiльного виховання Iрина Поручинська, наголосивши на важливостi командного пiдходу в роботi з дiтьми з особливими освiтнiми потребами, ролi кожного члена команди психолого-педагогiчного супроводу та можливих шляхах спiвпрацi з батьками дiтей з особливими освiтнiми потребами як рiвноправних членiв команди.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 1 червня - Всесвiтнiй день дитини
    Уже традицiйно 1 червня вiдзначається Мiжнародний день захисту дiтей - "International Day for Protection of Children" ? прекрасне свято щастя, радостi та надiї.
    Щорiчно в цей день проводяться рiзнi розважальнi та соцiальнi заходи, присвяченi дiтям.
    Напередоднi, 31 травня 2019 року, Iнклюзивно-ресурсний центр (IРЦ) Червоноградської мiської ради також долучився до святкування. Цiкавими та яскравими розвивальними подарунками фахiвцi центру привiтали дiтей та їх батькiв, котрi йшли додому пiсля занять задоволеними та веселими.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 Фестиваль дитячого читання "Книгоманiя" у м. Львовi вразив учнiв ЗЗСО м. Червонограда
    19.05.2019 у рамках Всеукраїнського Дитячого форуму вiдбувся Фестиваль дитячого читання "Книгоманiя", пiд гаслом "Супергерої врятують планету".
    Учнi ЗЗСО м. Червонограда прийняли активну участь у конкурсах, вiкторинах, майстер-класах. Здобувши перемогу, були нагородженi сертифiкатами в iгроленд.
    Iгроленд доповнив враження i вiдпочинок дiтей, якi потомленi але щасливi повернулися додому.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 Всеукраїнський науково-методичний семiнар "Дошкiльнятам - освiта для сталого розвитку"
    23.05.2019 в примiщеннi актової зали Президiї Академiї педагогiчних наук України (м. Київ) у формi фестивалю вiдбувся Всеукраїнський науково-методичний семiнар "Дошкiльнятам - освiта для сталого розвитку".
    Зазначена програма побудована на сучасних iнновацiйних педагогiчних концепцiях, вiдмiнних вiд традицiйного, сприяє формуванню у дiтей дошкiльного вiку мотивацiї до дiй i моделей поведiнки, орiєнтованих на сталий стиль життя, розвиток i формування у дошкiльникiв навичок ресурсозбереження, ефективного спiлкування та гармонiйних стосункiв з оточуючими.
    Опублiковано 31.05.2019
    Детальнiше...

 Третiй день роботи у лiтнiй школi ЧЗШ № 11 проведено весело, цiкаво i змiстовно
    Розпочався день комплексом вправ для ранкової гiмнастики. Вчитель фiзкультури Гулавська Ю. В. провела спортивнi естафети iз колами та скакалками, змагання.
    Виховнi завдання цього дня були присвяченi Дню збереження довкiлля. Вихованцi переглянули i обговорили мультфiльм про життя тварин "Лiсовi мандрiвники".Вчителi Вацюра М. Б. i Пташкограй О. М. провели вiкторину "Тварини - нашi меншi друзi", змагання-гру "Що я знаю про тварин?". Вчитель Костюк А. В. вмiло органiзувала виконання колажу "Лiсова галявина". Вихованцi вирiзали i розфарбовували квiти i метелики для лiсової галявини, розповiли, що квiти є окрасою природи. А вiдбиток їхнiх долоньок доводить, що природу потрiбно берегти. Закiнчився день танцювальним флешмобом "Якщо весело живеться", який провела Костюк А. В.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Веселi пригоди в англомовнiй лiтнiй школi "Smily" (ЧЗШ № 5) тривають
    Сьогоднi третiй день - День туризму. Дiти захоплююче грали у квест "Welcome to Safari Park", пiсля чого здiйснили екскурсiю на природу, де й проводились розважальнi iгри.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 День дитинства в ЧЗШ № 12
    Чи хочеться йти до школи влiтку? Звичайно, так. Сьогоднi у "Лiтнiй школi ЧЗШ №12" був День дитинства. Анiматори (учнi 5-6-х класiв) провели гру на свiжому повiтрi "Розкажи менi про себе".
    Школярi мали можливiсть вiдчути себе маленьким архiтектором пiд час творчого заняття з конструктором лего "Мiстечко моєї мрiї".
    Об'єднанi у групи учнi презентували своє хоббi, дали назву командi, мотивували один одного цiкавими розповiдями.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Математичний день в лiтнiй школi ЧЗШ №2
    29.05.2019 року в ЧЗШ №2 був проведений "День математика". Дiти взяли участь у змаганнях "Математичний конструктор". Члени учнiвського самоврядування провели веселi банси. Дiти отримали психологiчне розвантаження та розвивали креативнiсть.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 "Якого кольору весна?". Така була тема сьогоднiшнього заняття у лiтнiй школi в ЧСШ № 8
    Серед найцiкавiших заходiв третього дня лiтньої школи: виставка малюнкiв, читання вiршiв та захоплююча вiкторина.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Третiй день роботи лiтньої школи "Ромашка" у ЧНВК № 13 розпочався з веселої руханки
    Гасло дня - "Подорож цiкава, коли разом". Пiзнавальною виявилася подорож у гостi до природи. Дiтки на лiсовiй галявинi грали у рiзнi цiкавi iгри, вiкторини, вiдгадували загадки про лiсовi рослини, тварини, прослухали бесiду "В гостях у природи" та взяли активну участь у конкурсiбукетiв "Мовметеликилiтаємо, букетики складаємо".
    У англомовнiй лiтнiй школi сьогоднiшнiй день був присвячений книгам.Вихованцi "побувалив гостях" у Марка Твена, iз задоволенням виконували iгровi завдання "Згадай героя", взяли активну участь у вiкторинi "Англо-американськi письменники". На завершення переглянули вiдеофiльм про життя видатного письменника.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Сьогоднi 29.05.2019 в лiтню школу ЧЗШ№14 завiтала Тарасенко Свiтлана Валерiївна iз бюро правової допомоги
    Свiтлана Валерiївна провела бесiду, яку присвятила прекрасному святу дитинства "Мiжнародному дню захисту дiтей". Дiти приймали активну участь в обговореннi, розмалювали чудовi малюнки, де зображено щасливе дитинство.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Ласкаво просимо в англiйську лiтню школу, яка дiє в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв № 1
    Сьогоднi 29.05.2019 року вiдбулося знайомство, розминка, перегляд англомовних мульфiльмiв та цiкавi iгри й конкурси.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Лiтня школа в ЧЗШ № 5
    Пройшов другий день вiдпочинку в англомовнiй Лiтнiй школi "Smily". Пiд темою "День мрiй" дiти оформили iнформацiйний куточок, провели виставку загонової газети, готувалися до свята "Лiто, здрастуй!".
    Цiкавою та веселою була гра у шкiльному саду "Mydream".
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Другий день роботи лiтньої школи "Ромашка" в ЧНВК № 13 був наповнений цiкавими заходами, гарним настроєм та посмiшками вихованцiв
    Школярi 1 - 4 класiв розпочали день з веселого флеш-мобу "Шукаємо гарний настрiй та цiкавинку на сьогоднiшнiй день". Такою "цiкавинкою" виявилося запрошення дiток у гостi вiд працiвникiв Соснiвської мiської бiблiотеки. А в бiблiотецi - знайомство з новинками дитячої лiтератури, iнсценiзацiя дiтками одного з роздiлiв книги Галини Вдовиченко "36 i 6 котiв", лiтературна вiкторина, робота книжкової лiкарнi.
    А вихованцi англомовної школи пiсля ранкової веселої руханки на подвiр'ї провели мандрiвку Великобританiєю: переглянули та обговорили фiльм "Лондон - столиця Об'єднаного Королiвства"; провели захист проектiв "Десять найвизначнiших мiсць Лондона", а потiм дiти грали в iгри дiтей англомовних країн, розучували пiснi англiйською мовою про чудовi i трiшки :шаленi канiкули. I все це у зеленому шкiльному парку з ласкавим, теплим сонечком.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 День здоров'я в лiтнiй школi ЧЗШ № 14
    Сьогоднi28.05.2019 у лiтнiйшколi ЧЗШ №14 учнi не тiлькиграють у рiзнiiгри, а й пiклуються про своєздоров'язаймаючись на тренажерах. Хлопцi та дiвчатамiрялися силою та спритнiстю. В результатiчого перемогла дружба. Дiтипроводять весело та корисно для здоров'ясвiй час у лiтнiйшколi.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 День гумору в Червоноградськiй ЗОШ №2
    28.05.2019 року в ЧЗШ №2 був проведений "День гумору" пiд гаслом "Хай звучить веселий смiх, щоб гарний настрiй був у всiх".
    У гостi завiтала чарiвна Мерi Поппiнс з творчими завданнями.
    Представники шкiльного самоврядування провели з учнями веселi жартiвливi змагання.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Другий день роботи у лiтнiй школi ЧЗШ № 11 пройшов весело i змiстовно
    Ранкову руханку органiзувала вчитель фiзкультури Гулавська Ю.В.Свої мрiї як провести лiтнi канiкули дiти зобразили у малюнках на стiнгазетi "Здрастуй, лiто".Родзинкою дня була танцювальна масовка, органiзована вчителем початкових класiв Костюк А. В.Особливi емоцiї дiтям принесли розваги на iгровому майданчику бiля церкви святого Йосафата.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 Другий день у лiтнiй школi ЧСШ № 8
    Другий день у лiтнiй школi в ЧСШ № 8 був цiкавим. Захоплююча та пiзнавальна iнтерактивна гра " З Україною в серцi" згуртувала дiтей, якi вiдвiдують лiтню школу.
    Опублiковано 29.05.2019
    Детальнiше...

 День дитячої демократiї у Червоноградськiй ЗШ №2
    27.05.2019 у ЧЗШ №2 був проведений День дитячої демократiї "Познайомимося знову". Вiдбулося засiдання "Круглого столу" за участю учнiвського самоврядування та дiтей "Лiтньої школи".
    Опублiковано 28.05.2019
    Детальнiше...

 З 27.05.2019 у Червоноградському НВК №13 розпочалися заняття у лiтнiй школi "Ромашка"
    Перший день роботи був цiкавим, наповненим рiзноманiтними заходами. 32 хлопчикiв та дiвчаток, учнiв 1-4 та 5-6 класiв розпочали день з "Руханки англомовних країн", а потiм:. вiкторини, веселi розваги з музичним супроводом, майстер - клас по виготовленню керамiчного свищика. Вiдпочинок розпочався цiкаво та весело.
    Опублiковано 28.05.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулось обговорення проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв"
    22.05.2019 року в ЗДО № 9 та ЧЗШ № 2 м. Червонограда вiдбулось обговорення проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження порядку пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв". В результатi якого, заступниками директорiв та вихователями-методистами, було сформовано лист з зауваженнями i пропозицiями, який направлено в ЛОIППО.
    Опублiковано 27.05.2019
    Детальнiше...

 Проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв
    З 27.05. по 07.06. на базi ЧЗШ № 2 проходять курси пiдвищення квалiфiкацiї для вчителiв мiста Червонограда, Сокальського району та Великомостiвської ОТГ, що викладають предмет "Громадянська освiта". Протягом 2-х тижневих курсiв навчання проводитимуть викладачi ЛОIППО: Галина Грицишин, Iгор Гусаков, Iрина Василькiв, Ольга Банах.
    Опублiковано 27.05.2019
    Детальнiше...

 Веселе, активне та креативне вiдкриття лiтньої школи у ЧСШ № 8
    ...
    Опублiковано 27.05.2019
    Детальнiше...

 Сьогоднi 27.05.2019 розпочала роботу лiтня школа у ЧЗШ №14
    Учнi школи розпочали свiй день з прогулянки на свiжому повiтрi. Дiти малювали малюнки на асфальтi на тему "Лiто. Кольорове дитинство", грали в рiзнi iгри та в класi по групах складали мiстечко "Дитинства".
    Опублiковано 27.05.2019
    Детальнiше...

 Цiкаво зустрiла лiтня школа своїх вихованцiв в перший день 27 травня у ЧЗШ № 7
    Пiсля короткої ранкової руханки разом з керiвниками В.М.Андрусевич, М.П.Кулявець дiтки бавилися в рiзноманiтнi iгри - "Крокодил", "Хто я?", "Третiй зайвий". Весело пройшли iгри - естафети. Перший день лiтньої школи вдався!!!
    Опублiковано 27.05.2019
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради