ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 Перший - мiжрегiональний дитячий шаховий турнiр у м Соснiвцi "Рiздвянi зустрiчi"
    Органiзатором змагань виступив Будинок дитячої та юнацької творчостi м. Соснiвки -директор С.I.Слука.Долучилися до проведення турнiру мiськi рада м Соснiвки та м .Червонограда,вiддiл освiти м.Червонограда,дирекцiя ЧНВК №13.
    Турнiр вiдбувся на базi ЧНВК №13 .У ньому прийняли участь юнi шахiсти Львiвщини ,а саме : Червонограда - 32учасника , Соснiвки- 23, Радехова - 14, Новояворiвська - 8, Бродiв - 7, Жовкви - 5 та Добротвора - 1.та двi команди з м. Ковеля Волинської обл. - (24учасника). Всього 114 учасникiв змагань- дiтей рiзних вiкових категорiй вiд 5 до 13р.
    Опублiковано 15.01.2019
    Детальнiше...

 Семiнар - тренiнг "Диференцiйоване навчання та викладання"
    03.01.2019 року директором школи Свйонтек Уляною Павлiвною, заступником директора Галабурдою Оксаною Володимирiвною, вчителем англiйської мови Касьян Iриною Василiвною для вчителiв школи був проведений навчальний семiнар - тренiнг "Диференцiйоване навчання та викладання". Учителi мали можливiсть ознайомитись з поняттями "множинний iнтелект", "стилi навчання" з методами та прийомами диференцiйованого навчання та викладання.
    Опублiковано 11.01.2019
    Детальнiше...

 Секцiйнi засiдання бiблiотечних працiвникiв ЗЗСО м. Червонограда
    Вiдповiдно до плану iнформацiйно-методичного центру освiти на базi бiблiоеки Червоноградської гiмназiї вiдбулося засiдання методичного обєднання шкiльних бiблiотекарiв. У ходi роботи розглядалися питання щодо забезпечення бiблiотечних працiвникiв комунiкативними iнструментами для розвитку електронного сервiсу. Закус Галина Василiвна, методист IМЦО ознайомила присутнiх з методичними рекомендацiями для забезпечення формального та неформального спiлкування - електронної пошти, google-розсилки, телеконференцiї тощо.
    Опублiковано 10.01.2019
    Детальнiше...

 Червоноградськi бiблiотекарi ЗЗСО звiтують про бiблiотечну дiяльнiсть через iнтернет
    Використання Iнтернет технологiй змiнює простiр комунiкацiї i бiблiотечних працiвникiв ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник.
    Цього року школи звiтували про бiблiотечну дiяльнiсть використовуючи google-таблицi, якi допомiг освоїти бiблiотечним працiвникам Рiзник Володимир Ярославович, методист IМЦО.
    Бiблiотечнi працiвники надаватимуть звiтну iнформацiю про свою дiяльнiсть в онлайн-режимi.
    Опублiковано 10.01.2019
    Детальнiше...

 Вiдбулася перша зустрiч педагогiчних працiвникiв з керiвником комiсiї у справах освiти i виховання Сокальсько-Жовкiвської єпархiї УГКЦ о.Михайлом Микитою
    Час зимових канiкул для учнiв є благодатною порою для учительства, щоб пiдвищувати та вдосконалювати свою педагогiчну майстернiсть, в тому числi i у напрямку духовного виховання школярiв. З цiєю метою 3 сiчня 2019 року у Червоноградськiй гiмназiї вiдбулася перша зустрiч педагогiчних працiвникiв з керiвником комiсiї у справах освiти i виховання Сокальсько-Жовкiвської єпархiї УГКЦ о.Михайлом Микитою. Формацiйний курс для освiтян "Покликанi до любовi i витривалостi", що включає в себе чотири модулi, має на метi допомогти педагогам створити у колективi творче, сприятливе, комфортне середовище для усiх учасникiв навчально-виховного процесу (дiтей, батькiв,учителiв), в якому будуть легко виникати новi задуми, iдеї та проекти важливi для сучасної педагогiки.
    Опублiковано 04.01.2019
    Детальнiше...

 "Краса врятує свiт!" - мiський фестиваль краси i моди "Стиль"
    "Краса врятує свiт!" - саме цю iстину довели всiм присутнiм учасники III мiського фестивалю краси i моди "Стиль", що вiдбувся вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти 28 грудня в актовому залi ЧНВК № 3. Iдея фестивалю належить керiвнику гуртка БДЮТЧ Iгорю Степановичу Кальмуку. Яскраво втiлити цей задум на сценi допомогла заступник директора ЧНВК № 3 Оксана Володимирiвна Горська.
    Учасниками фестивалю стали вихованцi ЗДО № 18 i 19 та гурткiв БДЮТЧ, учнi ЗЗСО № 3, 8, 9, 11, 12. Пiд захопленi оплески глядачiв юнi моделi майстерно демонстрували зразки святкового одягу для дитячих i молодiжних костюмованих новорiчно-рiздвяних вечiрок.
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Проведений V мiський фестиваль-конкурс "Вокальнi битви"
    Вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти 26.12.2018 на базi Червоноградського навчально-виховного комплексу "Спецiалiзована школа I-II ступенiв - колегiум" № 3 проведений V мiський фестиваль-конкурс "Вокальнi битви". У ньому взяли участь 9 вокальних дуетiв, котрi представляли ЗЗСО № 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 та БДЮТЧ.
    Особливого настрою глядачам та конкурсантам додала присутнiсть почесних гостей: вiйськовослужбовцiв вiйськової частини ВЧ Т0200, а також представникiв волонтерських органiзацiй "Суспiльна перспектива" та волонтерської iнiцiативи "Все буде добре" Громадської органiзацiї Благодiйного фонду "Операцiя "Маестро". У глядацькiй залi були i представники ГО неповносправної молодi "Нiка" разом iз своїм керiвником Наталiєю Хайсановою, котрi вручили вiйськовим зворушливi подарунки, виготовленi власноруч.
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Математична експедицiя
    20 грудня учнi 6-Б класу Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №12 побували у вiртуальнiй експедицiї, на вiдкритому уроцi математики, який провела Пирiг Iрина Володимирiвна.
    Школярi мандрували мiстами України, дiзналися багато нового про iсторичних осiб та пам'ятки архiтектури, що зображенi на українських гривнях. Шестикласники узагальнили все вивчене з теми "Вiдношення. Пропорцiї", виконували вправу "Закiнчуй речення", грали в математичне лото, розв'язували рiвняння та задачi, працювали в групах, розгадували кросворд, шукали "золоту пропорцiю" у природi, живописi, музицi. Упродовж уроку школярi самостiйно оцiнювали кожне своє виконане завдання. Навiть самостiйна робота з використанням додатку Рlickers принесла учням багато позитивних емоцiй.
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Майстер-клас для вчителiв математики
    "Унцiя практики варта фунта приписiв",- кажуть англiйцi. У цьому могли переконатися вчителi математики мiста на майстер-класi "Використання iнновацiйних технологiй для формування ключових компетентностей школярiв", який провела для своїх колег учитель Червоноградської загальноосвiтньої школи №12 Балас Галина Iванiвна 20 грудня 2018 року.
    Балас Г.I. залучила колег до спiльного розв'язування задач практичного змiсту про економiю води, збереження зелених насаджень; iгор "Вгадай фiгуру за асоцiацiями", "Лото", "Вiрю - не вiрю"; моделювання просторових фiгур з паперу; створення винахiдницьких задач, провела аукцiон знань, органiзувала ефективну роботу педагогiв у групах.
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Декада географiї
    У груднi в Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв №12 учитель Мельник Iрина Мар'янiвна провела декаду географiї.
    Учнi 7-А класу мандрували материками та готували проекти про унiкальнi об'єкти Пiвденної Америки. У 5-Б класi вiдбулася заочна мандрiвка "Таємницi зоряного неба:зорi та сузiр'я". Дев'ятикласники презентували проект "Я пишаюся своєю країною", де розповiдали про вiдомих українських товаровиробникiв цукерок та шоколаду, пiдприємства автомобiльної та транспортної галузей нашої країни. Учнi 8-Б класу пiдготували тематичнi стiннiвки, а шестикласники переглядали фiльм "Землетруси та їхнi наслiдки".
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Мiський дитячо-юнацький фестиваль молодiжної християнської пiснi "Тобi - моя слава!"
    Вiдповiдно до плану роботи вiддiлу освiти 21.12.2018 на базi Червоноградського навчально-виховного комплексу "Спецiалiзована школа I-II ступенiв - колегiум" № 3 проведений мiський дитячо-юнацький фестиваль молодiжної християнської пiснi "Тобi - моя слава!". Участь у ньому взяли вихованцi закладу дошкiльної освiти № 19, БДЮТЧ, учнi ЗЗСО № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, представники Марiйських дружин. Прозвучали понад 30 високохудожнiх вокальних номерiв. Кожен виступ глядачi вiтали щирими оплесками. Особливi гостi фестивалю - вiйськовослужбовцi вiйськової частини ВЧ Т0200. Для них та для всiх присутнiх виступ дiтей став приємним передрiздвяним подарунком. Дякуємо юним виконавцям, їхнiм педагогам та батькам за створення художнiх образiв, доречний добiр репертуару, високий рiвень виконавської майстерностi.
    Опублiковано 28.12.2018
    Детальнiше...

 Майстер-клас з теми "Використання iнновацiйних технологiй при проведеннi рiзних етапiв уроку для забезпечення формування ключових компетентностей школярiв"
    20 грудня 2018 року на базi ЧЗШ № 12 було проведено майстер-клас з теми "Використання iнновацiйних технологiй при проведеннi рiзних етапiв уроку для забезпечення формування ключових компетентностей школярiв" (вч. математики Балас Г.I. ) та вiдкритий урок з використанням додатку Plickers (вч. математики Пирiг I.В.).
    Опублiковано 26.12.2018
    Детальнiше...

 Мiський семiнар учителiв музичного мистецтва у Червоноградському НВК № 3
    Вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти 20 грудня в Червоноградському навчально-виховному комплексi "школа-колегiум" № 3 вiдбувся семiнар-практикум для учителiв музичного мистецтва. Тема семiнару "Формування емоцiйно-цiннiсного ставлення до мистецтва та дiйсностi засобами музичної виразностi" була розкрита учителем музичного мистецтва школи Пляцко Ольгою Ярославiвною на уроцi у 5-А класi та пiд час проведення свята зимової обрядовостi у 1-В класi.
    Опублiковано 26.12.2018
    Детальнiше...

 Майстер-клас для вихователiв-методистiв ЗДО м. Червонограда
    17.12.2018 вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти на базi ЧЗШ № 9 вiдбувся майстер-клас для вихователiв-методистiв ЗДО м. Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник на тему "Творчiсть - запорука успiху педагогiчного колективу".
    Головне завдання для керiвникiв закладiв освiти - створити емоцiйний комфорт, забезпечити душевний спокiй, моральну рiвновагу. Необхiдно бути усiм толерантними, "озброїтися" комплiментами, усмiшками, сувенiрами, записками з порадами чи побажаннями. До того ж добрi справи слiд робити непомiтно, так, щоб педагог, про якого пiклуватиметеся, дiйсно вiдчув свого покровителя не як колегу, а саме як Доброго Янгола.
    Опублiковано 22.12.2018
    Детальнiше...

 Подарунок - альманах "Солокiя" - у бiблiотеки ЗЗСО м. Червонограда
    14.12.2018 на базi бiблiотек ЧЗШ № 5 та Червоноградської гiмназiї Крук Галина, помiчник народного депутата Олега Степановича Мусiя, передала друге видання альманаху "Солокiя" для користувачiв бiблiотек ЗЗСО мiста.
    Попик Богдан Васильович, директор ЧЗШ № 5, наголосив на тому, що багато зусиль доклали для видання альманаху Махник Михайло Степанович та Чемерис Михайло Iванович.
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО пiдкреслила цiннiсть альманаху "Солокiя" для педагогiв, учнiв та вiд iменi усiх завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник подякувала усiм причетним до його видання та за такий подарунок.
    Опублiковано 22.12.2018
    Детальнiше...

 Турнiр iнтелектуальних клубiв "Що? Де? Коли?"
    18.12.2018 на базi ЧЗШ №12 вiдбувся мiський турнiр iнтелектуальних клубiв "Що?Де?Коли?".
    Змагалися команди закладiв загальної середньої освiти м. Червонограда, ХАБу "Космодром", якi складалися з найкмiтливiших, найрозумнiших учнiв-iнтелектуалiв. Переможцями стали команди ЧНВК №13, Червоноградської гiмназiї, ЧЗШ №1 та ЧСШ №8. Також достатньо високий рiвень знань та логiчного мислення продемонстрували школярi з ЧНВК №3, ЧЗШ №5, ЧНВК №10.
    Опублiковано 21.12.2018
    Детальнiше...

 Майстер - клас "Доторкнись до традицiй i вiдчуй дух Рiздва"
    20.12. 2018 в Червоноградськiй загальноосвнiй школi № 5 вiдбувся майстер - клас "Доторкнись до традицiй i вiдчуй дух Рiздва", який провела вчитель трудового навчання Романова Оксана Романiвна. Учнi виготовили екоiграшки для ялинки з лляного шпагату i коробок гофрованого картону, якими прикрасили шкiльну ялинку. Вони побували в далекому минулому iграшки, побачили прикраси часiв дитинства своїх родин. I головне, кожен iз них створив свою неповторну авторську новорiчну iграшку, яка обов'язково подарує гарний настрiй.
    Опублiковано 21.12.2018
    Детальнiше...

 Iнтелектуальна гра "Що?Де?Коли?"
    20 грудня у Червоноградському НВК № 13 для учнiв третiх класiв класнi керiвники Базарницька I. Й, Спiвак Б. В. провели iнтелектуальну гру "Що?Де?Коли?" з теми " Люби й вивчай свiй рiдний край".
    Змагались двi команди: "Дружна" i "Родина". Конкурси iз командами проводила родина Заблоцьких - учень 3-А класу Матковський Олександр, його бабуся Надiя Ярославiвна та мама Iрина Омелянiвна. Багато цiкавих розвивальних конкурсiв учителi провели також i з глядачами. Усi завдання були на знання звичаїв i традицiй нашого народу та знання природи рiдного краю. Пiд час невеличких перерв мiж конкурсами учнi читали вiршi, виконували пiснi, а на завершення потiшили присутнiх українським таночком "Гопачок" ( учитель Дуванова I. I.).
    Опублiковано 21.12.2018
    Детальнiше...

 Освiтянська конференцiя до 100-рiччя В.Сухомлинського в м. Червоноградi
    12 грудня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi № 1 вiдбулася мiська педагогiчна конференцiя присвячена 100-рiччю вiд дня народження Василя Олександровича Сухомлинського.
    "Вiрте в талант i сили кожного учня". Цi слова Сухомлинського можна було б поставити епiграфом до усього його життя та творчостi. Звичайну сiльську школу вiн перетворив у справжню педагогiчну лабораторiю, де видобував скарби педагогiчної мудростi. Надзвичайно скромна, цiлеспрямована натура, незважаючи на знаменитiсть, трохи сором'язлива людина. Жила в ньому титанiчна сила волi й духу, невичерпна енергiя, воля бiйця за справедливiсть, за долю освiти та виховання майбутнього.
    Опублiковано 19.12.2018
    Детальнiше...

 У Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №5 вiдбулися Андрiївськi вечорницi
    13 грудня Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi №5 до свята Андрiя Первозванного учнi 8-х класiв разом з класними керiвниками Сорокою Вiкторiєю Вячеславiвною та Гемезою Марiєю Георгiївною влаштували Андрiївськi вечорницi.
    З-помiж найбiльших зимових свят чи не найвеселiшим є свято Андрiя 13 грудня, коли, за українським звичаєм, молодь збиралась в хатi одинокої жiнки на вечорницi.
    З метою вiдтворення обряду вечорниць у ЧЗШ №5 були проведенi Андрiївськi вечорницi учнями 8-х класiв.
    Головними мотивами свята були ворожiння на майбутню долю та обряд кусання Калити. Ворожiнням займалися переважно дiвчата, вони ж i пiдвiшували калиту на стрiчцi, i кожен хлопець, пiд'їжджаючи на коцюбi, мав спробувати вiдкусити шматок.
    Опублiковано 18.12.2018
    Детальнiше...

 Проводився чемпiонат мiста з баскетболу серед команд дiвчат
    Баскетбол (дiвчата)
    З 10.12. по 12.12.2018 на базi ЧЗШ № 5 проводився чемпiонат мiста з баскетболу серед команд дiвчат. У нелегкiй боротьбi мiсця розподiлились так:
    I мiсце - ЧНВК №13;
    II мiсце - Червоноградська гiмназiя;
    III мiсце - ЧЗШ №12.
    В черговий раз призером стала команда дiвчат ЧНВК №13, яка буде представляти м. Червоноград на обласних змаганнях з баскетболу серед дiвчат.
    Опублiковано 17.12.2018
    Детальнiше...

 Вiдбулася творча зустрiч освiтян Червонограда та Сокальщини з доцентом кафедри педагогiки Львiвського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти Дарiєю Бiдою
    Сьогоднi, 13 грудня 2018 р., на базi Червоноградської школи № 8 вiдбулася творча зустрiч освiтян Червонограда та Сокальщини з доцентом кафедри педагогiки Львiвського обласного iнституту пiслядипломної педагогiчної освiти Дарiєю Бiдою.
    Щиро дякуємо Дарiє Дмитрiвно за те, що подiлились власними напрацюваннями та особистим досвiдом з педагогами!
    Опублiковано 17.12.2018
    Детальнiше...

 Провели свято "Чи вмiєш ти дружити, з людьми у мирi жити?"
    17 грудня 2018 року учнi 4-А класу ЧНВК №13( класний керiвник Гордiйчук Г. Г) провели свято "Чи вмiєш ти дружити, з людьми у мирi жити?" Складання сiнквейну та прислiв'їв про дружбу, вiдтворення тексту мирилки, складання сенканiв до слова "дружба" - завдання, якi потрiбно було виконати учням, працюючи у групах. Родзинкою свята були пiснi та таночки у виконаннi четвертокласникiв.
    Опублiковано 17.12.2018
    Детальнiше...

 "Гринвiч - 2018" у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I ступеня № 11
    У середу, 12 грудня 2018 року, у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I ступеня № 11 вчителями англiйської мови Г.В.Нечипор та О.М.Романюк було проведено конкурс з англiйської мови "Гринвiч - 2018".
    У дев?ятому Всеукраїнському конкурсi "Greenwich - 2018" взяло участь 82 учнi школи: 22 другокласники, 32 третьокласники та 28 четвертокласникiв.
    Учителi бажають усiм конкурсантам чудових результатiв та успiхiв у вивченнi англiйської мови.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 11 грудня в центральнiй мiськiй бiблiотецi вiдбулася творча зустрiч з Марiєю Чумарною - письменницею,педагогом, журналiстом, членом Нацiональної спiлки письменникiв України
    На захiд завiтали учнi 3-Б i 3-В класiв разом з вчителями Грабовською Л.Я., Романюк О.М. та бiблiотекарем Барнасюк С.Г. Авторка розповiла юним користувачам про своє дитинство, зачитала уривки з творiв. Учасники заходу з радiстю спiлкувалися з письменницею, брали участь в автограф та фото сесiях, познайомилися з її новими творами. А ще з захопленням вiдповiдали на запитання вiкторини i були нагородженi призами - цiкавими книжечкам.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 "Я люблю Україну" у ЧЗШ I ст. №11
    7 грудня у 3-А класi вiдбувся виховний захiд "Я люблю Україну", який пiдготувала i провела Юристовська Iрина Михайлiвна.
    Розпочавши захiд флешмобом, школярi створили святковий настрiй у присутнiх третьокласникiв та батькiв.
    Дiти декламували вiршi, виконували пiснi. Ними прославляли Батькiвщину, присягали їй у вiрностi. Вшанували видатних дiячiв усiх часiв, героїв Небесної сотнi.
    Велично звучали пророчi слова Шевченка. Уривки його вiршiв ставали висновком для пережитого i передбаченням для Майбутнього.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 "Математичний КВК" у ЧЗШ I ст. №11
    В нас сьогоднi день незвичний
    Веселий вiн, математичний.
    Iгри, конкурси, змагання,
    Жарти, ребуси, лiчилка
    Все це разом КВК.

    Такими словами 7 грудня 2018 року розпочався математичний КВК у 2-В класi пiд керiвництвом Козловської Тетяни Iгорiвни.
    Учнi були подiленi на 4 команди "Коло", "Квадрат", "Цифри", "2+2". Iз великою цiкавiстю та завзятiстю працювали над математичними завданнями, змагались у кмiтливостi. Свiдками цiкавої боротьби мiж командами стало компетентне журi.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 "Людина у цьому свiтi лиш добро повинна творити" у ЧЗШ I ст. №11
    5 грудня 2018 вiдбувся виховний захiд "Людина у цьому свiтi лиш добро повинна творити", який пiдготувала i провела з учнями 4-А класу вчитель Станасюк Оксана Iванiвна.
    З четвертокласниками школи вiдбулася бесiда про добро, добрi вчинки, закони доброти, поведiнку у шкiльному колективi.
    Заступник директора з НВР Пянило Оксана Володимирiвна розказала про причини i наслiдки правопорушень у школi.
    Дiти подивилися виставу "Закон спiвжиття", яку розiграли "артисти" 4-А класу.
    На завершення заходу, у пiднесеному настрої, усi присутнi виконали пiсню "Дружба" пiд караоке.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 "Крок за кроком до здоров'я" у ЧЗШ I ст. №11
    10 грудня 2018 року пiд час Мiсячника здорового способу життя та шкiдливих узалежнень для учнiв 4-х класiв вiдбувся конкурс "Крок за кроком до здоров'я", який пiдготували i провели педагог-органiзатор Прокопчук Марiя Iванiвна та практичний психолог Притулка Галина Василiвна.
    Метою конкурсу було формувати у дiтей свiдоме ставлення до здоров'я, виховувати бажання вести здоровий спосiб життя. Школярi активно працювали в командi, допомагали та доповнювали один одного. Учасники конкурсу були нагородженi грамотами, якi вручила директор школи Красiльчук Богдана Ярославiвна.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 Подарунок - альманах "Солокiя" - у бiблiотеки ЗЗСО м. Червонограда
    14.12.2018 у бiблiотеках ЧЗШ № 5 та Червоноградської гiмназiї Крук Галина, помiчник народного депутата Олега Степановича Мусiя, передала друге видання альманаху "Солокiя" для користувачiв бiблiотек ЗЗСО мiста.
    Попик Богдан Васильович, директор ЧЗШ № 5, наголосив на тому, що багато зусиль доклали для видання альманаху Махник Михайло Степанович та Чемерис Михайло Iванович.
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО пiдкреслила цiннiсть альманаху "Солокiя" для педагогiв, учнiв та вiд iменi усiх завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник подякувала усiм причетним до його видання та за такий подарунок.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв правознавства
    07.11.2018 вiдбувся семiнар вчителiв правознавства на тему: "Юридична вiдповiдальнiсть вiд козацьких часiв до сьогодення", який органiзували вчителi ЧЗШ № 4. В рамках якого було вiдвiдано Нацiональний iсторико-меморiальний заповiдник "Поле Берестецької битви" у м. Берестечко.
    Вчителi вiдвiдали екскурсiю та разом з працiвниками музею провели паралелi мiж минулим i сьогоденням, адже у Запорiзькiй Сiчi був неординарним важливий iнструмент вiйськово-адмiнiстративної влади, як правова система.
    Опублiковано 14.12.2018
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський семiнар логопедiв на тему "Використання iгор у логопедичнiй роботi з учнями 1 класу"
    12 грудня 2018 року вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти на базi ЧЗШ №4 вiдбувся мiський семiнар логопедiв на тему "Використання iгор у логопедичнiй роботi з учнями 1 класу".Директор школи, презентувала роботу закладу та пiдкреслила цiннiсть роботи вчителiв - логопедiв в умовах НУШ.
    Пилипчук Оксана Пилипiвна провела вiдкрите заняття з учнями 1 класу "Практичне використання звукiв "л", "л,".
    Логопедичнi працiвники шкiл мiста подiлились досвiдом роботи в iнклюзивних класах з дiтьми з особливими освiтнiми потребами. Обмiнялись iнформацiєю про використання iгрових та мультимедiйних засобiв навчання при корекцiї поведiнки у дiтей з аутичними вiдхиленнями.
    Опублiковано 13.12.2018
    Детальнiше...

 Виставка творчих робiт вихованцiв дитячого садочка
    12 грудня 2018р. вихованцi дитячого садочка №5 "Горобинка" завiтали до ЧНВК № 13. Учителi 1-4-х класiв пiдготували для гостей виставку творчих робiт своїх учнiв, учнi 4-А та 4-В (класнi керiвники Гордiйчук Г. Г, Брилiнська Л. А.) провели цiкаве свято "Казка в гостi завiтала", на якому iнсценiзували казку "Колобок" та "Рукавичка" в сучаснiй iнтерпретацiї. Було проведено багато цiкавих конкурсiв для дошкiльнят "Як ти знаєш казку". Дiтям також показали класнi кiмнати 1-х класiв, де вони змогли вiдчути себе майбутнiми школярами.
    Опублiковано 13.12.2018
    Детальнiше...

 Вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї
    11.12.2018 в ЧСШ № 8 вiдбувся семiнар вчителiв iсторiї з теми "Використання досвiду товариства "Просвiта" у новiй українськiй школi", присвячений 150-рiччю з дня заснування товариства "Просвiта". Запрошений Червоноградський хор "Просвiта" презентував творчий доробок колективу, який складає велику кiлькiсть українських народних та авторських пiсень. Керiвник хору Ольга Бабська вручила дирекцiї школи Почесну грамоту за поширення i популяризацiю просвiтницьких iдей серед учнiвської молодi.
    Опублiковано 13.12.2018
    Детальнiше...

 Вiдбулась вчительсько-учнiвська конференцiя на тему: "Уроки державотворення українського народу"
    У рамках вiдзначення 100-рiччя утворення ЗУНР 20.11.2018 на базi ЗЧШ № 9 вiдбулась вчительсько-учнiвська конференцiя на тему: "Уроки державотворення українського народу".
    Доповiдачi зосередили увагу на маловiдомих сторiнках iсторiї: Листопадового зриву, зокрема взаємини мiж українською i польською сторонами; створення української армiї; причинах i наслiдках поразки; дипломатичнiй боротьбi. Спробували вiдтворити тогочаснi подiї в ретроспективi вiтчизняної та свiтової iсторiї.
    Опублiковано 13.12.2018
    Детальнiше...

 Мiський семiнар завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда
    06.12.2018 вiдповiдно до плану роботи iнформацiйно-методичного центру освiти на базi ЧЗШ № 4 вiдбувся семiнар завiдувачiв бiблiотек ЗЗСО м. Червонограда, Соснiвки, смт. Гiрник на тему "Iнновацiйнi методи поповнення та популяризацiї лiтератури в бiблiотеках ЗЗСО".
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО через презентацiю "Новi бiблiотечнi послуги" розказала про iнновацiйнi форми i методи роботи популяризацiї лiтератури, доступнiсть iнформацiї та повноцiнне iнформацiйне обслуговування, формування нової читацької аудиторiї, яке здiйснюється через електронну пошту, чат, телефоном або за допомогою скайпу.
    Опублiковано 10.12.2018
    Детальнiше...

 Нарада директорiв ЗДО м. Червонограда
    07.12.2018 на базi ЗДО № 9 вiдбулася нарада директорiв закладiв дошкiльної освiти м. Червонограда, Соснiвки смт. Гiрник.
    Поручинська Iрина Дмитрiвна, спецiалiст I категорiї з дошкiльного виховання вiддiлу освiти доповiдала про вивчення стану органiзацiї харчування дiтей у ЗДО.
    Гомонко Iгор Iванович, начальник вiддiлу освiти наголосив на нормативно-правових документах з дошкiльної освiти.
    Закус Галина Василiвна, методист IМЦО iнформувала про тематичне вивчення роботи ЗДО у II половину дня.
    Опублiковано 10.12.2018
    Детальнiше...

 Зустрiч з госпiтальєрами
    У середу 5 грудня 2018 року в учнiв 6(10) та 7(11) класiв Червоноградської гiмназiї вiдбулась зустрiч з представниками осередку ГО "Державницька Iнiцiатива Яроша". Госпiтальєри Володимир та Роман не лише показали учням сучаснi кровоспиннi засоби, а й провели захоплююче навчання з їх використанням. Гiмназисти дякують госпiтальєрам i знову чекають їх у гiмназiї.
    Опублiковано 07.12.2018
    Детальнiше...

 У Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв №5 вiдбувся конкурс Галицький лицар
    6 грудня у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв №5 вiдбувся конкурс Галицький лицар присвячений Дню Збройних Сил України.
    Участь в змаганнях взяли учнi 9-11-х класiв, якi показали свою мужнiсть та силу. Кращими виявились учнi 9-А класу, якi зайняли перше мiсце, а найкращi результати показав учень 9-Б класу Царинський Олександр.
    Опублiковано 07.12.2018
    Детальнiше...

 День Збройних Сил України
    06.12.2018 у День Збройних Сил України, у ЧЗШ №12 було проведено ряд заходiв, метою яких стало формування в учнiв розумiння понять "єднiсть", "цiлiснiсть", "незалежнiсть", "герой", "патрiот", "захисник".
    Учнi 3 - А класу спiльно з батьками та класним керiвником Запiсоцькою Надiєю Богданiвною готували вареники та зiбрали солодощi для воїнiв, якi виконують бойовi завдання в ООС.
    Вчитель образотворчого мистецтва Гудим Лiлiєю Сергiївною разом з учнями виготовили обереги для наших захисникiв. З усiєю щирiстю дитячої душi бажали захисникам України благополуччя i сил, здоров'я i щастя, мужностi та вiдваги.
    Опублiковано 07.12.2018
    Детальнiше...

 Семiнар вчителiв християнської етики та педагогiв-органiзаторiв
    Семiнар "Покликання до святостi - реальний вибiр сучасної людини" на базi Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв №4.
    22 листопада 2018 року на базi Червоноградської загальноосвiтньої школи i-III ступенiв №4 вiдбувся семiнар вчителiв християнської етики та педагогiв-органiзаторiв. Учасники семiнару вирушили до м. Володимир-Волинського. Прибувши до Володимира-Волинського, учасники семiнару взяли участь у Святiй Лiтургiї, яку вiдслужив о. Петро Венгрин iз монастиря оо. Василiян у Червоноградi.
    Опублiковано 06.12.2018
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Освiта - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради