ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Наше місто
Кристинопiль... Червоноград

     Iсторiя нашого мiста починається з другої половини XVII ст. Тодi на берегах тихоплинного Захiдного Бугу було закладено мiстечко назване Кристинополем.
     Географiчне положення мiста зумовило його iсторичну долю, таку ж непросту, величну i трагiчну як i долю всiєї держави. Тут тiсно переплелися його минуле i сьогодення.
     Червоноград є найбiльшим мiстом на пiвночi Львiвщини. Воно росте, розвивається i стає все кращим.
     Тому ми прагнемо, щоб наше мiсто стало мiстом європейського рiвня. Адже пiсля входу Польщi до Євросоюзу, воно фактично набуло статусу прикордонного мiста України на кордонi з Європейською спiльнотою.
     Враховуючи добре розвинуту транспортну мережу, наявнiсть iнфраструктури, Червоноград є привабливим для залучення iноземних iнвестицiй. А це вимагає вiд нас постiйного пошуку, щоденної наполегливої працi. В такому ритмi живе i працює наш рiдний Червоноград.

Загальна характеристика регiону (станом на 01.07.2018 р.)

     Площа територiї - 21 км.кв.(м.Червоноград - 17,8 км.кв.; м.Соснiвка - 2,0 км.кв; смт.Гiрник - 1,2 км.кв.)
     Адмiнiстративно-територiальний подiл - м.Червоноград, м.Соснiвка, смт.Гiрник
     Кiлькiсть населення - 82,8 тис.чол. (на 01.07.2018р.) - (м. Червоноград - 68,3т.чол., м. Соснiвка -11,6 т.чол. смт. Гiрник - 2,9 т.чол.).
     Густота населення - 3942 осiб/кв.км
     Специфiка регiону - промисловий, домiнуюча переробна та добувна промисловiсть

Клiматичнi умови, природнi ресурси, землекористування

Географiчне розташування:
     Мiсто Червоноград розташоване у пiвнiчнiй частинi Львiвської областi, на вiдстанi 80 кiлометрiв вiд обласного центру та 70 км до кордону з Польщею.
Клiматичнi умови:
     Знаходится мiсто Червоноград у Захiдно-Українськiй лiсо-степовiй зонi та Малому Полiссi, у мiсцi впадання до рiки Захiдний Буг його приток Солокiї i Рати. Червоноград розташований у вологiй, помiрно-теплiй акроклiматичнiй зонi, де є достатнє зволоження грунту. Клiмат помiрно-континентальний, характеризується м'якiстю та високою вологiстю.
Основнi природнi ресурси:
     Забузьке i Межирiчанське родовища кам'яного вугiлля.
Землекористувачi:
     В користуваннi регiону знаходиться 2097 га, в тому числi, м.Червоноград - 1779, м.Соснiвка - 198, смт.Гiрник 120.
     Промисловi пiдприємства - 317,2 га
     Заклади, установи, органiзацiї - 435,6 га
     Пiдприємства транспорту i зв'язку - 80,9 га
     Водогосподарськi пiдприємства - 7,2 га
     Землi запасу - 653,4 га
     Iншi - 602,7 га.
2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради