Культура - музеї << Назад
 Ювiлейний рiк для Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї
    2020 рiк для Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї є ювiлейним - 40 рокiв тому музей було вiдкрито для вiдвiдувачiв.
    Впродовж цих рокiв працiвники музею активно займаються виставковою, просвiтницькою, науковою, дослiдницькою, експедицiйно-пошуковою та реставрацiйною роботою.
    18 листопада 2020 року Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдсвяткувала свiй ювiлей урочистою презентацiєю каталогу "Скарби Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї" та вiдкриттям виставок "Iкона: дотик до духовностi" та "Вiдкритваємо фонди: рiдкiсна книга, стародруки, тканина, дерево, живопис, метал, скульптура".
    Каталог та виставки є результатом багаторiчної дiяльностi музею. Фондова колекцiя фiлiї нараховує близько 20 тисяч експонатiв, половина з яких це предмети основного фонду. У каталозi "Скарби Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї" представлено лише 121 експонат. Високий професiоналiзм проведених консервацiйно-реставрацiйних заходiв художниками-реставраторами дає змогу створювати новi виставки в Червоноградi та представляти їх в iнший музеях України.
    Завiдувач фiлiї п. Галина Гриник розповiла про дiяльнiсть червоноградського музею та його роль у життi мiста та культурнiй сферi України.
    Зi святом музейникiв привiтали та вручили подарунки: директор Львiвського музею iсторiї релiгiї п. Орест Малиць - комп'ютер, вiд мiста - секретар Червоноградської мiської ради п. Олександр Грасулов - фотоапарат для реставрацiйної майстернi, начальник та спецiалiст вiддiлу культури мiської ради п. Андрiй Процик та п. Юрiй Гринiв - оригiнальне перевидання Петроградським воєнно-топографiчним вiддiлом карти Австро-Угорської iмперiї 1916 року, директор червоноградської загальноосвятньої школи №4 п. Оксана Паламар - авторськi вироби iз чорнодимленої керамiки. Подарунком вiд Червоноградської школи мистецтв стала концертна програма, за яку дякуємо п. Наталiї Зiнькiв, п. Зiнаїдi Важновiй та п. Валерiї Бiлань.
    Колектив червоноградського музею щиро дякує за теплi привiтання та свiтлi побажання вiд церковного дiяча, перекладача, члена Нацiональної спiлки письменникiв України о. Климентiя Стасiва та Президента секцiї краєзнавчого туризму Червоноградського клубу туристiв п. Олександра Коркiшка.
    Усi працiвники музею отримали вiдзнаки вiд департаменту з питань культури, нацiональностей та релiгiй ЛОДА, директора Львiвського музею iсторiї релiгiї, мiського голови м. Червонограда та завiдувача Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради