Культура - музеї << Назад
 Вiдбулося вiдкриття виставки "Ярослав Гладкий - аристократ чорного штриха"
    20 сiчня 2019 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) вiдбулося вiдкриття виставки "Ярослав Гладкий - аристократ чорного штриха". Для червоноградського рiзьбяра Ярослава Гладкого вона є ювiлейною - 30! У музеї це вже шоста персональна виставка гравера i саме тут у 1996 роцi вiдбулася його перша презентацiя робiт. Твори червоноградського митця експонувалися у Сокалi, Львовi, Днiпрi та Києвi.
    Ярослав Гладкий народився 1945 року, неподалiк Львова у с. Стронятин, де його рiд здавна вважали малярським. Прадiд Теодозiй розписував церкви на Львiвщинi та Iвано - Франкiвщинi. Сам митець вважає, що художнiй смак i прагнення творити щось своїми руками передалось йому i вiд мами Софiї, яка вишивала унiкальнi рушники, килими, i вiд батька Михайла, який мав золотi руки i славився як муляр на всю округу. Пiсля переїзду сiм'ї у Червоноград навчався у школi №1. Саме тут здiбностi учня помiтив директор i доручив йому оформляти стiнгазети. Та в подальшому талант художника не вплинув на вибiр майбутньої професiї. Ярослав Гладкий закiнчив Львiвський полiтехнiчний iнститут, за фахом iнженер - геодезист. Пiсля закiнчення навчання за скеруванням їде на роботу до Петербурга, у головне управлiння геодезiї i картографiї, працює у пулковськiй обсерваторiї.
    За сiмейними обставинами повернувся в Україну, про що тепер не жалкує, вбачаючи у цьому Боже провидiння. Адже саме в Українi, у Києвi, в музеї Тараса Шевченка, побачив офорти великого Кобзаря з творiв Рембрандта, i загорiвся бажанням вiдтворити шедеври свiтового мистецтва на деревi. Спочатку вiн захопився копiюванням за прикладом давнiх рiзьбярiв, живопису Рубенса i Рафаеля, графiки I. Доре, Ф. Константинова й А. Базилевича, та з часом у нього почали з'являтися самостiйнi твори. Упродовж бiльш як 20 рокiв пан Ярослав удосконалює, шлiфує та поглиблює свою майстернiсть. Не маючи мистецької освiти, майстер чудово володiє рiзцем.
    Вiн працює в унiкальнiй нетрадицiйнiй технiцi деревориту в позитивi, в основi якого чорний штрих. Вiдбитка з поверхнi такого твору не зробиш. Як винахiдник нового методу рiзьби - плоского рiзьблення в позитивi (дереворит плоскорiзьби) - митець потрапив до "Енциклопедiї Сучасної України".
    Неповторна технiка унiкальна тим, що виконується за допомогою рiзьблення подвiйних та потрiйних перетинiв. Штрихи, якi утворюються на дошцi за допомогою такої технiки, набагато мiцнiшi, нiж у звичайнiй рiзьбi прямими рiвчаками. Кожен рiвець майстра не вилущується, бо вiн продумано зв'язує їх мiж собою. Процес створення цих гравюр багатогранний та складний, вимагає вiд художника технiчної i художньої майстерностi (до речi, усi iнструменти виготовленi майстром власноруч). Автор надає перевагу великим формам для своїх гравюр, хоча це безумовно потребує додаткових зусиль i ускладнює творчий процес. Робота над кожною картиною займає дуже багато часу - вiд 3 до 7 рокiв.
    На виставцi "Ярослав Гладкий - аристократ чорного штриха" експонуються 32 твори. У його роботах вiдображаються релiгiйнi, мiфiчнi та лiтературнi сюжети, проте домiнують саме релiгiйнi, так як майстер вважає їх вiчним багатством, джерелом iдей та тем для будь-якого митця. Серед них є i двi чудотворнi iкони "Кристинопiльська Чудотворна iкона Божої матерi" (2007 р.) та "Володимирська (Вишгородська) iкона Божої Матерi" (2009 р.). У 2014 роцi п. Ярослав виготовив iкону Св. Варвари, яка тепер знаходиться у церквi Св. Вмц. Варвари у м. Червоноградi.
    У творчому доробку Ярослава Гладкого портрети Т. Шевченка, М. Гоголя, О. Довженка, Наталя Ужвiй та iн. Його твори є у колекцiях вiдомих полiтичних дiячiв та колекцiонерiв (портрети В. Ющенка та П. Олiйника). Кожна гравюра пiдкреслює особистiсть людини, висвiтлює iндивiдуальнiсть конструкцiї образу, яку диктує сам автор, вiртуозно маневруючи власною технiкою рiзьблення. Багато в талановитого художника також вишуканих гравюр, що оспiвують теми материнства, кохання: "Забави: любов амурiв" (1995), "Мадонна делла Седiа" (1981), "Блаженнi чистi серцем" (1992), "Поезiя кохання" (2000).
    Виставка дiятиме до кiнця березня 2019 року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради