Культура - музеї << Назад
 Вiдкриття виставки вiнницького художника Михайла Мiгрiна "У плинi часу"
    До Дня Незалежностi України та Дня шахтаря 26 серпня 2018 року о 14 годинi у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) вiдбудеться вiдкриття виставки вiнницького художника Михайла Мiгрiна "У плинi часу". Виставка є результатом давньої спiвпрацi мiж червоноградським музеєм та Музеєм iсторiї м. Кам'янського.
    Михайло Михайлович Мiгрiн народився 15 квiтня 1941 р. у м. Вiнницi. Художник був учасником обласних, республiканських та всесоюзних виставок з 1988 р., а iз 1992 р. є членом Нацiональної спiлки художникiв України.
    Його персональнi виставки вiдбулися у м. Днiпро (1976, 1988), м. Кам'янське (1989, 2013), м. Київ (1990), м. Вiнницi. Вiн також є учасником iсторико-мистецьких проектiв "Сiчовi стрiльцi", "Шляхами соборностi України вiд Козаччини до Помаранчевої революцiї", якi були здiйсненi спiльно з Вiнницьким обласним краєзнавчим музеєм.
    Значну частину свого творчого доробку - бiльше 200 творiв живопису та скульптури художник передав у дар Музею iсторiї Кам'янського - мiста, яке вiн вважає своєю другою батькiвщиною (у ньому вiн впродовж двадцяти рокiв пропрацював художником-монументалiстом на Днiпропетровському художньо-промисловому комбiнатi, фiлiя якого була у Кам'янському). Тридяцять двi роботи iз цiєї колекцiї експонуватимуться на виставцi "У плинi часу" в Червоноградськiй фiлiї ЛМIР. Тематика його творiв рiзноманiтна. Наприклад, у полотнах "Iшли у бiй козаченьки", "Прощання" тощо митець занурюється у нацiональну традицiю та iсторiю України. Iдеалом українського буття художник вважає шевченкiвський "Садок вишневий коло хати", змальовує iдеальну для людини модель, де панують гармонiя людини i природи, людини i мистецтва, людини i Бога. Проте головне мiсце у творчостi художника займає фiлософсько-релiгiйна тема: "Створення свiту", "Успiння", "Причастя" тощо. Загалом, творчiсть Михайла Мiгрiна несе в собi фiлософськi роздуми про свiт, це є спроба митця осмислити навколишнiй свiт i мiсце людини в ньому. Художник звертається до вiчних загальнолюдських тем: кохання, страждання, радощiв буття i суму смертi. Вiн оспiвує людську природу i стверджує, що життя прекрасне у всiх його проявах. Михайло Мiгрiн впевнений, що свiт врятує Любов. Не традицiйна Краса, поняття якої вiдносне i субєктивне, а лише Любов у широкому сенсi цього слова, бо вона - вiчна.
    Виставка дiятиме до середини жовтня цього року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради