Культура - музеї << Назад
 Вiдкрили нову виставку "Плакати Володимира Карвасарного"
    У Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) 13 липня 2018 р. вiдкрили нову виставку "Плакати Володимира Карвасарного" (м. Хмельницький).
    Плакат - один iз найоперативнiших та найємнiших за образною, iдейною виразнiстю видiв образотворчого мистецтва. Його можна порiвняти iз дзвоном, який оповiщає про головнi подiї, актуальнi iдеї, стає на захист, миттєво реагує на змiни i устремлiння часу. Плакат мобiлiзує думки i почуття людей, закликає i переконує.
    Український графiк, живописець, розробник i втiлювач дизайнерських проектiв iнтер'єрiв громадських примiщень, об'єктiв iсторико-краєзнавчого та культурного призначення Володимир Iванович Карвасарний виробив свiй принцип композицiйної будови плаката i строго його дотримується. Працюючи над темою плаката, митець у кожному конкретному випадку шукає новий образний пiдхiд, який вiдповiдав би драматургiї сюжету й змiсту твору. Володимир Iванович постiйно шукає новi оригiнальнi композицiйнi рiшення, вводячи, може i незначнi, на перший погляд, але суттєво пiдтримуючi основну iдею, елементи. У своїй творчостi дiє не тiльки за принципом актуальностi, проблемностi, але й iдейної вартiсностi та глибини вибраної теми. Володимир Карвасарний - прибiчник мальованого плаката, можливостi якого ще далеко не вичерпанi. Митець своєю дiяльнiстю охоплює велике коло творчого дiапазону творiв рiзних жанрiв, стилiв i епох.
    Його творчий доробок справляє незабутнє враження i надовго запам'ятовується.
    Виставка дiятиме до кiнця серпня 2018 року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради