Культура - музеї << Назад
 Вiдбудеться вiдкриття виставки плакатiв українського художника-графiка та живописця з Хмельниччини Володимира Карвасарного
    13 липня 2018 року о 14 годинi в Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) вiдбудеться вiдкриття виставки плакатiв українського художника-графiка та живописця з Хмельниччини Володимира Карвасарного.
    Володимир Карвасарний вiдомий як визначний художник-графiк, живописець та дизайнер, є членом Нацiональної Спiлки художникiв України. В перелiку досягнень В. Карвасарного - участь та неодноразовi перемоги у мiжнародних конкурсах в Києвi, Варшавi, Лейпцигу, Парижi, Софiї, Москвi, Тамбовi,Улан-Баторi тощо. Його твори знаходяться в музеях та приватних колекцiях України, Болгарiї, Югославiї, Польщi, Францiї, США, Росiї.
    Володимир Iванович Карвасарний - багатогранна i яскрава особистiсть з критично-фiлософським мисленням та глибоким iнтелектом. Пан Володимир зазначає: "Плакат - мистецтво для вулицi, швидка i лаконiчна можливiсть щось виразити. Це окремий мистецький жанр, який вiдрiзняється вiд iнших своєю парадоксальнiстю". Тому його полотна носять глибокий особистiсний характер - у кожному творi чiтко вираженi громадянська позицiя, небайдужiсть до того, що не тiльки сьогоднi визначає наше життя, а й викликає тривогу за майбутнє.
    На виставцi експонуватимуться 32 мальованих фарбами плакати, у яких художник порушує важливi iсторичнi та соцiальнi проблеми, закликає людей задуматися, оцiнити i зробити висновки. На презентацiї буде можливiсть поспiлкуватися iз самим автором, оскiльки саме вiн представлятиме свої роботи.
    Виставку можна оглянути до кiнця серпня цього року.
    На головну культура музеї...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради