На початок<< Вверх<< Культура - музеї с.2 >>Вниз >>На кiнець

Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких)
80102, м. Червоноград Львiвської обл., вул. Пушкiна, 10
Тел. (03249) 3-90-35, 3-97-43
Завiдувач фiлiєю Гриник Галина Євгенiвна
www.musej-krs.org
e-mail: palac_potockyh@bigmir.net
Музей працює з 9 до 17 години, вихiдний день - понедiлок
Вартiсть вхiдного квитка: для дорослих - 40 грн.; для студентiв - 30 грн.; для учнiв - 20 грн.
Вартiсть екскурсiї: для дорослих - 60 грн.; для дiтей - 40 грн.
 Вiдвiдали палац Потоцьких
    24 квiтня Червоноградський музей iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) вiдвiдали колишнi мешканцi м. Кристинополя, тепер жителi Iзраїлю, Майєр та Любов Кагани (брат та сестра) разом iз своїми дiтьми. Родина Каганiв залишили Кристинопiль у 1939 роцi, у першi днi окупацiї нiмцями мiста. Вони подiлилися iз науковцями музею спогадами про важкий воєнний перiод для їхньої родини...
    Детальнiше...

 Вiдбувся XXIII загальномiський фестиваль "Великоднi вiзерунки"
    1 квiтня 2018 року, у Вербну недiлю, в Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) вiдбувся XXIII загальномiський фестиваль "Великоднi вiзерунки". Цього року фестиваль проходив пiд гаслом "Екологiя. Охорона природи" та присвячений 85-рiччю вiд дня народження Блаженнiшого Любомира Гузара. На "Великоднiх вiзерунках" було презентовано 28 мiнi-виставок, якi представили учасники з Червонограда, а також Соснiвки та Радехова.
    Детальнiше...

 Презентували нову пересувну виставку "Одяг священикiв та монахiв"
    15 березня 2018 року науковi працiвники Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацу Потоцьких) у Червоноградськiй загальноосвiтнiй школi I-III ступенiв №5 презентували нову пересувну виставку "Одяг священикiв та монахiв" (з фондiв ЧфЛМIР).
    Школярi дiзналися про священнi шати - облачення священнослужителiв - дияконiв, священикiв, єпископiв та монахiв рiзних християнських конфесiй. Для кожного священицького чина встановлено спецiальне облачення.
    Детальнiше...

 Створено сайт, на якому публiкують новi дослiдження...
    Група дослiдникiв iсторiї Кристинополя-Червонограда при Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) створили сайт, на якому публiкують новi дослiдження та дiляться своїми знахiдками.
    Детальнiше...

 Туристично-краєзнавча експедицiя "Вiд кордону до кордону"
    Науковi працiвники Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї та краезнавцi у 2018 роцi будуть проводити туристично-краєзнавчу експедицiю "Вiд кордону до кордону".
    В рамках цiєї експедицiї передбачається ознайомлення та дослiдження iсторичних об'єктiв. При теоретичнiй пiдготовцi подорожi було взято за основу книги, виданi понад 100 рокiв тому:
    - iлюстрований "Путiвник по Галичинi" автора М. Орловича. Матерiали до цього путiвника збирались з 1906 по 1913 роки членами Львiвського Академiчного туристичного клубу. Путiвник виданий через рiк пiсля закiнчення Першої свiтової вiйни у 1919 роцi ;
    Детальнiше...

 IСТОРIЯ БУДIВНИЦТВА 3АЛIЗНИЦI ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ - СОКАЛЬ - КРИСТИНОПIЛЬ - ЛЬВIВ ПIД ЧАС ПЕРШОЇ СВIТОВОЇ ВIЙНИ В СВIТЛИНАХ ТА ДОКУМЕНТАХ
    На початку Першої свiтової вiйни, 13 серпня 1914 року, мiсто Сокаль було зайняте росiйськими вiйськами. Впродовж серпня-жовтня 1914 року росiйськi вiйськовi будiвельники збудували залiзничну колiю вiд Вол.-Волинська до Сокаля, а весною 1915 року - вiд Сокаля до Львова. Управлiння будiвництва залiзницi знаходилось в Кристинополi в палацi Потоцьких. В червнi 1915 року, пiд натиском нiмецькоi та австрiйськоi армii, росiяни, вiдступаючи, зруйнували залiзничне полотно, спалили всi мости. Учасники краєзнавчо-туристичної експедицiї "Вiд кордону до кордону" розшукали десятки документiв та свiтлин цього перiоду iсторiї нашого краю.
    Детальнiше...

 Спiвпраця Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї та мiсцевих краєзнавцiв продовжується!
    Спiвпраця Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї та мiсцевих краєзнавцiв продовжується! Зараз триває робота над створенням двох макетiв сакральних споруд Кристинополя у тому виглядi, який вони мали у XVIII ст.: костелу Св. Духа з монастирем оо. Бернардинiв та церкви Св. Юрiя з монастирем оо. Василiян. Макети виготовляє краєзнавець, геолог, художник Сергiй Солодкий (минулого року вiн виготовив макет палацу Потоцьких). Вони стануть наочним матерiалом до роздiлу "Релiгiйне життя Кристинополя у XVIII ст." постiйно дiючої експозицiї "Кристинопiль у XVII-XX столiттях".
    Детальнiше...

 Виставка "Картини з ароматом кави Олени Яценко"
    Картини, якi пахнуть кавою, презентуватиме у Палацi Потоцьких (Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї) жителька мiста Великих Мостiв Олена Яценко. За спецiальнiстю вона фiнансист, закiнчила Львiвську державну фiнансову академiю, а за покликанням душi - талановита мисткиня. Творчiсть у рiзноманiтних проявах завжди була присутня в життi жiнки. Олена Яценко поєднала любов до мистецтва i кави в одне цiле. Як результат - красивi i незвичнi кавовi картини, вiд яких вiє якимось загадково-заспокiйливим теплом, затишком, любов'ю. Вони можуть бути гiдною окрасою будь-якого iнтер'єру, створюючи в ньому неповторну атмосферу.
    Детальнiше...

 Виставка "Ой, хто, хто Миколая любить..."
    З нагоди дня святого Миколая, одного з найсвiтлiших i найрадiснiших свят, музей iсторiї релiгiї презентує у палацi Потоцьких виставку "Ой, хто, хто Миколая любить:". Святитель Миколай - це невмирущий приклад святостi, милосердя i жертвенної любовi до людини. Своєю любов'ю i всеохоплюючим милосердям вiн готовий допомогти усiм у кожнiй потребi душi i тiла. Кожного року усi дорослi i малi з нетерпiнням чекають його приходу i сподiваються на своєрiдне диво.
    Детальнiше...

 Виставка "Посвячене життя"
    4 листопада 2017 року в рамках святкування ювiлею 400-лiття Василiянського Чину Святого Йосафата i з нагоди вiдкриття та освячення погруддя митрополита Андрея Шептицького на територiї Святоюрського монастиря оо. Василiян у м. Червоноградi Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї презентувала в Народному домi виставку "Посвячене життя" (до 150-лiття вiд дня народження митрополита Андрея Шептицького; Львiвський музей iсторiї релiгiї).
    Детальнiше...

 Перепоховання мумiфiкованого тiла Мiхала Флорiана Жевуського
    3 листопада 2017 року вiдбулося перепоховання мумiфiкованого тiла Мiхала Флорiана Жевуського, яке впродовж багатьох рокiв було музейним експонатом i зберiгалося у фондах Червоноградської фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї. Процедура поховання вiдбулася за сприянням настоятель костелу Зiслання Святого духа м. Червонограда о. Микола Леськiв та Червоноградський вiддiл Товариства польської культури Львiвщини. Поховали Мiхала Флорiана Жевуського на старому кристинопiльському цвинтарi у вiдреставрованiй Товариством каплицi Вишневських. Разом iз ним були перепохованi рештки родини Вишневських, що були знайденi пiд час процесу розчищення цiєї каплицi.
    Детальнiше...

 Стартував мiський проект "Krystynopol summer camp"
    7 серпня 2017 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї стартував мiський проект "Krystynopol summer camp". Впродовж 8-ми днiв учасники розчищали пiдвалини палацу Потоцьких, переглядали фiльми, слухали лекцiї, грали в iгри та готувалися до Великого Кристинопiльського балу.
    До таборян завiтало багато гостей, в тому числi Андрiй Левицький - працiвник Львiвської освiтньої фундацiї. спiвзасновник волонтерського табору "Будуємо Україну разом" та молодiжної платформи "Вiльна хата" в Краматорську, засновник "Соцiальної майстернi", випускник УКУ, iз представники Львiвської адмiнiстрацiї та Львiвського обласного молодiжного центру Кетрiн Фiтч i Анна Лозова, Руслан Сагановський, студентський мер Львова,Голова Студентської ради Львова, позаштатний радник мiського голови Львова з питань студентського самоврядування, помiчник радника мiнiстра закордонних справ, ГО"Право на волю", директор ТОВ "Граф Колл Центр" Тарас Тирко.
    Детальнiше...

 Тематичнi екскурсiї по музею "Iсторiя Палацу Потоцьких" та роверовi екскурсiї по мiсту "Непрочитана iсторiя нашого Мiста"
    23 та 24 вересня 2017 року в Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (Палацi Потоцьких) в рамках проекту "Днi європейської спадщини. Червоноград: вивчаємо iсторiю мiста" науковi працiвники проводили тематичнi екскурсiї по музею "Iсторiя Палацу Потоцьких" та роверовi екскурсiї по мiсту "Непрочитана iсторiя нашого Мiста". Художники-реставратори музею у реставрацiйнiй майстернi розповiдали про специфiку своєї роботи. Мiсцевий краєзнавець Володимира Гречух провiв фотоекскурсiю "Фортифiкацiї Кристинополя в 1941 роцi", а журналiстка Олена Замойська, спiвавтор книги "Кристинопiль (1692-1951)", провела фотоекскурсiю на тему "Кристинопiль в обличчях".
    Детальнiше...

 Вiдбувся концерт Мар'яни Зiнь
    В рамках вiдзначення 325 -рiччя мiста Червонограда 24 вересня 2017 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) вiдбувся концерт Мар'яни Зiнь (драматичне сопрано) за участю викладача Червоноградської школи мистецтв, концертмейстра Зiнаїди Важнової.
    Мар'яна Зiнь народилася у м. Червоноградi, проте тепер проживає та навчається в Iталiї. У рiк ювiлею мiста свого дитинства вона зробила йому подарунок - свiй концерт, на якому прозвучали арiї свiтової оперної спадщини та українська класика.
    Детальнiше...

 Вiдбувся мiський фестиваль "Кристинопiльфест-2017"
    9 вересня 2017 року у Червоноградi неподалiк палацу Потоцьких (Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї) вiдбувся мiський фестиваль "Кристинопiльфест-2017". Музей став активним учасником дiйств фестивалю, а саме - проводились екскурсiї по виставкових залах та вперше по пiдвалах палацу.
    Детальнiше...

 Вiдбулася презентацiя виставки кiноафiш конкурсу "Cinema Poster Awards"
    8 серпня 2017 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) в рамках проекту "Слiди мiста" вiдбулася презентацiя виставки кiноафiш конкурсу "Cinema Poster Awards" (CPA), присвяченої 70-рiччю Каннського кiнофестивалю.
    Вона стала результатом спiльного проекту французького iнституту в Українi та органiзаторiв першого в Українi конкурсу кiноафiш для дизайнерiв та iлюстраторiв "Cinema Poster Awards".
    Детальнiше...

 Вiдбулася конференцiя "Сучаснi тенденцiї надання соцiальних послуг людям з особливими потребами"
    29 липня 2017 р. у Музеї iсторiї релiгiї вiдбулася конференцiя "Сучаснi тенденцiї надання соцiальних послуг людям з особливими потребами" (в рамках реалiзацiї мiнiпроектiв департаменту соцiального захисту населення ЛОДА). Було органiзовано ряд науково-освiтнiх заходiв: екскурсiя по виставцi "Українська iкона XVII-XIX ст.", ознайомлення iз роботою реставрацiйної майстернi музею, проведено майстер-класи "Кольорування, хiмiчнi дослiди"" та "Лялька-мотанка".
    Детальнiше...

 Проходив кiнофестиваль "Lampa.doc. Фестиваль документального кiно просто неба"
    Впродовж трьох днiв, з 28 по 30 липня 2017 року, на подвiр'ї палацу Потоцьких проходив кiнофестиваль "Lampa.doc. Фестиваль документального кiно просто неба" (м. Київ). "Lampa.doc" - кiнофестиваль просто неба, що сприяє культурнiй децентралiзацiї та популяризує сучасну українську й польську документалiстику по всiй Українi. Захiд вiдбувся за пiдтримки Iнституту Адама Мiцкевича (Польша) в рамках проекту "Слiди мiста", Державного агентства України з питань кiно та за спияння Червоноградської мiської ради.
    Детальнiше...

 Вiдбувся захiд "Сучасна українська родина"
    8 липня 2017 року з нагодя Українського Дня родини вiдбувся захiд "Сучасна українська родина", в якому взяли участь члени червоноградської мiської громадської органiзацiї неповносправної молодi "Нiка" та члени Сокальської районної органiзацiї iнвалiдiв ЛОАI ВОI СОI. Захiд вiдбувся завдяки пiдтримцi Департаменту культури, нацiональностей та релiгiй ЛОДА.
    Пiд час заходу було презентовано вiдеофiльм ТБ "Бужнет" з iсторiї мiста Червонограда, а завiдувач музею Гриник Галина представила старi фотографiї Кристинополя-Червонограда та провела екскурсiю по залах музею.
    Детальнiше...

 Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї презентувала вiдтворений у мiнiатюрi палацово-парковий комплекс Потоцьких
    З нагоди 325-лiття Кристинополя-Червонограда Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (Палац Потоцьких) 11 червня 2017 року презентувала вiдтворений у мiнiатюрi палацово-парковий комплекс Потоцьких у Кристинополi середини XVIII столiття, який доповнив постiйно дiючу експозицiю музею "Кристинопiль у XVII-XX столiттях". Макет-реконструкцiя став результатом кропiткої роботи мiсцевого художника, геолога та краєзнавця Сергiя Солодкого та ретельного аналiзу iнших комплексiв схожої архiтектури iсторикiв та краєзнавцiв. Саме мiсцевi краєзнавцi стали головними спонсорами матерiалiв, необхiдних пановi Сергiю для роботи, та подарували макет музею.
    Детальнiше...

 Вiдбувся мистецький вечiр
    4 червня 2017 року у палацi Потоцьких вiдбувся мистецький вечiр - вистава "Iсторiя одного кохання. Гертруда Коморовська", яку пiдготували члени Товариства польської культури у м. Червоноградi.
    Детальнiше...

 Мiжнародний день музеїв
    18 травня свiт вiдзначає Мiжнародний день музеїв. Кожного року Мiжнародна рада музеїв IСОМ визначає тему святкування i цього року це - "Музеї i суперечлива iсторiя: розповiдаючи про замовчуване". Її мета - спроба зрозумiти невiдомi та замовчуванi аспекти суперечливої iсторiї всього людства. Крiм цього, 2017 рiк є ювiлейним для мiста Червонограда - йому виповнюється 325 рокiв! Тому Червоноградська фiлiя Львiвського музею проводила акцiї впродовж двох днiв - 18 та 19 травня.
    Детальнiше...

 Великоднi вiзерунки"
    Доброю традицiєю стало у Червоноградi проведення фестивалю "Великоднi вiзерунки", який ось уже двадцять два роки поспiль вiдображає майстернiсть червоноградських школярiв, мiсцевих митцiв i шанувальникiв українських прадавнiх традицiй. Уже традицiйно палац Потоцьких (Музей iсторiї релiгiї) у Вербну недiлю, 9 квiтня 2017 року, гостинно зустрiв мешканцiв нашого мiста. Цьогорiч у заходi брали участь 27 учасникiв: дошкiльнi навчальнi заклади, загальноосвiтнi школи, Будинок дитячої та юнацької творчостi м. Червонограда, Школа мистецтв, Студiя образотворчого мистецтва при Народному домi, громадськi органiзацiї "Нiка" та "Промiнь надiї", авторськi виставки. Цього року вперше у фестивалi взяли участь вихованцi Будинку дитячої та юнацької творчостi м. Соснiвки. На виставцi представленi експонати у трьох номiнацiях: "Великодня писанка", "Вишивка" i "Великодня композицiя".
    Детальнiше...

 Вiдбулась мiська учнiвсько-педагогiчна науково-теоретична конференцiя старшокласникiв
    У Червоноградському музеї iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) 22 березня 2017 року вiдбулась мiська учнiвсько-педагогiчна науково-теоретична конференцiя старшокласникiв "Ви - сiль землi:", присвячена 400-рiччю вiд часу заснування Василiянського чину.
    Органiзаторами конференцiї були методичне об'єднання вчителiв християнської етики та методист iнформацiйно-методичного центру освiти Червоноградської мiської ради Любов Хляка спiльно з музеєм.
    Детальнiше...

 Представили макет палацо-паркового комплексу Потоцьких
    19 березня у Червоноградському музеї iсторiї релiгiї у форматi робочої зустрiчi музейники та краєзнавцi мiста представили макет палацо-паркового комплексу Потоцьких та розглянули проблеми, якi потрiбно вирiшити до його урочистої презентацiї 11 червня 2017 року. Було обговорено проблеми по завершальних роботах над макетом та виготовлення i придбання скляного ковпака для нього. Червоноградськi краєзнавцi виступили спонсорами i закупили матерiал: папiр, клей та фарби, а також пiдставку пiд макет. Але ще потрiбен скляний ковпак, щоб паперова конструкцiя не зазнавала впливу вологи та не забруднювалася. До цього проекту долучилися люди з активною життєвою позицiєю i тi, хто любить своє мiсто. Цей макет буде прийнятий у музей як дарунок вiд червоноградцiв iз зазначенням: хто його виготовив i поiменно буде вказано, хто посприяв його створенню (усiх спонсорiв).
    Детальнiше...

 Вiдбулася презентацiя виставки талановитої ученицi Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 5 Анастасiї Пури
    25 сiчня 2017 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдбулася презентацiя виставки талановитої ученицi Червоноградської загальноосвiтньої школи I-III ступенiв № 5 Анастасiї Пури - "Дитячий погляд у живописi Анастасiї Пури". На своїй першiй персональнiй виставцi юна мисткиня (дiвчинцi лише 10 рокiв) представила 24 живописних полотна, на яких зображено осiннi та веснянi пейзажi, флористичнi натюрморти, ляльковi мотиви та анiмалiстка. Крiм картин, на виставцi є поробки з полiмерної глини, кухоннi дощечки, виготовленi у технiцi декупаж, топiарiї. Її роботи - це пiднесений свiт краси i фантазiї, схвильована розповiдь про думки та почуття дитини, барвистий свiт натхненних образiв.
    Детальнiше...

 Вiдбулася святкова академiя з нагоди вiдзначення 400-лiття Василiянського чину Святого Йосафата
    22 грудня 2016 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) вiдбулася святкова академiя з нагоди вiдзначення 400-лiття Василiянського чину Святого Йосафата. З доповiдями про життя та дiяльнiсть отцiв-василiян виступили вiце-ректор Василiянського iнституту фiлософсько-богословських студiй iменi Митрополита Йосифа Велямина Рутського о. Єронiм Грiм та голова Мiсiї "Постуляцiйний центр беатифiкацiї УГКЦ" о. Полiкарп Марцилюк.
    Детальнiше...

 Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї цього року стала учасником проекту "Рiздвянi зустрiчi"
    Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї цього року стала учасником проекту "Рiздвянi зустрiчi", який проходить у Львiвському музеї iсторiї релiгiї. В рамках цього проекту 16 грудня 2016 року вiдбулося урочисте вiдкриття виставки "Святий Угодник i Чудотворець". Наш музей представив 21 iкону, якi написанi на деревi та полотнi. Найдавнiшою серед них є iкона "Св. Миколай", що датується кiн. ХVIII ст. На нiй поєднано кiлька сюжетiв: втихомирення святим бурi на морi та порятунок потопаючого корабля, i врятування трьох дiтей, якi сидять у дiжцi. На виставцi також представлена одна дерев'яна скульптура св. Миколая, що датується кiн. XVIII - поч. XIX ст.
    Детальнiше...

 Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї, Палац Потоцьких презентує виставку...
    Отцi Василiани: 400 рокiв служiння Боговi та людям
    Детальнiше...

 Робота над макетом палацу Потоцьких продовжується
    Робота над макетом палацу Потоцьких продовжується. За пiвтора мiсяця п. Сергiй Солодкий здiйснив колосальну, титанiчну i трудомiстку роботу!!! Але попереду є ще дуже багато роботи, адже це буде цiлий палацовий комплекс. Макет вiдтворить будiвлю у масштабi 1:200 i буде мати розмiр 160Х150 см. Краєзнавець Олександр Коркiшко став першим спонсором даного проекту, що дало змогу закупити папiр та клей. Нам ще потрiбно виготовити пiдставку-стiл i скляну вiтрину для макету. Можливо, ще хтось iз мiстян хоче долучитися до нашого грандiозного проекту?! Презентацiя макету вiдбудеться у палацi Потоцьких у червнi пiд час святкування Дня мiста.
    Детальнiше...

 Макет палацу Потоцьких
    В 2017 роцi у нашого мiста Кристинополя-Червонограда ювiлей - 325 рiччя. Червоноградський музей iсторiї релiгiї спiльно iз краєзнавцями мiста готують подарунок - макет палацу Потоцьких у тому виглядi, який вiн мав у серединi XVIII ст. Палац був збудований власником мiста Францiшком Салезiєм Потоцьким у 1756-1762 роках за проектом французького архiтектора П'єра Рiко де Тiрреджеллi (Тiрре_айля). Макет виготовляє краєзнавець, геолог, художник - Сергiй Солодкий. Ця робота стане значним доповненням до експозицiї "Кристинопiль у XVII-XX ст."
    Детальнiше...

 Вiдбувся концерт Оксани Бiланик (вокал) та Марiї Василишин (фортепiано) пiд назвою "Коли душа спiває"
    У недiлю, 27 листопада 2016 року у палацi Потоцьких (Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї) вiдбувся концерт Оксани Бiланик (вокал) та Марiї Василишин (фортепiано) пiд назвою "Коли душа спiває". Для свого рiдного мiста талановитi викладачi Червоноградської школи мистецтв пiдготували цiкаву мистецьку програму, у якiй звучали романси та українськi народнi пiснi.
    Детальнiше...

 Соломiя Ковтун презентує свої картини
    6 листопада у Палацi Потоцьких (Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї) Соломiя Ковтун презентує свої картини. Вiсiмнадцять полотен становлять експозицiю пiд назвою "Живопис Соломiї Ковтун". У них авторка драматизує мiськi пейзажi зiставленням контрастних форм i максимальною промовистiстю кольорiв, що надає роботам неочiкуваного вимiру.
    Її яскравi картини додають натхнення до життя, надихають на творчiсть, на роздуми. Художниця є активною учасницею мистецького життя Львова й Києва, мiжнародних пленерiв Литви й Польщi.
    Детальнiше...

 Вiдбудеться урочиста презентацiя виставки "Живопис Соломiї Ковтун"
    У Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї (палацi Потоцьких) 6 листопада 2016 року о 14 годинi вiдбудеться урочиста презентацiя виставки "Живопис Соломiї Ковтун" молодої, але вже знаної львiвської художницi Соломiї Ковтун.
    Попри те, що за освiтою Соломiя - медик i працює офтальмологом, зiзнається, що медицина для неї є роботою, а мистецтво - її власне "Я". Є активною учасницею мистецького життя м. Львова та Києва. Брала участь у проектах "ВЕСЕЛКА" та "ГЕОМЕТРIЯ"; у виставках "Осiннiй салон", "Пейзажна виставка" та участь у конкурсi "Art competition", що органiзовувався центром мiської iсторiї Центрально-Схiдної Європи. Учасниця мiжнародних пленерiв у Литвi та Польщi.
    Детальнiше...

 Виставка "Дивосвiт галицької вишивки"
    З 1 вересня по 11 жовтня 2016 року Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї представляла у Музеї iсторiї м. Кам'янське виставку "Дивосвiт галицької вишивки". На нiй експонувалося 37 експонатiв, з них 32 рушники i 5 сорочок кiнця ХIХ - середини ХХ ст., що походять з Сокальського, Радехiвського i Буського районiв Львiвської областi (сокальська вишивка) та експонати, що представляли iншi терени Галичини.
    Мiж музеями iснує давня спiвпраця. Працiвники Червоноградської фiлiї неодноразово брали участь у фестивалях "Мамайfest", що проходять на базi Музею iсторiї м. Кам'янське. Цьогорiч вiдбувся "обмiн" виставками колекцiй рушникiв. У Червоноградi в цей перiод експонувалася виставка "Душа мого народу - рушники" з колекцiї Музею iсторiї м. Кам'янське.
    Детальнiше...

 Мар'яна Зiнь готує програму для рiдного Червонограда
    Мар'яна Зiнь, уродженка м. Червонограда, навчається у консерваторiї I.S.S.M. Orazio Vecchi у м. Модена (Iталiя). Її дзвiнке драматичне сопрано неодноразово звучало у концертних залах в Iталiї, а наразi готує програму для рiдного Червонограда: звучатимуть твори Моцарта, Беллiнi, Россiнi, Дворжака та українська класика.
    Вхiд на концерт вiльний.
    Детальнiше...

 Виставка "Душа мого народу - рушники"
    З 15 вересня у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї дiє нова виставка "Душа мого народу - рушники" з фондiв Музею iсторiї мiста Кам'янське. На виставцi представлено шiсть сорочок, одна святкова скатертина та 36 рушникiв. Географiчно виставка охоплює Днiпропетровську, Харкiвську, Полтавську областi. Однак бiльшiсть рушникiв походять з Днiпрпетровщини (Катеринославщини). Хронологiчно виставка репрезентує українську вишивку кiн. ХIХ - поч. ХХ ст. Кiлька експонатiв представляють сучасну українську вишивку.
    Детальнiше...

 Вiдкриється виставка "Душа мого народу - рушники"
    15 вересня 2016 року о 12 годинi у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдкриється виставка "Душа мого народу - рушники" з колекцiї Музею iсторiї м. Кам'янське. На нiй буде представлено 43 експонати: рушники, чоловiчi i жiночi сорочки кiн. ХIХ - поч. ХХ ст. iз Катеринославської, Харкiвської, Полтавської губернiй; Полтавської, Кiровоградської та Днiпропетровської областей 20-60-х рр. ХХ ст. Серед рушникiв особливо видiляються рушники iз сюжетною вишивкою. Зокрема, є зображення Берегинь-Рожаниць i "дерева життя", весiльнi рушники iз вишитими текстами "Щедрою рукою щастя просила", "Не смотри на красоту, а смотри на доброту", датованi початком ХХ ст., та сучасний "З Богом i щастям у нове життя". У колекцiї є i рушник жалобний iз сюжетною вишивкою "Пiд хрестом моя могила".
    Детальнiше...

 Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) презентувала виставку робiт львiвського майстра рельєфної пластики на шкiрi Iгоря Копчика - "Україна. Магiя українцiв"
    21 серпня 2016 року о 14 годинi до Дня Незалежностi України та Дня шахтаря Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) презентувала виставку робiт львiвського майстра рельєфної пластики на шкiрi Iгоря Копчика - "Україна. Магiя українцiв". З творчiстю митця червоноградцi вже знайомi, адже мали можливiсть оглядати його картини на виставках у нашому музеї у 2000, 2001 та у 2006 роках.
    Митець знайшов свою нiшу в доволi тiсному художньому середовищi Львова, в якiй i досi залишається поза конкуренцiєю. Сьогоднi творчiсть п. Iгоря загальновiдома та шанована як в рiдному мiстi, в Українi, так i поза її межами. Iгор Копчик мав понад двадцять персональних виставок, а ще виставляв свої композицiї в складi збiрних вернiсажiв.
    Детальнiше...

 Виставка робiт львiвського майстра рельєфної пластики на шкiрi Iгоря Копчика - "Україна. Магiя українцiв"
    21 серпня 2016 року о 14 годинi до Дня Незалежностi України та Дня шахтаря Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) презентуватиме виставку робiт львiвського майстра рельєфної пластики на шкiрi Iгоря Копчика - "Україна. Магiя українцiв". З творчiстю митця червоноградцi вже знайомi, адже мали можливiсть оглядати його картини на виставках у нашому музеї у 2000, 2001 та у 2006 роках.
    Митець знайшов свою нiшу в доволi тiсному художньому середовищi Львова, в якiй i досi залишається поза конкуренцiєю. Сьогоднi творчiсть п. Iгоря загальновiдома та шанована як в рiдному мiстi, в Українi, так i поза її межами. Iгор Копчик мав понад двадцять персональних виставок, а ще виставляв свої композицiї в складi збiрних вернiсажiв.
    Детальнiше...

 До Дня молодi та Дня мiста 26 червня 2016 року Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї та червоноградська художниця Тамара Голутяк презентували виставку "Олiйний живопис Тамари Голутяк"
    Це вже третя виставка художницi у нашому музеї (до слова, п. Тамара i працювала у 1988-1989 рр. у музеї художником-оформлювачем). Першi двi вiдбулися у 1996 та 1997 роках. I ось пiсля такої довгої перерви, ми знову можемо пiзнати та вiдшукати у її творах глибоку фiлософiю буття та Свiту. У них мисткиня вiдкривається повнiстю: за допомогою фарб показує свiй настрiй, думки, i навiть виливає душу.
    Тамара Маркiвна почала малювати ще в дитинствi (народилася у 1940 р. в смт. Андрушiвка на Житомирщинi). У п. Тамари в родинi було багато митцiв: дiдусь був музикантом - грав на скрипцi, а батько писав вiршi та малював. Саме вiд батька п. Тамара перейняла хист до малювання та написання вiршiв.
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Культура - музеї с.2 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради