Червоноградський мiський територiальний центр соцiального обслуговування
(надання соціальних послуг)

Загальна iнформацiя
Адреса: 80100, Львівська область, м. Червоноград, вул. Клюсівська, 22.
Тел.(03-249) 2-82-37

Директор територіального центру
Войтович Людмила Миколаївна
(декларацiя про доходи...)  декларацiя про доходи за 2015 рік

дні та години прийому:
понеділок-четвер - 10.00год.-12.00год. 13.00год.-16.00год.
середа - м.Соснівка (терцентр)
п’ятниця - 10.00год.-12.00год. 13.00год.-15.00год
тел. 2-82-37
Заступник директора
Чекіль Галина Володимирівна
(декларацiя про доходи...)
  декларацiя про доходи за 2015 рік
дні та години прийому:
середа – 9.00год.-12.00год. 13.00год.-16.00год.
четвер - 9.00год.-12.00год.
Завідувач відділення соціальної допомоги вдома
Малішевська Марія Степанівна

дні та години прийому:
вівторок - 13.00год.-16.00год.
середа - м.Соснівка (терцентр)
четвер - 9.00год. -15.00год.
Заступник завідувача відділення соціальної допомоги вдома
Шайнога Євгенія Євстахівна

дні та години прийому:
понеділок-п’ятниця –10.00год.-12.00год. 13.00год.-16.00год.
вул. Грушевського,28
м .Соснівка тел. 4-08-90
Соціальний працівник відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
Покиньброда Оксана Іванівна

дні та години прийому:
понеділок – п’ятниця 9.00год.-12.00год.
Бухгалтерія
Головний бухгалтер Думич Iрина Миколаївна

тел.4-25-87

     На безкоштовне соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:
       - громадяни похилого віку, інваліди, хворі(з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
       - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою(і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
       Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей),визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004р.№ 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком:
       - громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
       - громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімуму для сім’ї.
     До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:
       1. Відділення соціальної допомоги вдома;
       2. Відділення соціально-побутової адаптації;
       3. Відділення соціально-медичних послуг;
       4. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги;

     1. Відділення соціальної допомоги вдома
       Відділення соціальної допомоги вдома утворюється для соціального обслуговування(надання соціальних послуг)одиноких громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності)і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком:
        - похилого віку;
        - інвалідів (які досягли 18-річного віку),крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";
        - хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).
       Відділення не здійснює соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.
       Право на позачергове соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи , на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту" , жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії.
       Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціально-побутові послуги:
       1) приготування ( допомога в приготуванні) їжі вдома , годування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств)ресторанного господарства;
        2) придбання та доставка товарів з магазину або базару,доставка книг, газет, журналів , медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;
        3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров'я, організація консультацій лікарів та інших спеціалістів;
        4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни , дотриманні особистої гігієни , виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взуття , забезпеченні паливом;
        5) оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів;
        6) читання преси;
        7) оформлення документів на санаторно-курортне лікування , влаштування до будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів , інших соціальних закладів;
        8) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами реабілітації;
        9) оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, зв'язку , службами житлово-комунального господарства , закладами культури, сільськогосподарськими підприємствами тощо;
        10) створення умов для посильної праці ,організації трудової терапії вдома;
        11) вирішення за дорученням громадян , які обслуговуються , питань у державних органах , на підприємствах , в установах і організаціях;
        12) відділення має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів , побутової техніки , радіоапаратури, холодильників , взуття , прання білизни та одягу, відділення співпрацює по наданню цих послуг з всіма структурними підрозділами територіального центру.
        13) інші соціальні послуги.
       Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку),хворих(з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних , що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.
       Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

       Для прийняття на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома потрібні наступні документи:
       1) письмова заява громадянина;
       2)медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;        3) карта індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
       4) один примірник договору, укладеного громадянином і територіальним центром про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг);
       5) довідка про склад сім'ї (форма N 3);
       6) витяг з Реєстру правочинів ( у разі потреби ) про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом,або за згодою громадянина звірити 2 рази на рік будинкову книгу на наявність договору довічного утримання;
       7) копія довідки про встановлення групи інвалідності;

     2. Відділення соціально-побутової адаптації
       Відділення соціально-побутової адаптації обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціально-побутових, соціально-педагогічних, психологічних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримання соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку та надає послуги:
       - соціально-побутові послуги - соціально-побутова адаптація осіб похилого віку, інвалідів з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація до посильної трудової діяльності;
       - соціально - педагогічні послуги - організація індивідуального корекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, виховування навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);
        - психологічні послуги - організація надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, надання методичних порад;
        - інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;
        - інші соціальні послуги.

       Для прийняття у відділення соціально-побутової адаптації потрібні наступні документи:
       1) письмова заява громадянина;
        2) медичний висновок про потребу в соціально-побутовій адаптації та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
        3) карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
        4) копія довідки про встановлення групи інвалідності;
        5) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

     3. Відділення соціально-медичних послуг
       Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров'я.
       Відділення соціально-медичних послуг надає:
        - соціально – медичні послуги - організація консультацій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримка її здоров'я, здійснення профілактичних, лікувально – оздоровчих заходів;
        - психологічні послуги – організація консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення відносин з оточуючим соціальним середовищем, психологічна корекція, методичні поради;
        - інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася;
        - інші соціальні послуги.

       Для прийняття у відділення соціально-медичних послуг потрібні наступні документи:
       1) письмова заява громадянина;
       2) медичний висновок про потребу в соціально-медичних послугах та відсутність медичних протипоказань для перебування в колективі;
       3) карта індивідуальних потреб у соціальних послугах;
       4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.

     4. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги
       Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги обслуговує громадян, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги:
       - похилого віку;
       - інвалідів;
       - хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці)у разі коли вони на своєму утриманні мають неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів;
        - які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як ті, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
       Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають:
       - громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
       - інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий нім 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;
       - громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.
       Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру виходячи з можливостей, наявної фінансової та матеріально-технічної бази безоплатно забезпечує громадян:
       - громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;
       - інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий нім 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї;
       - громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї;
       1) одягом, взуттям, іншими предметами першої потреби;
       2) ліками, предметами медичного призначення;
       3) предметами побутової гігієни;
       4) продовольчими та промисловими товарами;
       5) гарячими обідами тощо.
       Відділення адресної допомоги має право організовувати надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких, перукарських послуг, послуг з ремонту вікон, дверей, квартир (будинків), санвузлів, дахів, парканів, побутової техніки, радіоапаратури, холодильників, взуття, прання білизни та одягу тощо.
       Якщо в ході обстеження матеріально-побутових умов громадян з числа осіб цього переліку, які мають право на обслуговування відділенням адресної допомоги, буде встановлено, що вони перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку з чим перебували на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами грошових витрат, натуральна чи грошова допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення. Не перевищує встановлених законом двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
       Відділення адресної допомоги може організовувати пункти прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів, робіт та послуг для задоволення потреб малозабезпечених громадян.
       Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров'я.

       Для прийняття у відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги потрібні наступні документи:
       1) письмова заява громадянина;
       2) довідка про склад сім’ї (форма №3);
       3) довідка про доходи членів сім’ї;
       4) копія наказу про здійснення(припинення) обслуговування.
       5) за згодою громадянина складається акт обстеження його матеріально-побутових умов.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради