Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 12.02.2021 - 18.02.2021 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 10 846,8тис.грн., у тому числi :
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 390,0тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 5,1тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 67,8 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 196,5 тис.грн.;
    - продукти харчування - 300,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 20,0 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 33,6 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 277,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 9,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 93,7 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 21,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 80,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 300,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 440,8 тис.грн., в тому числi: зарплата - 170,5 тис.грн., енергоносiї - 119,1 тис.грн., медикаменти - 12,6 тис.грн., пiльговi медикаменти - 108,1 тис.грн., послуги - 30,5 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 195,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради