Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 25.09.2020 - 01.10.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 13 662,2 тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 115,0тис.грн.;
    - освiтня субвенцiя - 4 510,1 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на реалiзацiю програми "Спроможна школа для кращих результатiв" за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 267,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 0,2тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 406,5 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), в тому числi субвенцiя з мiсцевого бюджету на виконання природоохоронних заходiв - 400,0тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3040,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 117,6 тис.грн.;
    - харчування - 335,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист i соцiальне забезпечення - 12,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 29,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 235,9 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 2,0 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 55,0 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 90,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1045,6 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 2157,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - будiвництво пiдвищувальної насосної станцiї в смт. Гiрник - 50,0 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерного обладнання для гiмназiї - 267,6 тис.грн.;
    - реконструкцiя скидного колектора - 701,7 тис.грн.;
    - придбання ламп операцiйних для лiкарнi - 357,3 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради