Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 18.09.2020 - 24.09.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 261,4 тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на проведення виборiв за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 1 562,1тис.грн.;
    - iншi субвенцiї -26,0 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 20,5 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 10830,5 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 43,5 тис.грн.;
    - харчування - 300,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 25,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 127,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 62,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 22,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 140,3 тис.грн., в тому числi: пiльговi пенсiї - 45,3 тис.грн., пiльговi медикаменти - 60,0 тис.грн., послуги - 35,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЗДО № 16 - 43,4 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт будiвлi ЧНВК № 3 - 47,1 тис.грн.;
    - влаштування дитячого iгрового комплексу в мiкрорайонi Солокiя - 49,7 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 4,5 тис.грн.;
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради