Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 14.08.2020 - 20.08.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 8 388,9 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 24,0 тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 131,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 9,1 тис.грн.;
    - харчування - 100,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 6,8 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 47,2 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 103,8 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 55,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 500,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 193,7 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 227,6 тис.грн.;
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 1 - 215,1 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 16,1 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради