Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 10.07.2020 - 16.07.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 135,1тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя - 1 839,6тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 357,7тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй), у тому числi iншi субвенцiї - 350,3тис.грн.
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 5241,6 тис.грн ;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 56,2 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 161,4 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 1,7 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Школяр" - 10,0 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 60,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на залiзничному транспортi - 3,9 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати перевiзнику за проїзд мешканцiв до садово-городнiх масивiв - 23,5 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 30,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 12,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 6,1 тис.грн., матерiали - 12,0 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт харчоблоку ЧЗШ № 1 - 101,1 тис.грн.;
    - придбання комп'ютерної технiки для централiзованої бухгалтерiї вiддiлу освiти - 29,9 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 334,2 тис.грн.;
    - придбання для лiкарнi кисневого концентратора - 54,1 тис.грн., апарата штучної вентиляцiї легенiв - 846,7 тис.грн., роликова помпа - 99,9 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради