Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 03.07.2020 - 09.07.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 6 281,5тис.грн., у тому числi:
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї - 39,2тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на забезпечення якiсної, сучасної та доступної загальної середньої освiти `Нова українська школа` за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 354,5тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих закладiв та заходiв у системi охорони здоров`я за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 445,5тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 175,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 12,5тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 994,6 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 4,8 тис.грн.;
    - культурно-мистецькi заходи - 90,0 тис.грн.;
    - соцiальний захист та соцiальне забезпечення - 110,0 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 642,6 тис.грн., в тому числi за рахунок субвенцiї з обласного бюджету на забезпечення якiсної освiти "Нова українська школа" - 354,5 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 111,9 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 304,7 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 1011,3 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 43,2 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 147,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi водопровiдно-каналiзацiйного господарства - 196,1 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 218,3 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 134,2 тис.грн., енергоносiї - 84,1 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - реконструкцiя мереж зовнiшнього освiтлення по вулицi Б.Хмельницького - 567,9 тис.грн.;
    - виготовлення проекту змiн до генерального плану мiста - 33,0 тис.грн.;
    - зонування територiї мiста - 60,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 74,3 тис.грн.;
    - поточний ремонт дороги по вулицi Львiвська - 1827,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт будiвлi ЧЗШ № 5 - 95,0 тис.грн.;
    - придбання тепловентиляторiв для читального залу центральної бiблiотеки - 19,4 тис.грн.;
    - субвенцiя обласному бюджету на реалiзацiю програми "Питна вода" - 130,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради