Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 26.06.2020 - 02.07.2020 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло доходiв в сумi 9 954,6тис.грн., у тому числi:
    - освiтня субвенцiя - 1 839,6тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 33,1тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 3,1тис.грн. (без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй).
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 5280,4 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 43,1 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 182,0 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 191,7 тис.грн.;
    - поточний ремонт дорiг - 198,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 87,4 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП Радiостудiя "Новий двiр" - 53,3 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 60,0 тис.грн.;
    - заходи громадського порядку та безпеки - 16,2 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 578,1 тис.грн., в тому числi: медикаменти - 40,0 тис.грн., пiльговi медикаменти - 186,7 тис.грн., енергоносiї - 11,5 тис.грн., послуги - 339,9 тис.грн.
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - придбання мультимедiйної технiки для ЗДО № 13 - 18,5 тис.грн.;
    - будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв - 86,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя водопроводу по вулицi Будiвельна - 3,2 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради