Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 27.09.2019 - 03.10.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 15 398,7 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державного бюджету - 482,1тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу-10,3тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих видаткiв у сферi освiти за рахунок коштiв освiтньої субвенцiї -80,0 тис.грн.;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодув вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 39,2тис.грн.
    - освiтня субвенцiя - 4 031,4тис.грн.;
    - медична субвенцiя - 2 449,6тис.грн.
    - iншi субвенцiї - 14,3тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 171,8 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3896,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 133,7 тис.грн.;
    - продукти харчування - 400,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 40,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 30,5 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 10,3 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 39,2 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 64,9 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 80,1 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 90,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 65,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 992,4 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 175,9 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 143,3 тис.грн., послуги - 24,6 тис.грн., вiдрядження - 8,0 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 1225,9 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 2,2 тис.грн. (енергоносiї);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 11,5 тис.грн. (енергоносiї)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧСШ № 8 - 3,4 тис.грн., ЗДО № 19 - 35,5 тис.грн., БДЮТЧ - 44,4 тис.грн.;
    - придбання для КП "Комунальник" радiаторiв - 17,3 тис.грн., дискiв, автошин - 76,0 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям - 239,0 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт огорожi ЧЗШ № 11 - 83,8 тис.грн.;
    - реконструкцiя пiдвiсного мосту через рiчку Захiдний Буг - 20,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради