Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 20.09.2019 - 26.09.2019 року до загального фонду мiського бюджету надiйшло власних доходiв в сумi 4 946,0 тис.грн., з них:
    - базова дотацiя - 326,6 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 465,6тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 6,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй )
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 14610,5 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 51,6 тис.грн.;
    - продукти харчування - 30,0 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1360,7 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 463,9 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 30,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 91,5 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 731,9 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 28,0 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 29,4 тис.грн.;
    - мунiципальнi формування з охорони громадського порядку - 39,0 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 250,0 тис.грн.;
    - видатки на охорону здоров'я - 199,5 тис.грн., в тому числi: харчування - 57,3 тис.грн., пiльговi медикаменти - 99,7 тис.грн., пiльговi пенсiї - 42,5 тис.грн.;
    - забезпечення дiяльностi з постачання теплової енергiї - 2262,5 тис.грн.;
    - субвенцiя для мiського вiддiлу надзвичайних ситуацiй на соцiально-економiчний розвиток - 50,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання народного дому - 49,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету м. Соснiвка на утримання ДНЗ №5 - 181,9 тис.грн. (зарплата);
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 4,0 тис.грн. (зарплата)
    Кошти спецiального фонду були спрямованi на:
    - капiтальний ремонт покрiвлi ЧСШ № 8 - 115,3 тис.грн.;
    - капiтальний ремонт даху гуртожитку по вул. Львiвськiй, 19 - 60,0 тис.грн.;
    - будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям ЧСШ № 1 - 15,6 тис.грн.;
    - придбання та встановлення тренажерiв на спортивному майданчику ЧЗШ № 1 - 70,0 тис.грн.;
    - реконструкцiя колектора стiчних вод в м. Соснiвка - 200,0 тис.грн.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради