Мiськi новини - подiя << Назад
 НА ЗАСIДАННI ВИКОНАВЧОГО КОМIТЕТУ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОЇ МСIЬКОЇ РАДИ ("Новини Прибужжя")
    САДКИ ЙДУТЬ НА "КАНIКУЛИ"
    Згiдно з проектом, з 1 по 19 липня тимчасово припинять роботу ЗДО №№ 1, 7, 10, 12, 18, 19;
    з 22 липня по 9 серпня - ЗДО №№ 2, 9, 13, 16, 17;
    з 15 липня по 2 серпня - ЗДО №4. В садках виконають ремонти, а також профiлактично-санiтарну обробку примiщень. На перiод закриття садкiв дiтей до себе приймуть дошкiльнi заклади, що знаходяться по сусiдству.
    Члени виконкому проголосували за проект рiшення.
    У МIСЬКОМУ ТРАНСПОРТI НАДАЛI ЇЗДИМО ЗА 5 ГРИВЕНЬ...
    Мiськi перевiзники звернулися до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради з пропозицiєю збiльшити цiну за проїзд у громадському транспортi мiста в сторону збiльшення. Нинiшнiй тариф - 5 гривень - встановлений ще в сiчнi 2018 року. Звернення було розглянуто та подано на засiдання виконкому проект рiшення "Про встановлення тарифiв на проїзд в пасажирському транспортi загального користування на територiї Червоноградської мiської ради".
    Так, згiдно з проектом планується збiльшити вартiсть проїзду до 7 грн. на маршрутах №№2, 3, 4, 4А, 5А, 8 грн. - на №7 до Гiрника, 16 грн. - до Соснiвки. Перевiзники мотивують таке пiдняття вартостi проїзду через зростання цiн на паливо-мастильнi матерiали, запчастини, пiдвищення рiвня мiнiмальної заробiтної плати, а також й те, що не в повному обсязi вiдшкодовуються витрати на пiльговi перевезення.
    Члени виконкому активно обговорили цей проект рiшення i вирiшили зняти питання на доопрацювання. Вiдтак, вартiсть проїзду в мiському транспортi залишається незмiнною.
    
    ЦIНИ НА ПОСЛУГИ КП "НЕПТУН" ТАКОЖ НЕ ЗМIНИЛИСЬ
    На розгляд виконкому було подано проект рiшення "Про встановлення тарифiв на побутовi послуги, якi надає комунальне пiдприємство "Нептун". Так, вартiсть користування загальним вiддiленням лазнi за 2 години для дорослих становитиме 100 грн. (було 80 грн.), для дiтей вiд 3 до 10 рокiв - 50 грн. (було 40 грн.), для учасникiв АТО - 30 грн. (було безкоштовно), для пенсiонерiв, середньомiсячний дохiд яких не перевищує 1700 грн., - 65 грн. (до цього 55 грн.). Послуги прання бiлизни вартуватимуть 20 грн. за 1 кг (ранiше 15 грн.), а прання та чищення килимiв - 30 грн. за кв. м (ранiше 25 грн.).
    Як зазначила начальник вiддiлу економiки Ореста Орлова, згiдно з розрахунками КП "Нептун", собiвартiсть послуг зросла, зокрема, собiвартiсть послуг користування лазнею для однiєї людини становить 210 грн. Звичайно, за такою цiною мешканцi мiста не будуть користуватися послугами лазнi. Тому вирiшено пiдняти тарифи хоча б частково. Проте проект рiшення не отримав схвалення усiх членiв виконкому, тому i надалi послуги КП "Нептун" надаватиме за старими цiнами.
    
    14 ГРИВЕНЬ РИНКУ "ЛЕВАДА" - ЗА ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТУ
    Згiдно з проектом рiшення "Про встановлення тарифiв на послуги з паркування транспортних засобiв, якi надає комунальне пiдприємство "Ринок Левада", вартiсть паркування легкових автомобiлiв вагою до 3,5 тонни зросте з 10 грн. до 14 грн. на добу одним тарифом (тобто, оплативши вказану суму, протягом доби можна не одноразово скористатися послугами автостоянки). Загалом, КП "Ринок "Левада" нараховує 31 паркомiсце по вул. Б. Хмельницького та 27 - по вул. Героїв Майдану.
    Проект рiшення пiдтримано.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради