Мiськi новини - подiя << Назад
 СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIЩЕНИХ ОСIБ
    З метою своєчасного призначення рiзних видiв соцiальних виплат в травнi вiдбулось 4 засiдання Мiської комiсiї з питань призначення (вiдновлення) соцiальних виплат внутрiшньо перемiщеним особам (надалi - ВПО) за мiсцем їх фактичного проживання/перебування. В ходi засiдань було розглянуто 27 заяв ВПО щодо призначення (вiдновлення) соцiальних виплат, з них:
    - 26 - щомiсячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числi на оплату житлово-комунальних послуг;
    - 1 - допомогу при народженнi дитини;
    По всiх заявах прийнято рiшення щодо призначення (вiдновлення) вiдповiдного виду соцiальних виплат. Трьом ВПО припинено соцiальнi виплати, 2-ом - у зв'язку з переїздом та 1-iй ВПО - у зв'язку з смертю.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради