Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 02.02.2017 - 08.02.2018 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 12 641,0 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам, тимчасової державної допомоги дiтям та допомоги по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу - 7 228,5 тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного газу, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот - 1 261,7 тис.грн;
    - субвенцiя з мiсцевого бюджету на вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань за рахунок вiдповiдної субвенцiї з державного бюджету - 185,2 тис.грн.;
    - дотацiя з мiсцевого бюджету на здiйснення переданих з державного бюджету видаткiв з утримання закладiв освiти та охорони здоров"я за рахунок вiдповiдної додаткової дотацiї з державого бюджету -548,3 тис.грн.
    До спецiального фонду надiйшло 33,2 тис. грн. ( без врахування власних надходжень бюджетних установ i органiзацiй)
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 24,2 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 2791,1 тис.грн.;
    - продукти харчування - 185,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 1266,4 тис.грн., в тому числi: енергоносiї - 1179,4 тис.грн., медикаменти - 23,2 тис.грн., пiльговi медикаменти - 63,8 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 7224,8 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1285,2 тис.грн.;
    - заходи з лiкування хворих на цукровий та нецукровий дiабет - 68,4 тис.грн.;
    - вiдшкодування вартостi лiкарських засобiв для лiкування окремих захворювань - 13,4 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 42,7 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 40,0 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 3,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 45,0 тис.грн., спорткомплексу "Шахтар" - 500,0 тис.грн.;
    - фiнансова допомога громадськiй органiзацiї "Нiка" - 20,0 тис.грн.;
    - субвенцiя бюджету с. Гiрник на утримання народного дому - 13,3 тис.грн. (зарплата)
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради