Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Мiськi новини - подiя << Назад
 МIСЬКЕ ФIНАНСОВЕ УПРАВЛIННЯ НАДАЄ IНФОРМАЦIЮ ПРО РУХ КОШТIВ МIСЬКОГО БЮДЖЕТУ
    Протягом 30.06.2017 - 06.07.2017 року до загального фонду мiського бюджету поступило доходiв в сумi 18158,4 тис.грн., в тому числi з державного бюджету:
    - базова дотацiя - 93,7тис.грн.;
    - субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомог сiм"ям з дiтьми -1023,8тис.грн.;
    - iншi субвенцiї - 11503,3 тис.грн.( медична -2905,4 тис.грн.,освiтня - 1758,5 тис. грн., на пiльги i житловi субсидiї населенню - 6831,2 тис. грн., на розвиток iнфраструктури мiста - 8,2 тис. грн..)
     До спецiального фонду мiського бюджету надiйшло 221,2 тис.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ) в т.ч. iншi субвенцiї - 0 тис. грн..
    Кошти загального фонду були спрямованi на:
    - виплату заробiтної плати працiвникам бюджетних установ - 3559,3 тис.грн ;
    - оплату за спожитi бюджетними установами енергоносiї - 12,9 тис.грн.;
    - продукти харчування - 60,0 тис.грн.;
    - спортивнi заходи - 16,0 тис.грн.;
    - видатки на лiкарню - 1986,4 тис.грн., в тому числi: зарплата - 1528,4 тис.грн., енергоносiї - 144,5 тис.грн., медикаменти - 94,7 тис.грн., матерiали - 76,0 тис.грн., послуги - 142,9 тис.грн.;
    - допомоги сiм'ям з дiтьми - 6831,2 тис.грн.;
    - пiльги, субсидiї, компенсацiї - 1070,3 тис.грн.;
    - предмети, матерiали, обладнання для бюджетних установ - 141,8 тис.грн.;
    - послуги наданi бюджетним установам - 560,8 тис.грн.;
    - вiдрядження для працiвникiв бюджетних установ - 4,0 тис.грн.;
    - житлово-експлуатацiйне господарство - 555,9 тис.грн.;
    - надання фiнансової пiдтримки КП "Нептун" - 15,0 тис.грн., КП Радiостудiя "Новий двiр" - 17,0 тис.грн., КП Редакцiя газети "Новини Прибужжя" - 25,8 тис.грн., КП "Стоматологiчна полiклiнiка" - 125,0 тис.грн.;
    - запобiгання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй - 25,5 тис.грн.;
    - благоустрiй мiста - 124,8 тис.грн.;
    - компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним транспортом окремим категорiям громадян - 83,0 тис.грн.;
    На головну мiських новин...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради