Медицина - хронiка подiй << Назад
 МОЗ затвердило перелiк послуг сiмейних лiкарiв
    МОЗ затвердило документ, який регламентує роботу терапевтiв, педiатрiв та сiмейних лiкарiв. Уже з 1 липня абсолютно усi заклади первинної медичної допомоги мають керуватися цим документом.
    "Разом iз новими правилами роботи, цей документ формує нову культуру взаємодiї лiкаря та пацiєнта. Користуючись ним, лiкарi зможуть краще побудувати довiрливi стосунки зi своїми пацiєнтами, щоби кожна людина вiдчувала себе в центрi уваги", - написала 27 березня в.о. мiнiстра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторiнцi у Facebook.
    Якi новi обов'язки сiмейного лiкаря, терапевта чи педiатра?
    Терапевти, педiатри та сiмейнi лiкарi спостерiгатимуть за станом здоров'я, ставитимуть дiагнози та лiкуватимуть найбiльш поширенi хвороби, травми, отруєння.
    Вони також вестимуть пацiєнтiв iз хронiчними захворюваннями та станами.
    За потреби лiкар дасть скерування до фахiвця вторинної чи третинної допомоги - ЛОРа, ендокринолога, хiрурга тощо - чи буде консультуватися з ним щодо лiкування.
    Лiкар також надаватиме невiдкладну допомогу при гострому розладi фiзичного чи психiчного здоров'я, якщо не потрiбно екстреної, спецiалiзованої або високоспецiалiзованої меддопомоги.
    Лiкар вчасно виявлятиме ризики для здоров'я. Вiн проконсультує, як поступово звiльнитись вiд шкiдливих звичок, де знайти додаткову допомогу i перейти на здоровий спосiб життя.
    У компетенцiї лiкаря "первинки" - спостереження за здоровою дитиною, неускладненою вагiтнiстю й окремi послуги палiативної допомоги.
    Лiкар також видаватиме довiдки, листок непрацездатностi, скерування для проходження медико-соцiальної експертизи тощо.
    Як записатися на прийом?
    Записатися до лiкаря можна буде особисто, телефоном, електронною поштою чи iншими доступними засобами. За потреби лiкар може виїхати до пацiєнта додому. Потребу виїзду лiкар i пацiєнт вирiшують разом. Мова йде не про екстрену допомогу - служба "швидкої" працюватиме у звичному режимi.
    Якщо лiкар у вiдпустцi чи з iнших причин не може прийняти пацiєнта, то заклад охорони здоров'я має забезпечити замiну i заздалегiдь повiдомити його пацiєнтiв.
    Скiлькох людей може обслуговувати один лiкар?
    Згiдно з порядком, оптимальний обсяг практики для сiмейного лiкаря складає 1800 пацiєнтiв, терапевта - 2000, педiатра - 900. Проте залежно вiд демографiчних, iнфраструктурних та iнших особливостей населеного пункту кiлькiсть пацiєнтiв може змiнюватися.
    Доцiльнiсть пiдписання декларацiй з бiльшою кiлькiстю пацiєнтiв буде узгоджуватися пiд час укладання договору медзакладу з Нацiональною службою здоров'я. Наприклад, якщо сiмейний лiкар працює у селi, де мешкає бiльше 2000 людей, то усi жителi зможуть обслуговуватись у нього.
    Без медичної допомоги не залишиться нiхто.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради