Медицина - хронiка подiй << Назад
 Днi профiлактики туберкульозу i хронiчних захворювань органiв дихання
    24 березня за рiшенням Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я у всьому свiтi вiдзначають Всесвiтнiй день боротьби з туберкульозом. Мета цього дня наступна - донести людям iнформацiю про глобальну епiдемiю туберкульозу в свiтi i зусилля, якi докладають кращi фахiвцi для її лiквiдацiї. Цифри досить страшнi - туберкульозом iнфiкована приблизно третина населення Землi. Саме через масштаби цiєї хвороби i з'явився Всесвiтнiй день боротьби з туберкульозом, щоб максимально привернути увагу суспiльства до цiєї проблеми i розповiсти про способи його профiлактики та лiкування.
    З цiєю метою у Львiвськiй областi i, зокрема, в Червоноградi, в перiод з 26.03.2018р. по 23.04.2018р. проводиться масова акцiя з профiлактики туберкульозу та хронiчних захворювань органiв дихання. Активiзовано проведення масових флюорографiчних оглядiв населення, бактерiоскопiчне обстеження на туберкульоз пацiєнтiв по показах, скринiнгове спiрографiчне обстеження групи часто i тривало хворiючих хворих, якi перенесли гостре легеневе захворювання.
    У разi появи симптомiв (довготривалого кашлю, нiчної пiтливостi, субфебрильної температури, загальної слабкостi та втрати ваги), потрiбно звернутись до сiмейного лiкаря чи лiкаря-терапевта в Червоноградський центр первинної медико-санiтарної допомоги для проведення подальших обстежень.
    Слiд пам'ятати, що туберкульоз - не вирок! Повне одужання можливе при умовi раннього виявлення захворювання, суворого дотримання режиму лiкування та рекомендацiй лiкаря.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради