Медицина - хронiка подiй << Назад
 Днi дiагностики та профiлактики глаукоми на Львiвщинi
    В мiстi Червоноградi стартувала акцiя "Днi дiагностики та профiлактики глаукоми у Львiвськiй областi", яка триватиме з 12.03.2018р. по 30.03.2018р. Такi акцiї надзвичайно важливi, вони дають можливiсть виявити недугу i вчасно почати лiкування. Лише рання дiагностика та сучаснi методи лiкування дають змогу призупинити прогресування захворювання, зберегти зiр та працездатнiсть людини.
    На диспансерному облiку в очному кабiнетi Червоноградської ЦМЛ по глаукомi знаходяться бiльше 500 людей. Щороку вперше виявлених випадкiв глаукоми у нашому мiстi близько 30-40 осiб.
    Глаукома - це небезпечне хронiчне захворювання очей, що проявляється перiодичним або постiйним пiдвищенням внутрiшньоочного тиску з наступним пошкодженням зорового нерва. При цьому зiр може знизитися до настання слiпоти. Втрата зору, спричинена глаукомою, носить незворотнiй характер, тому що гине зоровий нерв. Повернути зiр при цьому неможливо.
    Нажаль, глаукома - достатньо розповсюджене захворювання. На нього хворiють, як правило, люди вiком вiд 40 рокiв. Але бувають випадки, коли ця недуга вражає i молодих людей, i навiть новонароджених.
    Основними симптомами глаукоми є: затуманення зору, зниження гостроти зору, поява райдужних кiл при поглядi на джерело свiтла, болi голови та очей. Не слiд забувати, що iнколи захворювання може починатися безсимптомно.
    Важливу роль у виникненнi глаукоми вiдiграє спадковiсть. Якщо у ваших родичiв була глаукома, вам потрiбно бути особливо уважним i регулярно обстежуватись у офтальмолога. Консультацiя офтальмолога та вимiрювання внутрiшньоочного тиску(ВОТ) навiть один раз на рiк дозволить своєчасно виявити та ефективно лiкувати глаукому.
    Для глаукоми характернi три основнi ознаки:
    - пiдвищення внутрiшньоочного тиску;
    - звуження поля зору;
    - змiна зорового нерва.
    Люди в яких дiагностовано глаукому повиннi перебувати на диспансерному облiку в очному кабiнетi Червоноградської ЦМЛ та чiтко виконувати рекомендацiї лiкуючого лiкаря офтальмолога. Основним при спостереженнi в динамiцi глаукоми є вимiрювання внутрiшньоочного тиску, комп'ютерне обстеження поля зору та огляд очного дна.
    Лiкарi очного кабiнету мiста Червонограда закликають звертатися в кабiнет окулiста полiклiнiки ЧЦМЛ для вимiрювання очного тиску та обстеження органiв зору.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради