Медицина - хронiка подiй << Назад
 Питання та вiдповiдi щодо медреформи, якi непокоять громадськiсть
    Вiдповiдi на поширенi питання щодо медреформи
    На початку жовтня Парламент розгляне проекти законiв щодо ключових реформ, у тому числi i медичної. Сподiваємося, що народнi депутати пiсля лiтнього вiдпочинку будуть готовi до рiшучих та конструктивних змiни в системi охорони здоров'я України, на яку люди чекають протягом 26 рокiв. Щодня ми отримуємо десятки запитань про законопроекти та про те, як запрацює реформа пiсля ухвалення народними депутатами. Цiнуємо i вважаємо на кожну думку та продовжуємо публiкувати вiдповiдi на вашi запитання.
    Чи не призведе медреформа до закриття лiкарень i скорочення медичних працiвникiв?
    У законопроектах про медреформу немає жодного слова про закриття лiкувальних закладiв чи скорочення медперсоналу. На першому етапi реформи Нацiональної служби здоров"я укладе договори з усiма лiкарнями, щоб нiхто не залишився без медичної допомоги. Але з часом конкуренцiя i принцип "грошi йдуть за пацiєнтом" призведуть до впорядкування мережi медзакладiв - малопотужнi, погано оснащенi i мало завантаженi лiкарнi, де просто небезпечно лiкуватись, будуть перепрофiльованi пiд реальнi потреби населення - на реабiлiтацiйнi, дiагностичнi центри, хоспiси.
    Найкращi лiкарнi будуть дедатково технiчно та кадрове пiдсиленi, щоб кожен, хто до них звертається, мав можливiсть отримати якiсну медичну допомогу. Без роботи можуть залишитись лише тi, до кого не захочуть йти люди. Хороший лiкар завжди матиме потiк Пацiєнтiв i достойнi грошi за свою роботу! Реформа сприятиме тому, що лiкарi конкуруватимуть за пацiєнта.
    Впорядкуванням мережi лiкувальних закладiв опiкуватиметься мiсцева влада. Мiсцевi громади мають вирiшити, якi з них потрiбно пiдсилити, а якi перепрофiлювати.
    У рамках утворення госпiтальних округiв МОЗ визначає норми навантаження та види медичної допомоги, якi будуть надаватися в основних лiкарнях госпiтальних округiв. Завдяки децентралiзацiї мiсцевi бюджети мають достатньо коштiв для того, щоб покращити мережу медзакладiв, створити належнi умови для роботи лiкарiв, вiдремонтувати дороги до лiкарень.
    Держава зi свого боку видiлить додатковi грошi на пiдсилення потужних закладiв та перепрофiлювання слабких та малозавантажених.
    Чи залишатимуться вузькi спецiалiсти при полiклiнiках?
    Медичнi заклади самi вирiшуватимуть, якi спецiалiст їм потрiбнi для надання замовлених державою поСлуг. За досвiдом iнших країн, можна очiкувати поступове зменшення запитiв до вузьких спецiалiстiв паралельно з пiдвищенням квалiфiкацiї сiмейних лiкарiв.
    Також варто зазНачити, що перспективним є переквалiфiкацiя вузьких спецiалiстiв до лiкарiв загальної практики. У такому випадку лiкар зможе надавати i послуги первинної медичної допомоги (i мати гiдний стабiльний дохiд) i, за наявностi необхiдного обладнання, надавати профiльнi послуги.
    Сiмейнi лiкарi з додатковою спецiалiзацiєю будуть користуватися додатковим попитом з боку пацiєнтiв з вiдповiдними хронiчними захворюваннями. Особливо це стосується кардiологiв, пульмонологiв, гастроентерологiв.
    Чи буде сiмейний лiкар виїжджати на виклики пацiєнтiв?
    Лiкар первинної меддопомоги (сiмейний лiкар, педiатр, терапевт) на власний розсуд приймає рiшення про надання окремих послуг за мiсцем проживання або перебування пацiєнта або телефом чи по Iнтернету.
    Вiк пацiєнта, вiддаленiсть його мiсця перебування вiд мiсця прийому сiмейного лiкаря чи вiдсутнiсть у пацiєнта коштiв на проїзд не можуть бути єдиними пiдставами для виклику та виїзду лiкаря.
    Рiшення залишається за лiкарем.
    Як фiнансуватиметься стоматологiя, лабораторна служба, рентгенологи, флюорографiя?
    Стоматологiя, окрiм екстреної та дитячої, не буде оплачуватися Нацiональною службою здоров'я України.
    Лабораторнi аналiзи,.рентгенологiя, флюорографiя не є послугами самi по собi. Але вони є частиною майже всiх послуг, якi оплачує НСЗУ. Витрати на них є частиною тарифiв вiдповiдних послуг.
    Скiльки триватиме прийом одного пацiєнта та робочий день сiмейного лiкаря?
    Оптимальний формат та довжину прийому пацiєнта обирає лiкар.
    Довжина робочого дня регулюється Кодексом законiв про працю України.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради