Медицина - хронiка подiй << Назад
 Реконструкцiя амбулаторiї сiмейної медицини
    Одна з основних вимог системи охорони здоров'я - це фiзична доступнiсть медичної допомоги населенню. Цiй вимозi вiдповiдає концепцiя надання медичної допомоги на засадах сiмейної медицини, яка для будь-якого пацiєнта та членiв його сiм'ї є фiзично доступною та невiдкладною.
    З цiєю метою в старiй частинi м. Червонограда створено три дiльницi ЗПСМ (дiльниць загальної практики - сiмейної медицини), для обслуговування яких по вул. Шевськiй, 36 облаштовано амбулаторiю сiмейної медицини.
    В амбулаторiї сiмейнi лiкарi забезпечують проведення комплексу профiлактичних заходiв з попередження i зниження захворюваностi, iнвалiдностi i смертностi, раннього виявлення захворювань, надають прикрiпленому за сiмейно-територiальним принципом населенню квалiфiковану первинну лiкувально-профiлактичну допомогу, здiйснюють його диспансеризацiю та монiторинг стану здоров'я. Амбулаторiю по вул. Шевськiй, 36 вiдвiдує в середньому 5500 - 6000 пацiєнтiв на рiк.
    Будiвля, в якiй знаходиться амбулаторiя сiмейної медицини потребувала здiйснення реконструкцiї основних будiвельних конструкцiй (стiн, вiкон i дверей, системи опалення), якi прийшли в непридатнiсть i не вiдповiдали сучасним вимогам щодо енергоощадностi.
    В 2014 роцi в будiвлi амбулаторiї було реконструйовано дах, частина якого була пласкою з м'яким покриттям. Зараз дах двоскатний з шиферним покриттям, який надiйно захищає будiвлю вiд атмосферних опадiв.
    В 2016 роцi в рамках проекту: "Реконструкцiя амбулаторiї сiмейної медицини по вул. Шевськiй, 36 в м. Червоноградi Львiвської областi" було розпочато ремонтнi роботи.
    Головною метою проекту є створення комфортних умов для пацiєнтiв i медперсоналу шляхом реконструювання зовнiшнiх огороджувальних конструкцiй будiвлi i системи опалення примiщень, запровадження ефективних механiзмiв збереження тепла та економiї бюджетних коштiв на опалення.
    Восени 2016 року мiська рада видiлила додатковi кошти - близько 50 тисяч гривень для закiнчення ремонтних робiт.
    На сьогоднiшнiй день завершено реконструкцiю будiвлi амбулаторiї сiмейної медицини.
    Проведено наступнi ремонтнi роботи:
    - утеплення зовнiшнiх стiн мiнераловатними плитами;
    - замiна вiкон i вхiдних дверей на металопластиковi;
    - замiна централiзованого водяного опалення на автономне електричне;
    - опорядження внутрiшнiх примiщень.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради