Медицина - хронiка подiй << Назад
 Ремонт будiвлi iнфекцiйного вiддiлення
    Вiдбувся тендер по визначенню пiдрядної органiзацiї для виконання робiт з реконструкцiї будiвлi iнфекцiйного вiддiлення Червоноградської ЦМЛ. Перемiг колектив виробничого пiдприємства "Енергомонтаж" м.Львова.
    Кошторисна вартiсть проекту 4 млн. 280 тис. гривень, в тому числi будiвельних робiт - 3 млн. 356 тис. грн. Будуть використанi кошти з фонду регiонального розвитку та мiсцевого бюджету.
    В рамках проекту заплановано виконання основних видiв робiт, а саме:
    - пiдсилення фундаменту будiвлi;
    - замiна шатрового даху та водовiдведення;
    - ремонт внутрiшньо-будинкової водопровiдно-каналiзацiйної системи;
    - замiна вiкон на пластиковi;
    - встановлення протипожежної сигналiзацiї;
    - внутрiшнi та зовнiшнi оздоблювальнi роботи та iнше.
    Весь комплекс робiт планується закiнчити до кiнця 2016 року.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради