Медицина - хронiка подiй << Назад
 В Червоноградськiй центральнiй мiський лiкарнi вiдбулася конференцiя
    7.06.2016р. в Червоноградськiй центральнiй мiський лiкарнi вiдбулася конференцiя за участю завiдувача кафедри медичного права факультету пiслядипломної освiти Львiвського медичного унiверситету, адвоката Сенюти Iрини Ярославiвни, яка розповiла про сукупнiсть правових норм, якi регулюють вiдносини мiж громадянином i лiкувально-профiлактичною установою, мiж пацiєнтом i медичним працiвником у сферi надання медичної допомоги, а також їх прав, обов'язкiв та вiдповiдальностi у зв'язку з проведенням дiагностичних, лiкувальних i санiтарно-гiгiєнiчних заходiв.
    Друга частина конференцiї була присвячена членськiй добровiльнiй органiзацiї "Галицька лiкарняна каса". З основними положеннями даної органiзацiї членiв конференцiї ознайомив голова Українського лiкарського товариства у м. Львовi Базилевич Андрiй Ярославович. Зокрема, вiн розповiв, що лiкарняна каса - це самостiйна органiзацiя, у яку можуть входити всi охочi. Її мета - забезпечити своїх членiв у разi потреби всiма необхiдними медикаментами. Людина, котра вирiшила стати членом лiкарняної каси, звертається до її менеджерiв i укладає вiдповiдну угоду. Щомiсяця вона повинна переказувати на вiдповiдний рахунок у вiддiленнях "Iндекс-Банку" членськi внески. Розмiр внескiв щорiчно розглядають на загальних зборах членiв лiкарняної каси, його затверджує рада правлiння органiзацiї. Пiсля переказу першого внеску громадянин отримує на руки посвiдчення члена лiкарняної каси i вже через три мiсяцi може розраховувати на фiнансову допомогу.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради