Медицина - хронiка подiй << Назад
 Українське лiкарське товариство
    Осередок Українського лiкарського товариства (УЛТ) в м.Червоноградi створений 20.02.2015 року та включає 50 лiкарiв. Це - добровiльна, демократична, незалежна професiйна органiзацiя. Голова лiкарського товариства - завiдувачка фiзiотерапевтичним вiддiленням ЧЦМЛ Анна Ярмола. Члени осередку УЛТ проводять просвiтницьку роботу, спрямовану на утвердження здорового способу життя, популяризацiю фiзичної культури, активну антирекламу шкiдливих звичок.
    У своїй повсякденнiй дiяльностi товариство керується загальнолюдськими принципами гуманiзму, демократiї i справедливостi. Головною метою дiяльностi УЛТ є збереження та змiцнення здоров'я народу шляхом вирiшення професiйних, соцiальних та етичних проблем пов'язаних з лiкарською практикою.
    З огляду на те, що український народ впродовж кiлькох сторiч знаходився пiд колонiальним гнiтом, який довiв до руйнацiї української медичної науки, лiкарське товариство буде сприяти вiдновленню iсторичної правди, вiдродженню нацiональних традицiй української медицини, пiднесенню вагомостi професiї медика, вiдродженню її авторитету та престижу.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради