Медицина - хронiка подiй << Назад
 Масова акцiя вимiрювання артерiального тиску у населення
    На виконання наказу ДОЗ ЛОДА вiд 13.04.2016 р. №322 з 16 по 30 травня 2016 року в Львiвськiй областi i, зокрема, в Червоноградi проводиться масова акцiя з вимiрювання артерiального тиску у населення. Такi акцiї вкрай необхiднi, адже вони викликають певну настороженiсть населення щодо власного здоров'я. Тиск можна вимiряти в будь-якому кабiнетi полiклiнiки, в кабiнетах сiмейної медицини, в медичних пунктах пiдприємств. Виявленi особи з пiдвищеним артерiальним тиском скеровуються для проведення обстеження, лiкування та взяття на диспансерний облiк в Червоноградську ЦМЛ.
    Кiлькiсть хворих на артерiальну гiпертензiю постiйно зростає, як зростає i кiлькiсть пацiєнтiв, що страждають через її ускладнення. Iснує багато чинникiв ризику, що впливають на пiдвищення артерiального тиску: спадковiсть, вiк, зайва вага, шкiдливi звички (тютюнопалiння, зловживання алкоголем), стреси, неправильне харчування, цукровий дiабет та iн.
    На сьогоднiшнiй день питання виявлення осiб з пiдвищеним артерiальним тиском є вкрай важливим. Актуальнiсть профiлактики полягає у тому, що артерiальна гiпертензiя є основною причиною розвитку важких серцево-судинних хвороб: iнфаркту та iнсульту. Якщо вчасно не виявити i не лiкуватися, то фiнал захворювання буде трагiчним. Тому не слiд легковажити зi своїм здоров'ям та регулярно проходити це просте обстеження аби уникнути небезпечних ускладнень.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради