Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
На початок<< Вверх<< Медицина - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець
 Реконструкцiя амбулаторiї сiмейної медицини
    Одна з основних вимог системи охорони здоров'я - це фiзична доступнiсть медичної допомоги населенню. Цiй вимозi вiдповiдає концепцiя надання медичної допомоги на засадах сiмейної медицини, яка для будь-якого пацiєнта та членiв його сiм'ї є фiзично доступною та невiдкладною.
    З цiєю метою в старiй частинi м. Червонограда створено три дiльницi ЗПСМ (дiльниць загальної практики - сiмейної медицини), для обслуговування яких по вул. Шевськiй, 36 облаштовано амбулаторiю сiмейної медицини.
    Детальнiше...

 Шановнi батьки!!!
    Адмiнiстрацiя Червоноградської центральної мiської лiкарнi повiдомляє, що в полiклiнiку для дiтей доставлена вакцина БЦЖ проти туберкульозу для вакцинацiї дiтей, якi не отримали її в пологовому стацiонарi.
    Дiти вiком 0-2 мiсяцi вакцинацiю БЦЖ отримають без проби Манту.
    Дiтям старше 2-х мiсяцiв спочатку буде проведено реакцiю Манту, а через 72 години пiсля перевiрки - вакцинацiю БЦЖ.
    Дiтям 7-ми рiчного вiку перед проведенням ревакцинацiї БЦЖ, потрiбно зробити реакцiю Манту.
    Реакцiя Манту проводиться у вiвторок з 09.00 до 19.00 год.
    Детальнiше...

 Ремонт будiвлi iнфекцiйного вiддiлення
    Вiдбувся тендер по визначенню пiдрядної органiзацiї для виконання робiт з реконструкцiї будiвлi iнфекцiйного вiддiлення Червоноградської ЦМЛ. Перемiг колектив виробничого пiдприємства "Енергомонтаж" м.Львова.
    Кошторисна вартiсть проекту 4 млн. 280 тис. гривень, в тому числi будiвельних робiт - 3 млн. 356 тис. грн. Будуть використанi кошти з фонду регiонального розвитку та мiсцевого бюджету.
    В рамках проекту заплановано виконання основних видiв робiт, а саме:
    Детальнiше...

 Вiдбулося семiнарське заняття для медичних сестер
    З метою розповсюдження знань про наслiдки внутрiшньо-лiкарняних iнфекцiй та органiзацiю заходiв безпеки в Українi починаючи iз 2008 року активно функцiонує Асоцiацiя "Служба органiзацiї iнфекцiйного контролю". Щороку явище внутрiшньо лiкарняної iнфекцiї (ВЛI) стає все актуальнiшим. У всьому свiтi iснують програми, якi здiйснюють контроль за поширенням iнфекцiй. Подiбна практика iснує i в Українi.
    Асоцiацiя керується новiтнiми, сучасними принципами в органiзацiї санiтарно-епiдемiологiчного режиму закладу охорони здоров'я. Основна мiсiя служби - збереження здоров'я персоналу та пацiєнтiв закладiв.
    Детальнiше...

 Проводиться ремонт амбулаторiї сiмейної медицини
    За рахунок коштiв обласного та мiського бюджетiв проводиться ремонт амбулаторiї сiмейної медицини, що знаходиться по вул. Шевськiй, 36.
    Основнi напрямки ремонтних робiт:
    -Утеплення стiн фасаду мiнеральною ватою.
    -Замiна вiкон на металопластиковi.
    -Замiна вхiдних дверей.
    -Встановлення iндивiдуального опалення за допомогою керамiчних електричних панелей.
    Детальнiше...

 День медичного працiвника
    16 червня 2016р. в Червоноградськiй ЦМЛ вiдбулись урочистi збори з нагоди Дня медичного працiвника. До присутнiх медикiв зi словами подяки за вiдданiсть професiї, за щоденну складну працю та за надiю, яку дарують медики кожному хворому звернулися головний лiкар ЧЦМЛ I. Грондзаль, перший заступник мiського голови В. Кашуба, голова асоцiацiї медичних сестер О.Лозинська та щиро побажали всiм медикам успiхiв в роботi, миру, оптимiзму, доброго здоров'я, втiлення всiх планiв в життя.
    Детальнiше...

 В Червоноградськiй центральнiй мiський лiкарнi вiдбулася конференцiя
    7.06.2016р. в Червоноградськiй центральнiй мiський лiкарнi вiдбулася конференцiя за участю завiдувача кафедри медичного права факультету пiслядипломної освiти Львiвського медичного унiверситету, адвоката Сенюти Iрини Ярославiвни, яка розповiла про сукупнiсть правових норм, якi регулюють вiдносини мiж громадянином i лiкувально-профiлактичною установою, мiж пацiєнтом i медичним працiвником у сферi надання медичної допомоги, а також їх прав, обов'язкiв та вiдповiдальностi у зв'язку з проведенням дiагностичних, лiкувальних i санiтарно-гiгiєнiчних заходiв.
    Детальнiше...

 Українське лiкарське товариство
    Осередок Українського лiкарського товариства (УЛТ) в м.Червоноградi створений 20.02.2015 року та включає 50 лiкарiв. Це - добровiльна, демократична, незалежна професiйна органiзацiя. Голова лiкарського товариства - завiдувачка фiзiотерапевтичним вiддiленням ЧЦМЛ Анна Ярмола. Члени осередку УЛТ проводять просвiтницьку роботу, спрямовану на утвердження здорового способу життя, популяризацiю фiзичної культури, активну антирекламу шкiдливих звичок.
    Детальнiше...

 "Краща сестра медична Львiвщини - 2016"
    З 20 квiтня серед обласних закладiв охорони здоров'я, центральних районних та мiських лiкарень, ЗОЗ м.Львова був оголошений конкурс професiйної майстерностi медичних сестер "Краща сестра медична Львiвщини - 2016".
    Цьогорiчний девiз конкурсу - "Медсестри - рушiйна сила змiн: укрiплення системи охорони здоров'я". Головнi суддi конкурсу серед 11 учасниць визначили переможцiв. Вiд Червоноградської центральної мiської лiкарнi в конкурсi прийняла участь та показала високий результат своєї майстерностi медична сестра хiрургiчного вiддiлення Луцик Оксана.
    Детальнiше...

 Масова акцiя вимiрювання артерiального тиску у населення
    На виконання наказу ДОЗ ЛОДА вiд 13.04.2016 р. №322 з 16 по 30 травня 2016 року в Львiвськiй областi i, зокрема, в Червоноградi проводиться масова акцiя з вимiрювання артерiального тиску у населення. Такi акцiї вкрай необхiднi, адже вони викликають певну настороженiсть населення щодо власного здоров'я. Тиск можна вимiряти в будь-якому кабiнетi полiклiнiки, в кабiнетах сiмейної медицини, в медичних пунктах пiдприємств. Виявленi особи з пiдвищеним артерiальним тиском скеровуються для проведення обстеження, лiкування та взяття на диспансерний облiк в Червоноградську ЦМЛ.
    Детальнiше...

 Ремонтнi роботи в ЧЦМЛ
    В Червоноградськiй ЦМЛ в рамках проекту "Реконструкцiя хiрургiчного корпусу" проведено ряд ремонтних робiт. Виконанi роботи по двох напрямках:
    - реконструкцiя системи водопостачання хiрургiчного корпусу;
    - ремонт примiщень вiддiлення анестезiологiї та iнтенсивної терапiї (ВАIТ), а саме палати для перебування хворих, санвузла, кiмнати для медперсоналу.
    Окрiм цього, були видiленi додатковi кошти з мiського бюджету для завершення ремонтних робiт iнших примiщень ВАIТ. Основнi роботи, передбаченi проектом, виконували працiвники ТзОВ "Престиж-Захiд". До придбання будiвельних матерiалiв та виконання додаткових ремонтних робiт долучилися приватнi пiдприємцi, а сам6е: ШБУ №2, магазин "МастерОк", ТОВ "Дюна Васта", приватний пiдприємець Н.Бiлобран.
    Детальнiше...

 Гострий коронарний синдром
    19 квiтня 2016р. в Червоноградськiй ЦМЛ була проведена лiкарська науково-практична конференцiя "Гострий коронарний синдром (ГКС)" за участi професора кафедри сiмейної медицини Львiвського нацiонального медичного унiверситету, лiкаря - кардiолога Скибчика В.А. Конференцiя присвячена сучасним методам дiагностики i лiкування ГКС .
    В конференцiї прийняли участь дiльничнi терапевти, сiмейнi лiкарi, кардiологи, якi об'єднують зусилля у розв'язаннi проблем гострого коронарного синдрому та профiлактики його ускладнень. У своїй доповiдi професор Скибчик В.А. ознайомив лiкарiв з основними положеннями клiнiки та дiагностики гострого коронарного синдрому (нестабiльна стенокардiя, не Q-iнфаркт мiокарда, Q-iнфаркт мiокарда), оцiнки ступеня ризику та прогнозу захворювання, призначення адекватного алгоритму лiкування.
    Детальнiше...

 Конференція «Комп’ютерна томографія в діагностиці захворювань».
    05.04.2016р. в приміщенні актового залу Червоноградської ЦМЛ відбулася конференція за участю доповідача Дереш Наталії, провідного лікаря рентгенолога Тернопільської лікарні швидкої допомоги, учасника і члена ESR та Асоціації радіологів України. Конференція присвячена сучасному методу діагностики, а саме комп’ютерній томографії. В ході конференції було охоплено наступні питання: комп’ютерна томографія в діагностиці гострої мезентеріальної ішемії, апендициту та легеневого туберкульозу.
    Детальнiше...

 24 березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом
    24 березня за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
    Історія цієї пам'ятної дати бере початок у 1993 році, коли рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я туберкульоз був визнаний глобальною надзвичайною ситуацією, а день відкриття німецьким лікарем і бактеріологом Робертом Кохом збудника цього захворювання (24 березня 1882 року) проголошений Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. Мета цього дня наступна – донести людям про глобальну епідемію туберкульозу в світі і зусиллях, які докладають кращі фахівці для її ліквідації. Цифри досить страшні – туберкульозом інфікована приблизно третина населення Землі. Саме через масштаби цієї хвороби і з’явився Всесвітній день боротьби з туберкульозом, щоб максимально привернути увагу суспільства до цієї проблеми і розповісти про способи його профілактики та лікування. Щоб зупинити та перемогти туберкульоз усі мають зрозуміти, що без обізнаності населення про туберкульоз, боротьба з ним приречена на невдачу.
    Детальнiше...

 У ЧЕРВОНОГРАДI ЗНОВУ ПРАЦЮЄ КОМП'ЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ
    Новiтнi технологiї "Siemens" з використанням 16- зрiзового спiрального комп'ютерного томографа тепер знову до послуг населення нашого регiону. З 24 лютого комп'ютерна томографiя "Гемо Медика Червоноград" працює у звичному режимi. Перерва видалася довготривалою, 9 мiсяцiв. Зумовлена вона була необхiднiстю замiни рентгенiвської трубки, найголовнiшої деталi комп'ютерного томографа.
    Нагадаємо, що зреалiзувати цей проект вдалося у травнi 2013 року завдяки iнвестицiям словацької фiрми "Sitno Holding" та мiжнародної мережi "Hemo Medika Group". За час експлуатацiї комп'ютрного томографа було проведено близько п'яти тисяч обстежень.
    Детальнiше...

 ВIДБУЛАСЬ ПIДСУМКОВА МЕДИЧНА НАРАДА
    Звiт презентацiя...
    18.02.2016р. в Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбулась пiдсумкова медична нарада за участю керуючого справами мiськвиконкому Тимчишина Г.Р. та представникiв громадських органiзацiй.
    Головний лiкар ЧЦМЛ Грондзаль I.В. прозвiтувався про роботу закладу за 2015 рiк. Пiдсумкове слово було надано керуючому справами Тимчишину Г.Р., який подякував медпрацiвникам за плiдну працю.
    Детальнiше...

 СЕМIНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
    22 вересня 2015р. середнi та молодшi медпрацiвники Червоноградської ЦМЛ прийняли участь у семiнарському заняттi на тему: "Екстрена медична допомога при невiдкладних станах". Заняття для медикiв провели завiдувач вiддiлення реанiмацiї та iнтенсивної терапiї Шипот Г.П. та лiкар-iнтерн Нечипорова Г.Є. Проведення подiбних семiнарських занять сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї медичних працiвникiв.
    Учасники семiнарського заняття набули сучасних навичок з питань надання невiдкладної медичної допомоги при таких термiнальних станах як: анафiлактичний шок, колапс, iнфаркт мiокарду, утоплення, ураження струмом, термiчнi та хiмiчнi опiки, обмороження, покуси тваринами та комахами.
    Детальнiше...

 ПРОВЕДЕНО КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛУ З ЗАЛУЧЕННЯМ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТIВ
    В Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi проведено капiтальний ремонт актового залу з залученням позабюджетних коштiв. Це дає можливiсть запрошувати наукових дiячiв з м. Львова, м.Києва для проведення науково-практичних конференцiй та лiкарських семiнарiв.
    Детальнiше...

 В ОНКОЛОГIЧНОМУ ВIДДIЛЕННI ЧЦМЛ ПРОВОДЯТЬСЯ РЕМОНТНI РОБОТИ ПО ПIДГОТОВЦI КАБIНЕТIВ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОГО МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
    Червоноградська центральна мiська лiкарня приймає участь в проектi "Онкопревенцiя та впровадження ефективних протипухлинних технологiй у Львiвськiй областi", спрямованому на розширення доступу населення до послуг ранньо_? дiагностики раку шийки матки та раку молочно_? залози. Додатковими цiлями цього проекту є удосконалення лiкування раку та пiдвищення поiнформованостi населення щодо профiлактики онкологiчних захворювань.
    Детальнiше...

 НОВЕ В МЕДИЦИНI МIСТА
    В сучаснiй медицинi для дiагностики захворювань шлунково-кишкового тракту широко застосовуються ендоскопiчнi методи дослiдження.
    В хiрургiчному вiддiленнi Червоноградської центральної мiської лiкарнi вiдкрито ще один ендоскопiчний кабiнет, в якому встановлено сучасну вiдео установку Olympus EXERA 160 з двома тiлами для оглядiв (пряма та бокова оптика). Ця система дозволяє спостерiгати ендоскопiчну картину з найменшими структурними деталями на вiдеомонiторi, фiксувати зображення на паперових та електронних носiях. З наявнiстю даного обладнання з'явилася можливiсть оперативного лiкування портальної та бiлiарної гiпертензiй, великого об'єму малоiнвазивних манiпуляцiй на верхнiх вiддiлах шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
    Детальнiше...

 "ПРАВОВI ТА ЕТИКО-ДЕОНТОЛОГIЧНI АСПЕКТИ В ДIЯЛЬНОСТI МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ЗАКЛАДIВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я"
    З метою удосконалення органiзацiї роботи медсестринської служби 14 листопада 2014 року в примiщеннi Червоноградської полiклiнiки для дiтей проведено науково-практичний семiнар "Правовi та етико-деонтологiчнi аспекти в дiяльностi медичних сестер закладiв охорони здоров'я" для головних та старших медичних сестер ЧЦМЛ.
    З презентацiєю на цю тему виступила Галапац Н.Б. - головний позаштатний спецiалiст Департаменту охорони здоров'я ЛОДА з медсестринства. Крiм головної теми, на семiнарi були розглянутi питання про впровадження в роботу медсестринської служби Локальних протоколiв медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацiєнтом та виконання основних медичних процедур i манiпуляцiй та iндикатори оцiнки їх виконання, пiдвищення квалiфiкацiї, атестацiя молодших спецiалiстiв з медичною освiтою.
    Детальнiше...

 ПРОФIЛАКТИКА ЦУКРОВОГО ДIАБЕТУ
    З 4 до 17 листопада у Львiвськiй областi тривають днi профiлактики та раннього виявлення цукрового дiабету. Акцiя є щорiчною та покликана обстежити максимальну кiлькiсть людей. Обстеження на виявлення цукрового дiабету дуже просте - потрiбно просто здати кров з пальця на вмiст цукру. Його можна провести в умовах будь-якої лабораторiї. Мета акцiї - знизити рiвень захворюваностi населення, зменшити кiлькiсть ускладнень, а також витрат на лiкування та соцiальне забезпечення.
    Детальнiше...

 ХIРУРГIЧНЕ ЛIКУВАННЯ ХВОРИХ НА IШЕМIЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
    28 травня 2014р. в Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбулася мiжрайонна науково-практична конференцiя на тему: "Хiрургiчне лiкування iшемiчної хвороби серця" за участю завiдувача кардiологiчним вiддiленням Львiвського державного клiнiчного лiкувально-дiагностичного кардiологiчного центру Мороз В.С., iнтервенцiйного кардiолога Чорнописького С.Р., електрофiзiолога Бурковського С.О. Для участi у конференцiї були запрошенi кардiологи, терапевти, лiкарi загальної практики. Метою проведення даної конференцiї є ознайомлення учасникiв з найбiльш актуальними питаннями дiагностики, лiкування та реабiлiтацiї хворих на iшемiчну хворобу серця з використанням сучасних хiрургiчних технологiй.
    Детальнiше...

 МАСОВА АКЦIЯ ВИМIРЮВАННЯ АРТЕРIАЛЬНОГО ТИСКУ У НАСЕЛЕННЯ
    Доброю традицiєю у нашому мiстi стало проведення Департаментом охорони здоров'я ЛОДА профiлактичних акцiй з раннього виявлення рiзних небезпечних хвороб, загрозливих своїми незворотними ускладненнями: це днi профiлактики туберкульозу, цукрового дiабету, вiрусних гепатитiв В i С, раку шкiри, онкозахворювань статевої сфери у чоловiкiв i жiнок, глаукоми тощо.
    Найбiльш популярною серед мешканцiв нашого мiста є акцiя з вимiрювання артерiального тиску з метою раннього виявлення артерiальної гiпертензiї. Цього року "Днi профiлактики i раннього виявлення артерiальної гiпертензiї" вiдбувалися з 12 до 26 травня. Акцiя приурочена Всесвiтньому дню боротьби з гiпертонiчною хворобою, який вiдзначають 10 травня.
    Детальнiше...

 ПРОФСПIЛКА ЧЦМЛ НА ЗАХИСТI ТРУДОВИХ ТА СОЦIАЛЬНО-ЕКОНОМIЧНИХ ПРАВ I IНТЕРЕСIВ МЕДИКIВ
    19 травня 2014р. в Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбулася звiтно-виборна профспiлкова конференцiя. Всього профспiлка медикiв налiчує 2280 чоловiк.
    Перед аудиторiєю виступили голова профспiлкового комiтету ЧЦМЛ Лозинський I.Д. та голова ревiзiйної комiсiї з доповiдями про роботу за звiтний перiод 2009-2013р.р. В обговореннi виступiв брали участь члени профспiлки, якi зазначили, що бiльш активного втручання профкому потребує робота щодо забезпечення гiдних умов працi, оплати за шкiдливi умови працi та належного iнформування працiвникiв лiкарнi про дiяльнiсть профкому.
    Детальнiше...

 ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ: ЗВОЛIКАННЯ ЦIНОЮ В ЖИТТЯ
    29.04.2014р. в примiщеннi актового залу Червоноградської ЦМЛ вiдбулася науково - практична конференцiя на тему "Гострий коронарний синдром (ГКС)" за участю професора кафедри сiмейної медицини Львiвського нацiонального медичного унiверситету, лiкаря - кардiолога Соломанчук Т.М. Конференцiя присвячена сучасним методам дiагностики i лiкування ГКС .
    Серцево-судиннi захворювання i надалi залишаються головною причиною смертностi хворих в усьому свiтi, незважаючи на очевиднi успiхи в лiкуваннi гострого iнфаркту мiокарда та нестабiльної стенокардiї, що складають гострий коронарний синдром (ГКС). Ключовими проблемами ведення хворих з гострим коронарним синдромом є своєчасна i точна дiагностика, оцiнка ступеня ризику та прогнозу захворювання, призначення адекватного алгоритму лiкування.
    Детальнiше...

 ВСЕСВIТНIЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ ЗI СНIДОМ
    Щорiчно 1 грудня вiдзначається Всесвiтнiй день боротьби зi СНIДом. Головна мета цього заходу залишається незмiнною: поiнформованiсть щодо питань СНIДу та привернення громадської уваги до цiєї соцiально-небезпечної хвороби. Кожнi 6 секунд 1 житель планети заражається вiрусом iмунодефiциту людини, а щогодини помирає близько 200 жертв вiрусу. На превеликий жаль, в Українi епiдемiя ВIЛ/СНIДу досягла небезпечних масштабiв. Це захворювання дуже швидко поширюється i незабаром Україна може вийти на перше мiсце в Європi з поширення ВIЛ-СНIД.
    Детальнiше...

 ДНI ПРОФIЛАКТИКИ ТА РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ЦУКРОВОГО ДIАБЕТУ
    З метою забезпечення раннього виявлення цукрового дiабету, його профiлактики та вчасного i якiсного лiкування з 04.11.13 р. по 18.11.13 р. проходила акцiя, присвячена Всесвiтньому Дню дiабету (14 листопада). В рамках акцiї 06.11.2013р. в Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбувся семiнар для лiкарiв по дiагностицi цукрового дiабету, а 07.11.2013р. проведено "Школу дiабетика".
    За перiод акцiї обстежено 1032 особи, з них 17 вагiтних та 72 дiтей. Виявлено та взято на диспансерний облiк 7 осiб з цукровим дiабетом.
    Детальнiше...

 ВIДБУЛАСЯ МIЖРАЙОННА КОНФЕРЕНЦIЯ
    30.10.2013р. в примiщеннi актового залу Червоноградської ЦМЛ вiдбулася мiжрайонна конференцiя за участю обласних спецiалiстiв на тему "Артерiальна гiпертензiя". Конференцiя присвячена сучасним методам дiагностики i лiкування гiпертонiї та охоплювала наступнi проблемнi питання: невiдкладнi стани при артерiальнiй гiпертензiї, її вiковi аспекти, сучаснi стратегiї та рекомендацiї, положення щодо додаткових iнвазивних методiв лiкування, мета та завдання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв про реалiзацiю пiлотного проекту щодо запровадження державного регулювання цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб iз гiпертонiчною хворобою.
    Детальнiше...

 ПIЛОТНИЙ ПРОЕКТ
    Продовжується активна робота медичних працiвникiв нашого регiону по реалiзацiї пiлотного проекту щодо запровадження державного регулювання цiн на лiкарськi засоби для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою.
    Багато мiльйонiв українцiв мають пiдвищений тиск, i це загалом вiдображається на середнiй тривалостi життя в країнi. А така невтiшна статистика є результатом неналежного ставлення населення до свого здоров'я. Тому з метою зниження захворюваностi населення на гiпертонiчну хворобу, iшемiчну хворобу серця, судиннi ураження мозку, продовження тривалостi та якостi життя пацiєнтiв iз серцево-судинними захворюваннями та з метою пiдвищення економiчної доступностi лiкарських засобiв, в першу чергу для соцiально незахищених громадян, з 1 червня 2012 року в Українi реалiзовується пiлотний проект щодо запровадження державного регулювання цiн на медичнi препарати для лiкування осiб з гiпертонiчною хворобою.
    Детальнiше...

 СВЯТО ОСЕНI
    Щороку в нашому мiстi проходить свято осенi. Цьогорiчне святкування, до якого долучилась i наша лiкарня, було приурочене до 200-рiччя вiд дня народження Тараса Шевченка. Вмiлими руками медичних працiвникiв було створено ряд чудових композицiй, якi були належно оцiненi численними вiдвiдувачами та компетентним журi.
    Детальнiше...

 ЦЕРЕМОНIЯ ПIДНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО ПРАПОРА УКРАЇНИ
    23 серпня о 9 годинi вiдбулася офiцiйна церемонiя пiдняття Державного Прапора України в Червоноградськiй ЦМЛ. До колективу лiкарнi з промовою звернувся заступник головного лiкаря Панчишин Я.В., який розповiв про державну символiку України. Зокрема вiн зазначив, що святкування Дня Державного Прапора спрямовано на вшанування багатовiкової iсторiї української держави, виховання поваги громадян до державних символiв країни.
    Детальнiше...

 ОПЕРАТИВНА IНФОРМАЦIЯ ПО ЧЕРВОНОГРАДСЬКIЙ ЦМЛ
    За перiод часу з 14.08 по 20.08.2013р. по травмпункту ЧЦМЛ зареєстровано 45 звернень. З них госпiталiзовано :
    - Виробнича травма; працiвник шахти "Великомостiвська", 1981 р.н. , госпiталiзований в офтальмологiчне вiддiлення з дiагнозом: Контузiя правого ока. Згодом хворий переведений до Львова в спецiалiзовану лiкарню.
    - Кримiнальна травма; хворий, 1961 р.н., госпiталiзований в нейрохiрургiчне вiддiлення з дiагнозом: Черепно-мозкова травма.
    - Травми внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди; троє постраждалих (1991р.н, 1970р.н., 1993р.н.) з черепно-мозковими травмами госпiталiзованi в нейрохiрургiчне вiддiлення.
    Детальнiше...

 УТЕПЛЕННЯ БУДIВЕЛЬ ЧЦМЛ
    Продовжується утеплення будiвель Червоноградської ЦМЛ. Фiнансування цих робiт передбачене Кiотським протоколом.
    Вже повнiстю проведено замiну вiкон та дверей на металопластиковi в усiх будiвлях ЧЦМЛ.
    За словами пiдрядчикiв цього тижня розпочнуться роботи по ремонту покрiвель. Вже завезено частину матерiалiв для покрiвельних робiт.
    Закiнчено фасаднi роботи в онкологiчному вiддiленнi. Продовжуються роботи по утепленню фасадiв хiрургiчного корпусу , полiклiнiки для дорослих та дитячої полiклiнiки.
    Детальнiше...

 КАБIНЕТ "ДОВIРИ"
    Успiшно працює при Червоноградськiй ЦМЛ кабiнет "Довiри" , який дає можливiсть звернутись за послугами безоплатного добровiльного консультування i тестування на ВIЛ-iнфекцiю та забору кровi для тесту на ВIЛ . Всього з квiтня 2013 року таку допомогу отримали 53 особи.
    В кабiнетi проводиться пiслятестове консультування як при позитивному, так i при негативному або невизначеному результатах тесту на ВIЛ-iнфекцiю/СНIД.
    У разi потреби пацiєнти скеровуються до вiдповiдних лiкувально-профiлактичних закладiв (центри СНIДу, амбулаторно-полiклiнiчнi заклади, стацiонари, лабораторiї) в залежностi вiд визначеного лiкарем рiвня обстеження та лiкування. Також надається iнформацiя щодо органiзацiй та закладiв регiону, якi надають соцiальну та психологiчну допомоги. Кабiнет довiри активно спiвпрацює з Клiнiкою дружньою до молодi та соцiальними службами.
    Детальнiше...

 КАБIНЕТ "ЗАМIСНОЇ ПIДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПIЇ"
    Успiшно працює кабiнет "Замiсної пiдтримувальної терапiї" для наркозалежних (опiйних) осiб при наркологiчному вiддiленнi Червоноградської ЦМЛ.
    Згiдно методичних рекомендацiй МОЗ України ЗПТ - це довгострокове (6 мiсяцiв i бiльше), добровiльне застосування постiйних доз замiсних препаратiв у комплексному лiкуваннi залежностi вiд опiоїдiв з метою стабiлiзацiї психiчного стану хворого, зменшення медичних i соцiальних наслiдкiв вживання наркотикiв, створення передумов для реабiлiтацiї та лiкування iнших хвороб (СНIД, гепатит В i С, туберкульоз), попередження подальшого розповсюдження iнфiкування ВIЛ серед споживачiв iн'єкцiйних наркотикiв.
    Детальнiше...

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВIРКИ РIВНЯ ПIДГОТОВКИ ЛIКАРIВ-АНЕСТЕЗIОЛОГIВ ТА ЛIКАРIВ-ХIРУРГIВ
    На виконання рiшення наради МОЗ України вiд 29 травня 2013 року за участi головних позаштатних спецiалiстiв Мiнiстерства охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, департаментiв, управлiнь (головних управлiнь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй зi спецiальностей "Анестезiологiя", "Хiрургiя" з питань органiзацiї надання невiдкладної медичної допомоги хворим та постраждалим та з метою перевiрки органiзацiйно-методичного рiвня надання лiкарями-анестезiологами та лiкарями-хiрургами невiдкладної медичної допомоги...
    Детальнiше...

 ВIДБУЛИСЯ УРОЧИСТОСТI З НАГОДИ ДНЯ МЕДИЧНОГО ПРАЦIВНИКА
    У четвер, 13 червня у Народному домi вiдбулися урочистостi з нагоди Дня медичного працiвника. Вiдкрив святочну академiю ансамбль медичних працiвникiв "Сестрички". Привiтав медикiв iз професiйним святом мiський голова Iгор Чудiйович. Вiн вiдзначив, що попри проблеми iз фiнансуванням галузi, до кiнця року планують завершити реконструкцiю системи водопостачання хiрургiчного корпусу, розпочато ремонт у реанiмацiйному вiддiленнi. Майже повний зал медикiв щиро пiдтримував оплесками своїх колег, що пiднiмались на сцену за вiдзнаками, грамотами та премiями. Головний лiкар ЧЦМЛ Iгор Грондзаль також привiтав медичних працiвникiв i зазначив, що за рiк у медичних закладах Червонограда, Соснiвки та Гiрника прийняли 1 млн. i 6 тис пацiєнтiв, було зроблено близько 4000 операцiй. Приємним сюрпризом стало те, що працiвники пологового вiддiлення отримали вiд Служби органiзацiї iнфекцiйного контролю та Асоцiацiї медичних сестер України статус "Чиста лiкарня безпечна для пацiєнта". Професiйне свято медичних працiвникiв в Українi вiдзначається в третю недiлю червня.
    Детальнiше...

 ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПЛАНУВАННЯ СIМ'Ї
    В рамках реалiзацiї державної програми "Репродуктивне здоров'я нацiї на перiод до 2015 року", затвердженої постановою Кабiнету мiнiстрiв України, з 13 .05 по 18.05.2013р. в Червоноградi проводився Всеукраїнський тиждень планування сiм'ї. Медичними працiвниками Червоноградської ЦМЛ було проведено iнформацiйно-просвiтницьку роботу серед населення, пов'язану з плануванням сiм'ї, репродуктивним здоров'ям та вихованням у населення вiдповiдального вiдношення до питань сiм'ї та дiтонародження.
    Детальнiше...

 КОМП'ЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ - ПРОРИВ У МЕДИЦИНI ЧЕРВОНОГРАДА
    16 травня вiдбулось урочисте вiдкриття європейського центру радiологiчної дiагностики "Гемо Медика Червоноград", в якому можна буде пройти обстеження з використанням комп'ютерного томографа.
    На урочисте вiдкриття завiтали почеснi гостi: генеральний директор "HEMO MEDIКA GROUP" Густав Гулiк, президент Sitno Holding Людовiт Чернак. Привiтав усiх присутнiмх iз величної подiєю у медичнiй галузi Червонограда мiський голова Iгор Чудiйович.
    Детальнiше...

 МIЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
    8 травня у Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбулись святковi заходи, присвяченi Мiжнародному дню медичної сестри. В урочистостях взяв участь мiський голова Червонограда Iгор Чудiйович. Керманич мiста привiтав винуватцiв свята, подарував квiти i вручив грамоти.
    Для медсестер виступив хор працiвникiв лiкарнi, у супроводi скрипки та баяна. Вiтали цього дня медсестер головний лiкар ЧЦМС Iгор Грондзаль та настоятель храму св.. Йосафата о.Михайло Нискогуз.
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Медицина - хронiка подiй с.1 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради