ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Мiжрегiональна Академiя управлiння персоналом Львiвський iнститут
Лiцензований та акредитований Мiнiстерством освiти i науки України та Державною акредитацiйною комiсiєю України IV рiвнем
та з правом видачi дипломiв про вищу освiту державного зразка
Червоноградський навчально-консультацiйний пункт Львiвського iнституту МАУП
оголошує набiр студентiв за спецiальностями:
Правознавство (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр права
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: юрист
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6 мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр права
термiн навчання: 5 років 9 мiсяців квалiфiкацiя: юрист
Пiслядипломна освiта
термiн навчання: 2 роки 6 місяців квалiфiкацiя: юрист
Фiнанси (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр з фiнансiв
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: економiст з фiнансiв
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6 мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр з фiнансiв
термiн навчання: 5років 9 мiсяців квалiфiкацiя: економiст з фiнансiв
Пiслядипломна освiта
термiн навчання: 1 рік 6 місяців квалiфiкацiя: економiст з фiнансiв
Менеджмент органiзацiй (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: менеджер бiзнесу
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6 мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту
термiн навчання: 5 років 9 мiсяців квалiфiкацiя: менеджер бiзнесу
Пiслядипломна освiта
термiн навчання: 1рік 6 місяців квалiфiкацiя: менеджер бiзнесу
Менеджмент готельного бiзнесу та туризму (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: менеджер туризму та готельного бiзнесу
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту
термiн навчання: 5 років 9 мiсяців квалiфiкацiя: менеджер туризму та готельного бiзнесу
Управлiння мiжнародним бiзнесом (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту зовнiшньо-економiчної дiяльностi
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: менеджер зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6 мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр менеджменту
термiн навчання: 5 років 9 мiсяців квалiфiкацiя: менеджер зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Пiслядипломна освiта
термiн навчання: 1 рік 6 місяців квалiфiкацiя: менеджер зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Практична та медична психологiя (форми навчання: денна i заочна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр психологiї
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: спецiалiст психологiї
Заочна форма
термiн навчання: 4 роки 6 мiсяців квалiфiкацiя: бакалавр психологiї
термiн навчання: 5 років 9 мiсяців квалiфiкацiя: спецiалiст психологiї
Пiслядипломна освiта
термiн навчання: 1 рік 6 місяців квалiфiкацiя: спецiалiст психологiї
Англiйська фiлологiя. Переклад (форми навчання: денна):
Денна форма
термiн навчання: 4 роки квалiфiкацiя: бакалавр англiйської фiлологiї
термiн навчання: 5 років квалiфiкацiя: фiлолог англiйської мови. Перекладач.
Вiдтермiнування: вiд служби в армiї на перiод навчання (для денної форми навчання).
На 3-му курсi студенти мають можливiсть поступити на вiйськову кафедру (iснує домовленiсть з НУ "Львiвська полiтехнiка")
Пiдготовчi курси: до вступних iспитiв можна пiдготуватись на 3-и i 5-ти мiсячних платних курсах (навчаня по суботах)
Ми готуємо нову кадрову генерацiю України
Чекаємо Вас за адресою: м. Червоноград вул. Стуса, 15 тел. приймальної комiсiї: (249) 4-78-44
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради