Депутати Червоноградської міської ради шостого скликання
БАЧИНСЬКИЙ
Євген Володимирович

Рік народження: 05.10.1979
Освіта: вища
Посада: Комерцiйний директор ПП "Галтехсервiс"
E-mail: bachinskij_evgen@ukr.net
БIЛОБРАН
Назар Орестович

Рік народження: 07.09.1983
Освіта: вища
Посада: Голова правлiння центр зв’язку "Граф"
E-mail: bilobran_nazar @ukr.net
БУЛИК
Микола Тимофiйович

Рік народження: 18.12.1956
Освіта: середня технiчна
Посада: Арбiтр чемпiонату областi з футболу ( пенсiонер)
E-mail: byluk_mukola@ukr.net
БУЧМА
Сергiй Маркович

Рік народження: 14.03.1968
Освіта: вища
Посада: лiкар – стоматолог Клiнiки ЄвроДент"
E-mail: bychma_sergij @ukr.net
ВАСИЛИШИН
Петро Стефанович

Рік народження: 02.07.1980
Освіта: вища
Посада: директор ТзОВ "Орбiта"
E-mail: vasulushun_petro@ukr.net
ВОВКIВ
Олег Дмитрович

Рік народження: 28.04.1961
Освіта: вища
Посада: працiвник ВП "ПКБ"
E-mail: vovkiv_oleg@ukr.net
ВОВКIВ
Iрина Юрiївна

Рік народження: 04.04.1965
Освіта: вища
Посада: викладач по класу бандури Червоноградська школа мистецтв
E-mail: vovkiv_iruna@ukr.net
ГАВРАДА
Iван Михайлович

Рік народження: 26.05.1951
Освіта: вища
Посада: начальник району №3 КП " Червоноградтеплокомуненерго"
E-mail: gavrada_ivan@ukr.net
ГАНУЛЯК
Роман Iлькович

Рік народження: 17.05.1971
Освіта: вища
Посада: начальник дiльницi шахти "Великомостiвська"
E-mail: ganyljak_roman@ukr.net
ГАРАСЮК
Василь Олексiйович

Рік народження: 10.01.1951
Освіта: вища
Посада: пенсiонер
E-mail: garasyk_vasul@ukr.net
ГВОЗДИК
Микола Iванович

Рік народження: 16.05.1959
Освіта: неповна вища
Посада: помiчник директора КП "Червоноградський ринок"
E-mail: gvozduk_mukola@ukr.net
ГОЦ
Павло Васильович

Рік народження: 22.08.1983
Освіта: вища
Посада: юрисконсульт шахта "Великомостiвська"
E-mail: goc_pavlo@ukr.net
ГРАСУЛОВ
Олександр Олегович

Рік народження: 12.07.1980
Освіта: вища
Посада: тимчасово не працює
E-mail: grasulov_o@ukr.net
ГРИБ
Святослав Мирославович

Рік народження: 28.09.1982
Освіта: вища
Посада: начальник вiддiлу у справах сiмї та молодi
E-mail: grub_svjatoslav@ukr.net
ДУБЕЦЬКИЙ
Володимир Iванович

Рік народження: 24.05.1971
Освіта: середня спецiальна
Посада: приватний пiдприємець
E-mail: dybeckuj_volodumur @ukr.net
ДУБЕЦЬКА
Оксана Юрiївна

Рік народження: 13.01.1982
Освіта: вища
Посада: помiчник керiвника пiдприємтсва ТзОВ "Карiна"
E-mail: dybecka_oksana@ukr.net
ЗАКАЛА
Богдан Васильович

Рік народження: 19.07.1964
Освіта: середня спецiальна
Посада: приватний пiдприємець
E-mail: zakala_bogdan@ukr.net
IЛЬЧИШИН
Роман Ярославович

Рік народження: 02.06.1980
Освіта: вища
Посада: фахiвець з методiв розширення ринку збуту ЗАТ "Оболонь"
E-mail: ichshun_roman@ukr.net
КАШУБА
Володимир Володимирович

Рік народження: 04.08.1974
Освіта: вища
Посада: керуючий ЛФ „Брокбiзнесбанку” у м.Червоноградi
E-mail: kashyba_volodumur@ukr.net
МАЦЮРА (КIНАХ)
Олеся Петрiвна

Рік народження: 14.03.1987
Освіта: вища
Посада: тимчасово безробiтна
E-mail: kinax_olesja@ukr.net
КОТИК
Василь Васильович

Рік народження: 24.01.1984
Освіта: середня спецшальна
Посада: пiдземний гiрник шахта "Великомостiвська"
E-mail: kotuk_vasul@ukr.net
КОТИК
Вiктор Володимирович

Рік народження: 02.10.1983
Освіта: вища
Посада: працiвник Соснiвського ЖЕД
E-mail: kotuk_viktor@ukr.net
КЛIМЧЕНКО
Надiя Зiновiївна

Рік народження: 28.01.1968
Освіта: вища
Посада: виконроб ВСП ШБУ -2
E-mail: klimchenko_nadia@ukr.net
КЛИМIВСЬКИЙ
Петро Назарович

Рік народження: 03.07.1984
Освіта: вища
Посада: самозайнятий
E-mail: klumivskuj_petro@ukr.net
КОРНАТ
Iгор Володимирович

Рік народження: 06.06.1979
Освіта: вища
Посада: координатор українсько - канадського проекту РЕОП в м. Червоноградi
E-mail: kornat_igor@ukr.net
КОРНIЛО
Василь Iванович

Рік народження: 13.07.1962
Освіта: вища
Посада: директор СП "Київ – Захiд" у формi ТзОВ
E-mail: kornilo_vasul@ukr.net
КРОВIЦЬКИЙ
Вiктор Олексiйович

Рік народження: 14.06.1958
Освіта: технiчна середня
Посада: тимчасово не працює
E-mail: krovickuj_viktor@ukr.net
КУЛИНИЧ
Роман Iванович

Рік народження: 02.07.1972
Освіта: вища
Посада: гiрничий майстер шахта "Степова"
E-mail: kylunuch_roman@ukr.net
КУЛИНИЧ
Володимир Iванович

Рік народження: 20.04.1979
Освіта: середня технiчна
Посада: пiдземний електрослюсар шахта "Великомостiвська"
E-mail: kylunuch_volodumur@ukr.net
ЛЕСЬКIВ
Олег Ярославович

Рік народження: 15.03.1966
Освіта: вища
Посада: Фахiвець iз зв’язкiв з громадськiстю та пресою КП „ЧЖКС”
E-mail: leskiv_oleg@ukr.net
ЛIЩИНСЬКИЙ
Богдан Степанович

Рік народження: 18.07.1961
Освіта: вища
Посада: вчитель фiзичної культури ЧЗШ №2
E-mail: lishchunskuj_bogdan@ukr.net
МИКУЛЬЧИН
Олександр Олександрович

Рік народження: 15.08.1980
Освіта: вища
Посада: приватний пiдприємець
E-mail: mukylchun_oleksandr@ukr.net
МIЛЛЕР
Радiон Iгорович

Рік народження: 14.12.1958
Освіта: вища
Посада: директор КП "Червоноградський ринок"
E-mail: miller_radion@ukr.net
МОЧУЛЬСЬКА
Ольга Василiвна

Рік народження: 16.11.1978
Освіта: середня спецiальна
Посада: Швачка ПП „Гук А.О.”
E-mail: mochylska_olga@ukr.net
МУКА
Леся Iванiвна

Рік народження: 12.10.1966
Освіта: середня технiчна
Посада: завiдувач крамницi СП "Київ – Захiд"
E-mail: myka_lesja@ukr.net
ПАВЛЮХ
Оксана Миколаївна

Рік народження: 12.04.1979
Освіта: середня спецiальна
Посада: Начальник вiддiлення поштового зв’язку № 10 ЦПЗ-7
E-mail: pavlux_oksana@ukr.net
ПАЩУК
Артем Iгорович

Рік народження: 18.02.1983
Освіта: вища
Посада: юрисконсульт ПП „Захист прав громадян” тел.063-644-37-21
E-mail: pashchyk_artem@ukr.net
ПЕЛЕХ
Петро Богданович

Рік народження: 04.08.1959
Освіта: вища
Посада: головний iнженер ВАТ „Укрзахiдвуглебуд”
E-mail: pelex_petro@ukr.net
ПИЖЕВСЬКИЙ
Володимир Андрiйович

Рік народження: 01.04.1952
Освіта: вища
Посада: завiдувач проктологiчним вiддiленням Соснiвської мiської лiкарнi
E-mail: puzhevskuj_volodumur@ukr.net
ПИЛИПЧУК
Павло Марянович

Рік народження: 12.01.1970
Освіта: вища
Посада: секретар Червоноградської мiської ради
E-mail: pulupchyk_pavlo@ukr.net
ПОПИК
Богдан Васильович

Рік народження: 19.03.1957
Освіта: вища
Посада: директор ЧЗШ №5
E-mail: popuk_bogdan@ukr.net
ПУЩИК
Наталiя Андрiївна

Рік народження: 13.11.1974
Освіта: вища
Посада: Завiдувач юридичним сектором ВВДФСНВ у м. Червоноградi, адвокат
E-mail: pyshchuk_natalia@ukr.net
РИНДИК
Iгор Богданович

Рік народження: 23.04.1988
Освіта: вища
Посада: юрист ВГО „Фундацiя медичного права та бiоетики України”
E-mail: runduk_igor@ukr.net
РОЙКО
Iгор Михайлович

Рік народження: 23.04.1950
Освіта: вища
Посада: геодезист ДП "Сi-Сi-Ай Любеля"
E-mail: rojko_igor@ukr.net
СIЛЕДЧИК
Василь Васильович

Рік народження: 10.01.1965
Освіта: вища
Посада: приватний пiдприємець
E-mail: siledchuk_vasul@ukr.net
СУХАНОВ
Олександр Олексiйович

Рік народження: 04.03.1969
Освіта: вища
Посада: директор ЧЗШ №1
E-mail: syxanov_oleksandr@ukr.net
СУХИНЮК
Вiктор Євгенович

Рік народження: 26.10.1968
Освіта: вища
Посада: директор ТзОВ ЗПВ "Темп"
E-mail: syxunyk_viktor@ukr.net
ЧЕПIЛЬ
Iван Iванович

Рік народження: 11.05.1981
Освіта: вища
Посада: приватний пiдприємець
E-mail: chepil_ivan@ukr.net
ЧЕСНИКIВСЬКИЙ
Олег Володимирович

Рік народження: 06.04.1985
Освіта: вища
Посада: головний державний гiрничо - технiчний iнспектор ЗМДIН у ВП
E-mail: chesnukivskuj_oleg@ukr.net
ЮРЕЙЧАК
Володимир Рiгiрович

Рік народження: 24.03.1958
Освіта: вища
Посада: директор ТзОВ "Карiна"
E-mail: yrejchak_volodumur@ukr.net
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради