Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10
80100, м.Червоноград, вул. Шухевича, 1. Тел./факс 3-13-97 - директор, 3-11-72- секретар
E-mail: chnvk10@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://school10.org.ua
Лапiй Вiктор Миколайович - керiвник закладу
Освiта вища, Луцький державний iнститут iменi Лесi Українки, вища, 1979 рiк закiнчення (вчитель фiзики та математики)
Волинський унiверситет,1996 рiк закiнчення (менеджер освiти)
Мiжнародний курс менеджер 21 столiття, 1998 рiк (керiвник локальних груп)
Педагогiчний стаж - 40 рiк
Стаж керiвної посади - 33 роки
Звання - вчитель-методист
Категорiя - вища

Верескун Руслана Петрiвна - заступник директора з навчально-виховної роботи
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 1995 рiк закiнчення
Педагогiчний стаж - 25 рокiв
Стаж керiвної посади - 21 роки
Звання - вчитель-методист
Категорiя - вища

Моравська Галина Олександрiвна - заступник директора з навчально-виховної роботи
Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 1993 рiк закiнчення
Педагогiчний стаж - 27 рокiв
Стаж керiвної посади - 16 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Гуменюк Свiтлана Михайлiвна - заступник директора з навчально-виховної роботи
Волинський державний унiверситет iменi Лесi Українки, 2000 рiк закiнчення
Педагогiчний стаж - 16 рокiв
Стаж керiвної посади - 8 рокiв
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв
Всього працiвникiв - 76
З них педагогiв - 56
Спецiалiст вищої категорiї - 35
I категорiї - 4
II категорiї - 7
Спецiалiст - 10
Педзвання "Вчитель-методист" - 6
Педзвання "Старший учитель" - 23

Проблема, над якою працює школа:
"Формування конкурентоспроможної особистостi шляхом впровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"

Основнi завдання закладу:
- впровадження нових навчальних програм, Державного стандарту початкової освiти у 1-3 класах Нової української школи;
- впровадження в освiтнiй процес iнклюзивного пiдходу до навчання здобувачiв освiти та нових освiтнiх технологiй;
- створення безпечного освiтнього середовища;
- органiзацiя роботи лiцейних класiв iнформацiйно-технологiчного профiлю;
- органiзацiя роботи гурткiв, факультативiв, iндивiдуальних консультацiй та залучення школярiв до занять секцiй мiського наукового товариства учнiв;
- участь у рамках реалiзацiї загальнонацiонального проєкту "Вивчай та розрiзняй: iнфомедiйна грамотнiсть";
- реалiзацiя Виховної програми закладу на 2017-2022 р.р.;
- органiзацiя роботи на базi школи Мiжнародної академiї iнформацiйних технологiй "Школа програмування IТ-елiт".2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради