Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Червоноградський навчально-виховний комплекс № 10
80100, м.Червоноград, вул. Шухевича, 1. Тел./факс 0 (249) 244-97,223-72
E-mail: chnvk10@gmail.com
    Директор:
    Лапiй Вiктор Миколайович
    Директор, вчитель фiзики вищої категорiї, педагогiчне звання «Учитель-методист», педстаж – 37 рокiв

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Верескун Руслана Петрівна
    Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель української мови та лiтератури вищої категорiї, педагогiчне звання «Учитель-методист», педстаж – 21 рокiв

    Моравська Галина Олександрiвна
    Директора з навчально-виховної роботи, учитель математики вищої категорiї, педагогiчне звання «Старший учитель», педстаж – 23 рокiв

    Гуменюк Свiтлана Михайлiвна
    Заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель початкових класiв I категорiї, педстаж – 12 рокiв
    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Усiх працiвникiв - 65
    - Учитель – методист - 6:
    - Старший вчитель - 18:
    - Спецiалiст вищої категорiї - 36:
    - Спецiалiст I категорiї –10:
    - Спецiалiст II категорiї
    - Спецiалiст – 13:
       Методична проблема школи:
   "Використання сучасних освiтнiх технологiй для формування ключових компетентностей учнiв"
       Виховна проблема школи:
   "Формування нацiональної свiдомостi учнiв, забезпечення нацiонального змiсту виховного процесу через використання сучасних освiтнiх технологiй"

Основнi напрями дiяльностi закладу у 2016-2017 н.р.:
    - Вiдкриття двох лiцейних класiв iнформацiйно-технологiчного профiлю (10, 11 класи).
    - Впровадження спецкурсу «Школа журналiста» (вч. Бусько Л.М.);
    - Залучити школярiв до факультативного курсу «Людина i свiт професiй» (вч.Воськало Ю.I.)
    - Залучити школярiв до роботи гурткiв вiйськового-патрiотичного виховання:«Джура» (кер. Кантор I.I., Селецька О.Р.)
    - Залучити школярiв до гурткiв «Еко-Крокус» (кер. Момоток О.М.); «Просвiта» (кер. Момоток О.М.), «Що? Де? Коли» (кер.Сичук М.М.)
    - Продовжити роботу над проектами «Мiй клас», «Моя сiм`я» (кл. керiвники).
    - Щомiсячно випускати шкiльнi учнiвськi газети «Лiцей-прес», «Десяточка» (кер. Шакун О.Р.).
    - Щомiсячно випускати «Методичний вiсник» (кер. Верескун Р.П.).
    - Продовжити роботу екологiчної агiтбригади «Еко-Крокус» (кер. Момоток О.М.).
    - Залучити школярiв до мiжнародного спiвробiтництва (кер.Момоток О.М.).
    - Залучити школярiв до роботи футбольного гуртка (кер. Фесина Т.Я.).
    - Залучити школярiв до роботи вокального гуртка (кер. Кiричук О.В., Сторощук I.О.).


2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради