Культура - хронiка подiй << Назад
 Мiжнародний день музеїв
    18 травня свiт вiдзначає Мiжнародний день музеїв. Кожного року Мiжнародна рада музеїв IСОМ визначає тему святкування i цього року це - "Музеї i суперечлива iсторiя: розповiдаючи про замовчуване". Її мета - спроба зрозумiти невiдомi та замовчуванi аспекти суперечливої iсторiї всього людства. Крiм цього, 2017 рiк є ювiлейним для мiста Червонограда - йому виповнюється 325 рокiв! Тому Червоноградська фiлiя Львiвського музею проводила акцiї впродовж двох днiв - 18 та 19 травня.
    Вiдзначаючи ювiлей мiста 18 травня 2017 року для своїх юних вiдвiдувачiв музейники органiзували майстер-клас по моделюванню архiтектурних об'єктiв, який провiв мiсцевий краєзнавець, геолог та художник Сергiй Солодкий. Пан Сергiй пояснив основнi принципи створення їх паперових макетiв (зразкiв, моделей), адже вiн виготовляє макет палацово-паркового комплексу Потоцьких, презентацiя якого вiдбудеться у музеї 11 червня.
    19 травня, враховуючи тематику святкування Мiжнародного дня музеїв, вiдбувся великий благочинний концерт "Спiваючи про замовчуване" запорiзького ансамблю народної пiснi та побутового танцю "Оксамит" (керiвник - Лариса Купчинська). Цей проект реалiзується в рамках Програми нацiональних обмiнiв, за фiнансування Європейського Союзу та Нацiонального фонду пiдтримки демократiї (США). Творчий колектив було створено у 2009 роцi. З самого початку свого творчого життя ансамбль сповiдує народну пiсню та народну музику, побутовий танець та українську обрядову дiю (весiлля, сватання, проводи до вiйська, хрестильнi та родиннi обрядодiї, щедрiвки, колядки та вечорницi). Колектив є частим учасником та переможцем на обласних та республiканських конкурсах, внаслiдок чого має багато нагород. Сьогодення ансамблю в основному спрямоване на пропаганду та розвиток нацiональної української культури та обрядовостi. Вiдвiдувачi iз захопленням спостерiгали за дiйством, яке розгорталося на музейнiй сценi, i самi мали можливiсть на декiлька хвилин стати єдиним цiлим iз творчим колективом "Оксамит".
    Свiтова iсторiя, iсторiя кожної окремої держави сповненi суперечливих моментiв, якi виникли колись i виникають тепер внаслiдок впливу на оцiнку iсторичних подiй рiзноманiтних полiтичних, етнiчних протистоянь, глибоких iдеологiчних протирiч. Оскiльки музеї є важливим iнструментом культурного обмiну, збагачення культур, досягнення взаєморозумiння, спiвпрацi та миру мiж людьми, тому Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї релiгiї (палац Потоцьких) представила мiнi-виставку "Поговоримо про наболiле", на якiй експонують архiвнi документи та друкованi видання по переселеннях 1946 та 1951 рокiв на наших теренах та органiзувала зустрiч, на якiй обговорювалися цi важкi для кристинопiльчан подiї. У наш час цi теми є актуальними, оскiльки пiсля Другої свiтової вiйни нащадки переселенцiв з Польщi та України намагаються вивчити та пiзнати свої коренi, вiднайти iнформацiю про своїх родичiв, якi були змушенi залишити свої домiвки.
    У цi святковi днi представники Львiвської обласної держаної адмiнiстрацiї та Червоноградської мiської ради привiтали музейних працiвникiв та нагродили їх почесними грамотами за високий професiоналiзм, багаторiчну сумлiнну працю, вагомий особистий внесок у розвиток музейної справи i збереження культурного надбання та з нагоди Мiжнародного дня музеїв.
    На головну хронiка культури...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради