Культура - хронiка подiй << Назад
 "В'язень сумлiння з поставою пророка"
    Без знання минулого не може бути майбутнього. Ця iстина вiдноситься як до кожної людини на сiмейному, родинному рiвнi, так i до народу взагалi.
    Наша Церква, наш народ має багато героїв давнiх i сучасних, але до тих, без сумнiву найбiльших, належить Блаженнiший Патрiарх Кир Йосиф Слiпий. Ця постать є прикрасою цiлої Вселенської Церкви, належить до iсторiї вiкiв. Що лягло в основу всiєї дiяльностi нашого Блаженнiшого Патрiарха Йосифа? Щоб вiдповiсти на цi питання, працiвники бiблiотеки - фiлiї №3 провели для своїх користувачiв день iнформацiї "В'язень сумлiння з поставою пророка", приурочивши його до 125 рiччя Йосифа Слiпого. Читачi могли ознайомитись з бiографiєю та мiсiйною дiяльнiстю Патрiарха; переглянути книги на виставцi "Дорога Патрiарха до вiчностi"; а також переглянути документальнi фiльми "Вони прославили наш край", "Йосип Слiпий, промова"; та iншi.
    Вiдповiдь проста, але ясна. - Його вiдданiсть Христовi, його вiдданiсть своїй Церквi, любов до свого народу та готовнiсть на жертву й терпiння за святу справу.
    На головну хронiка культури...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради