На початок<< Вверх<< Культура - хронiка подiй с.9 >>Вниз >>На кiнець
Вiддiл культури
Адреса: 80100 м.Червоноград, Львiвська область, вул.Грушевського,11
E-mail: cherviddilkulture@ukr.net
В.о.начальника вiддiлу - Футиш Оксана Iванiвна, тел. (249) 4-74-05
Головний спецiалiст - тел./факс (249) 4-26-13
Секретар - Вiльчик Оксана Василiвна ,тел./факс (249) 4-26-13
Головний бухгалтер - Мiронiчева Людмила Iонiвна,тел. (249) 4-16-13

Графiк роботи вiддiлу: Понедiлок - Четвер з 8:00 до 17:15
П'ятниця з 8:00 до 16:00
Обiдня перерва з 12:00 до 13:00
Вихiднi днi - Субота, Недiля.
 Вiд голки з ниткою до об'єктива (ВIДЕО)
    У Нацiональному музеї м. Червонограда 13 травня 2012 року вiдкрилась персональна великодня виставка авторських робiт п. Iрини Бердаль - Шевчик. Авторка реалiзовує свою давню мрiю - проект "Вiд голки з ниткою до об'єктива". Починаючи з 2011 року, за два роки, авторка запланувала крок за кроком, вiдвiдати усi куточки Львiвської областi.
    Представленi на виставцi роботи - це авторськi колекцiї писанок, для створення яких використовується бiсер, технiка плетiння "Ндебеле", оформленi на дерев'яних пiдвiсках. Плануючи нову колекцiю великоднiх писанок за основу, зазвичай, п. Iрина використовує фрагмент українського вiзерунку. Вона навчилася обплiтати писанки i ялинковi iграшки бiсером. Це дуже клопiтка робота, яка вимагає вивчення фрагментiв вiзерункiв у рiзних мiсцевостях. Саме цi твори мистецтва Iрина i фотографує, сьогоднi вона виставляє цi фото у нашому музеї. Як зазначає авторка: " Через свiтлини, коли зупиняється час, я передаю свою маленьку казку, вiдчуття свята, неповторностi кожної хвилини життя".
    Детальнiше...

 Вiдбувся дитячий творчий конкурс "Ми матiр називаємо святою"
    6 травня на свято Юрiя читальна зала мiської бiблiотеки для дiтей була переповнена гостями, батьками, дiтьми, учасниками конкурсу. Адже вже другий рiк поспiль за сприяння та пiдтримки народного депутата п. В. В'язiвського вiдбувся дитячий творчий конкурс "Ми матiр називаємо святою", приурочений Дню матерi. Мета конкурсу - популяризацiя художнього поетичного слова, образотворчого мистецтва серед дiтей та молодi. Участь у конкурсi прийняло 168 дiтей iз загальноосвiтнiх шкiл м. Червонограда, Соснiвки та ГО "Нiки" ( керiвник Наталiя Хайсанова).
    Детальнiше...

 Митець свiтової слави
    Серед талановитих письменникiв, якi своєю творчiстю збагатили українську лiтературу, почесне мiсце належить Михайлу Стельмаху видатному прозаїку, поету, драматургу, якому 24 травня виповнюється 100 рокiв з дня його народження. Найвiдомiшi його романи - "Кров людська - не водиця", "Хлiб i сiль", "Правда i кривда", "Чотири броди", у яких показано долю українського селянства. Видав поетичнi збiрки "Провесень", "За яснi зорi" та книжку новел "Березовий сiк". Мальовничi картини рiдної природи постають у раннiй поезiї "Березень". Крiм прози та вiршiв писав п'єси та сценарiї для кiнофiльмi. Широко вiдома його автобiографiчна дилогiя "Гуси-лебедi летять:", "Щедрий вечiр".
    Детальнiше...

 Органiзована розгорнута книжкова виставка
    У життi українського народу є дата, що сповнена гiркого полинового болю. Двадцять шiсть рокiв вiддаляють український народ, зрештою свiт, вiд цiєї вiкової трагедiї. Двадцять шiсть рокiв не загоюється те лихо, що людина, сама ж заподiяла собi, своїй землi:
    У фiлiї №6 органiзована розгорнута книжкова виставка "Скорбота пам'ятi людської" приурочена дню Чорнобильської трагедiї. На виставцi представленi книги Олеся Гончара "Бiль i тривоги Чорнобиля" та "Чим живемо?",Юрiя Щербака "Чорнобиль", Володимира Яворiвського "I засурмив янгол" таГалини Ковтун "Я писатиму тобi щодня:"
    Детальнiше...

 В центральнiй бiблiотецi оформлено виставку "Чорнобиль не має минулого"
    26 квiтня 1986 року:Цей день ввiйде в iсторiю людства, як найбiльша технологiчна катастрофа пiд назвою Чорнобильська трагедiя.
    До цiєї дати в центральнiй бiблiотецi оформлено виставку "Чорнобиль не має минулого". Про тi першi чорнобильськi днi i роки розповiдають фотоальбоми Вiктора Марущенка, Михайла Загреби, Iгоря Костiна, яким можна дати назву: "чорнобильськi репортажi". Серед цих видань слiд вiдзначити альбом "Пiд полиновою зорею",що висвiтлює культурну спадщину українцiв,що знаходиться в "чорнобильськiй зонi". А коментарем до книги,служать слова нашого земляка А.А.Цвєрчкова, що теж був у Чорнобилi.
    Детальнiше...

 Операцiя "ВIСЛА"
    Трагiчною сторiнкою в iсторiї українського народу є дата 28 квiтня 1947 року. Саме вона є початком операцiї "Вiсла". Пiсля Другої свiтової вiйни у межах Польщi залишились етнiчнi українськi землi: Холмщини, Пiдляшшя, Лемкiвщини, Надсяння. У складi Польщi залишалось 200 тисяч українцiв. От проти них i була спланована вiйськова операцiя "Вiсла", що розпочалася 28 квiтня 1947 року. До акцiї були залученi вiйськовi з'єднання, пiдроздiли державної безпеки i внутрiшнiх вiйськ (близько двадцяти тисяч воякiв). Що вiдбувалося в той квiтень 47 року i розповiдає книжкова виставка "Вiсла", що несла сльози i кров". Документи, свiдчення очевидцiв, спогади воякiв УПА, виданi в рiзних мiсцях i в рiзний час, присвяченi цiй сумнiй датi.
    Детальнiше...

 Органiзована постiйнодiюча книжкова виставка
    За останнi роки в Українi не можна не помiтитизбiльшенняiнтересу до украiнської книги. Проте iнколичитачевi важко зорiєнтуватися в морi книг українськихавторiв. Тому на абонементi центральної мiської бiблiотеки органiзована постiйнодiюча книжкова виставка "До добра через книги". Органiзовуючи її працiвники ставили перед собою мету: вiдроджувати славнi iмена українських героїв, популяризувати творчiсть письменникiв-ювiлярiв року, знайомити користувачiв iз книгами переможцiв лiтературних премiй: Тому книжкова виставка побудована за такими роздiлами:
    Детальнiше...

 Розпочав свою роботу клуб творчостi та дозвiлля "Чиста криниця"
    5 квiтня у бiблiотецi-фiлiї №5 розпочав свою роботу клуб творчостi та дозвiлля "Чиста криниця" циклом творчих майстер-класiв для дiтей та дорослих!
    На Великоднiй майстер-клас "Покотися, писанко" був запрошений вчитель з образотворчого мистецтва ЗШ№5 Демедюк Назар Вiкторович.
    Майстер показав, як користуватися писачком, розповiв про орнаменти та їхнє символiчне значення, пояснив послiдовнiсть створення вiзерунку. Ця творча робота дуже згуртувала людей, адже на заходi були присутнi три поколiння - учнi, молодi сiм'ї та старшi люди.
    Детальнiше...

 Пасхальна веселка
    Великдень - одне з найурочистiших родинних свят. Для дiтей середнього i старшого шкiльного вiку в бiблiотецi №6 дiє розгорнута книжково-iлюстративна виставка "Пасхальна веселка".
    Про Великоднi звичаї i традицiї познайомлять дiтей книги з роздiлу "Благословення сходить iз небес".
    З добiркою книг пiд назвою "Вiчне диво писанки" читачi бiблiотеки помандрують до Писанкового королiвства, де дiзнаються чимало цiкавого про Його Величнiсть яйце та технiкою розпису писанки. На цiй полицi цiкавим для читання буде альбом творчостi унiкального писанкаря - Тараса Городецького, усе життя якого пройшло в шахтарському мiстi Червоноградi. Книжка гарно iлюстрована його власними кольоровими композицiями писанок i цiкавими розповiдями.
    Детальнiше...

 Театр iм. Дрогобича побував у Червоноградi
    Брендон Томас написав багато п'єс, проте одною з найуспiшнiших стала "Тiтка Чарлея". Уперше вона була поставлена 29 лютого 1892 року в Лондонi. Комедiя побила всi рекорди свого часу. За мотивами цiєї комедiї була поставлена п'єса "Здраствуйте, я ваша тiтка" у Львiвському академiчному музично-драматичному театрi iменi Юрiя Дрогобича.
    У вiвторок, 3 березня о 14:00 та 18:00 у Народному Домi актори цього театру презентували виставу для червоноградцiв. Яскравi декорацiї, вдало пiдiбранi костюми та висока театральна майстернiсть акторiв створювали хороший настрiй у глядачiв.
    Детальнiше...

 Провели день пiзнавально-iнтелектуальних iгор
    Вiдомо, що юна особистiсть набуває знань, досвiду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесi спiлкування, вiдпочинку, розважально-iгрової дiяльностi. Важливо, щоб дозвiлля для дiтей було змiстовним, корисним, сферою самореалiзацiї та розкриттям творчого потенцiалу дитини. З метою органiзацiї цiкавого та змiстовного дозвiлля користувачiв у фiлiї №9 при Народному домi у рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання провели день пiзнавально-iнтелектуальних iгор "Знання - це найменша ноша". Працiвники на протязi дня проводили iгри природничого, iсторичного, краєзнавчого характеру, а також користувачi могли переглянути всi дитячi журнали бiблiотеки, прослухати огляд перiодики.
    Детальнiше...

 Вiдбувся урок народознавства "Сонячнi барви писанок Тараса Городецького"
    В бiблiотецi-фiлiї №9 для дiтей i юнацтва вiдбувся урок народознавства "Сонячнi барви писанок Тараса Городецького". Писанка - це окрема сторiнка нашого народу. З нею пов`язано багато сторiн нашого життя та традицiй. Виготовляючи цей символ життя та Воскресiння, митцi споконвiку вкладають у це мистецтво свою душу, вмiння, побажання добра i радостi, дивуючи нас своєю майстернiстю.
    Про нашого земляка, унiкального писанкаря Тараса Городецького розповiла читачам провiдний бiблiотекар Ольга Бондарчук. Життя Тараса пройшло в нашому мiстi. В 1981 роцi iз золотою медаллю закiнчує СШ№11 та вступає до Львiвського полiтехнiчного iнституту, де здобуває фах iнженера-будiвельника. Пiсля отримання диплому у 1986-1992р.р. працює на будiвельних i промислових майданчиках Сокаля, Червонограда, Львова. А в 1992 роцi, побувавши в музеї архiтектури та побуту в Пироговi, пiд Києвом, починає писати писанки.
    Детальнiше...

 Мав двi опори - Бога й Україну
    2012 рiк Львiвською обласною радою i УГКЦ проголошено Роком Патрiарха Йосифа Слiпого. 29 березня 2012 р. працiвниками бiблiотеки-фiлiї № 2 спiльно з учнями 8 класу ЧЗШ №5, вчителем християнської етики Н.П.Ващук i бiблiотекарем Мазуракою Г.Б. на вiчну пам'ять мученика i iсповiдника вiри Блаженнiшого патрiарха Йосифа Слiпого провели годину духовностi "Мав двi опори - Бога й Україну".
    Спiльну молитву "Отче наш" за початок заходу звершив о.Володимир Ващук, настоятель храму Пресвятої Богородицi Владичицi України. Отець Володимир наголосив на значущiй ролi митрополита не тiльки для УГКЦ, а й для всього українського народу.
    Детальнiше...

 Семiнар "Читання дiтей: концептуальний пiдхiд, iдей, пошуки"
    Дитина не читає: Криза читання? Хто може впливати на читання дитини? Якi змiни вiдбуваються в читаннi дiтей?
    Цi та iншi проблеми обговорювалися пiд час семiнару "Читання дiтей: концептуальний пiдхiд, iдей, пошуки", який вiдбувся 28 березня в центральнiй мiськiй бiблiотецi для дiтей . В семiнарi брали участь бiблiотечнi працiвники мiської централiзованої бiблiотечної системи та завiдуюча вiддiлом науково-консультативної пiдтримки бiблiотек, соцiологiї, iнноватики та маркетингу Львiвської обласної бiблiотеки для дiтей Любов Сташко. Рiзноманiтна та насичена iнформацiєю програма заходу передбачала виступи та обмiн досвiдом серед працiвникiв централiзованої бiблiотечної системи. Заступник директора по роботi з дiтьми Надiя Дуда виступила з iнформацiєю про дитяче читання як феномен культурної спадщини, а гостя зi Львова з мультимедiйною презентацiєю "Креативнiсть та системнiсть пiдтримки i розвитку дитячого читання". Досвiдом про "Дитяче читання в умовах iнтенсивного розвитку iнформацiйних технологiй" подiлилась задувачка фiлiї №9 Iрина Суворова.
    Детальнiше...

 У день театру - на сценi двi вистави
    Червоноград вважають театральним мiстом, про що свiдчать переповненi зали на виставах рiзних гастролюючих театрiв. Тому i Мiжнародний день театру не пройшов непомiчений червоноградцями.
    27 березня на сценi Народного дому для малечi виступали юнi театрали зразкового дитячого театру "Казка" з виставами "Мiй веселий колобок" та "Iвасик - телесик". Наймолодшi глядачi з великим захопленням спостерiгали за героями улюблених казок та бурхливими оплесками вiтали їх на сценi.
    Детальнiше...

 Два крила української пiснi (ВIДЕО)
    25 березня, у недiлю в Народному Домi Червонограда вiдбувся вечiр "Володимир Iвасюк та Iгор Бiлозiр - два крила української пiснi". У концертi взяли участь вихованцi зразкового театру - студiї "Апельсин" та ансамблю "Мелодiя душi". Впродовж двох годин глядачi мали можливiсть насолодитися найпопулярнiшими творами представникiв золотого пiсенного фонду українського народу - Володимира Iвасюка та Iгоря Бiлозiра.
    Детальнiше...

 Письменниця Галина Вдовиченко гостя центральної бiблiотеки м.Червонограда
    Галина Вдовиченко дебютувала в лiтературi у 2008 роцi. Її перший роман "Пiв'яблука" отримав вiдзнаку "Вибiр видавцiв" на лiтературному конкурсi "Коронацiя слова". Пiсля цього авторка написала ще два романи: "Тамдевiн", "Хто такий Iгор?", якi видалися у видавництвi "Нора-Друк". А четвертий роман "Бора" був надрукований у київському видавництвi "Клуб сiмейного дозвiлля". Її твори стали предметом дискусiй у лiтературних колах Львова i не тiльки... Письменниця переконана, що українську книжку треба популяризувати, розповсюджувати, презентувати. З цiєю метою вона об'їздила майже всю Україну, де неодмiнно захоплювала читачiв своєю вiдкритiстю, щирiстю.
    Детальнiше...

 Представлена виставка-вшанування "Неповторний свiт чарiвної музики"
    "Якщо Чайковського ми називаємо чарiвником росiйської музики, то Лисенка ми смiливо можемо назвати сонцем української музики"
    К. Станiславський
    М. Лисенко - основоположник української класичної музики, засновникнацiонально-музичноїтворчоїшколи. Пiанiст i педагог, хоровийдиригент i громадськийдiяч - i все це в однiйлюдинi:
    Творчiсть Лисенка стала джерелом i поштовхом, якi привели до сьогоднiшнiх досягнень української музики. Вiн заклав основи музичної освiти в Українi, був педагогом, музикознавцем, диригентом, закликав до злиття фольклору з професiйною музикою, угромадськiй сферi - до з'єднання українцiв Великої України i Галичини. Всежиття iдiяльнiсть Лисенко присвятив рiдному народовi. Людина, громадянин, митець творять в його особi єдине цiле, величну у своїй простотi постать.
    Детальнiше...

 А над свiтом, гляньте, а над свiтом українська вишивка цвiте
    Вiдлiтають роки, минають вiки, змiнюється мода, але нiщо не затьмарить краси вишитих речей. Одвiчним символом для українцiв є вишитий рушник. Вiд сивої давнини i до сьогоднi, в радостi i в горi це невiд'ємна частка нашого життя. З рушником народжуються, одружуються i йдуть iз життя. Рушник пройшов крiзь вiки!
    В рушниковi, як в пiснi, закладена душа, яку неможливо збагнути до кiнця, й багатство безмежне.
    Саме про рушник як символ чистоти почуттiв, глибини безмежної любовi до своїх рiдних, що щедро простелений близьким i друзям, гостям, велась мова в годинi народознавства, яку 21 березня 2012 р. органiзувала Центральна мiська бiблiотека спiльно iз Червоноградською гiмназiєю та нацiональним музеєм "Сокальщина".
    Детальнiше...

 21 березня Всесвiтнiй день поезiї
    Поезiя - це просто неповторнiсть, Який безсмертний дотик до душi. Л. Костенко
    Щороку 21 березня вiдзначають Всесвiтнiй день поезiї. З нагоди цiєї дати працiвники бiблiотеки фiлiї №6 смт Гiрник з учнями 10-класу школи №6 класний керiвник Остапчук А.I. провели диспут на тему: "Кому i для чого потрiбна поезiя?". Про дату святкування дня поезiї її велике значення в життi людини розповiла бiблiотекар Лемеха Л.М. Цiкавим були виступи учнiв про своїх улюблених поетiв. Активна учениця диспуту Оля Остапчук розповiла про улюблену поетесу Лесю Українку. У її виконаннi прозвучав вiрш "Все, все покинуть, до тебе полинуть". До думки своєї однокласницi долучилася ще одна учасниця диспуту Леся Савка, яка прочитала вiрш Лесi Українки "Contra spem Spero". Враженнями вiд поезiї сучасних поетiв Л.Костенко, I.Драча, Д.Павличка, Б.Олiйника, I.Калинця дiлилися наступнi учасники диспуту Павло Терех, Оля Карпишин, Софiя Пелех, Юля Якимiв. Завершив тему диспуту Юрiй Абрамчук, який переконливо довiв чому Шевченка називають своїм нацiональним Пророком.
    Детальнiше...

 Червоноград читає дiтям
    20 березня 2012 року в рамках Нацiонального проекту "Україна читає дiтям" вiдбувся загальнообласний День дитячого читання в мiськiй бiблiотецi для дiтей за казкою В. Симоненка "Цар Плаксiй та Лоскотон".
    Для участi в Днi читання в мiську бiблiотеку для дiтей був запрошений заступник мiського голови А. I. Залiвський. Перед початком читання Андрiй Iванович познайомився з дiтьми та розповiв їм про себе. Юнi читачi iз задоволенням прослухали повчальну казку Василя Симоненка, а потiм буквально засипали пана Залiвського цiкавими запитаннями.
    Детальнiше...

 Поезiє- ти сила чарiвна (Година поезiї)
    15 березня в бiблiотецi-фiлiї №7 пройшла поетична година "Поезiє -ти сила чарiвна", яка була присвячена Мiжнародному Дню поезiї.
    Гурткiвцi Будинку дитячої та юнацької творчостi/керiвник Виноградська Г./, учнi 5 кл. сш.№7/ керiвник Петращак Г./, учнi 6 кл.сш.№14 /керiвник Борисенко Н./, зав.фiлiєю Макар Н.,бiблiотекар читального залу Данилюк Б. говорили i слухали про царицю красного письменства- Поезiю. Були прочитанi вiршi Т.Шевченка, Л.Українки, М.Людкевич, М.Чумарної, О.Демчини.
    Детальнiше...

 Презентували виставку "Лiтургiйне шитво ХVIII-ХХ ст."
    18 березня о 14.00 у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдбулось урочисте вiдкриття виставки "Лiтургiйне шитво ХVIII-ХХ ст." (з фондiв Червоноградської фiлiї ЛМIР).
    Лiтургiйне шитво - це гаптування золотом, срiблом та шовком рiзноманiтних предметiв релiгiйного культу, якi виконують образно-символiчну, культову функцiю в церковному богослужiннi, протягом якого згадується й вiдтворюється в певних символiчних дiях все життя Христа. Змiст лiтургiї, її християнська символiка зумовили й художньо-стилiстичний, культовий характер пам'яток шитва.
    Детальнiше...

 У бiблiотецi дiє виставка "Прометей українського духу"
    Т.Г.Шевченко: Це iм'я упродовж майже двох столiть дороге кожному українцевi. А днi 9 i 10 березня ( день народження i смертi поета) давно називаються Шевченковими днями. I саме до Шевченкiвських днiв у бiблiотецi дiє виставка "Прометей українського духу". В центрi виставки - портрет Кобзаря. Вiн, нiби, роздiлює виставку навпiл. Злiва вiд портрета - твори Т.Г.Шевченка, а справа - книги, що розповiдають про життя велета української лiтератури. Серед видань творiв Кобзаря, слiд вiдзначити унiкальне видання вибраних творiв поета, де крiм вибраних поезiй, вмiщено твори живопису i графiки. Книга побачила свiт у видавництвi "Мистецтво" у 2007 роцi. Неповторнiсть видання i у тому, що всi поетичнi твори i назви мистецьких творiв подаються , як українською так i англiйською мовами. Шевченко. Кобзар. Цi слова такi нероздiльнi. I на виставцi розмiщено рiзнi видання "Кобзаря", рiзнi за часом видання, мiсцем видання i художнiм оформленням. Серед цих видань слiд вiдзначити видання "Кобзаря",що побачило свiт у видавництвi "Днiпро" в 1994 роцi. Це -"Кобзар" часiв незалежної України. До слова, проiлюстровано книгу iлюстрацiями художника Iвана Марчука, з його малярського циклу "Шевченкiана". На виставцi представленi i нотнi видання. В них вмiщено твори Т.Г.Шевченка покладенi на музику, якi давно стали народними пiснями: "Думи мої, думи мої", "Свiте ясний, свiте тихий", "Заповiт".
    Детальнiше...

 "Пiснi його серця"
    Виставка пiд такою назвою до дня народження Володимира Iвасюка ( 4 березня) розмiщена на пiанiно в читальному залi бiблiотеки. "Вернись iз спогадiв" таку назву має фотоальбом , що вийшов у Львовi в 2008 роцi до 60-рiччя з дня народження композитора. Є тут i iнше "ювiлейне" видання : В.Iвасюк "Музичнi твори", що вийшло в Чернiвцях у 2009 роцi. А ще - музичнi збiрники з такими, до щему, вiдомими назвами: "Спiває "Смерiчка" та "Спiває "Червона рута". Свiй " Монолог перед обличчям сина" читає батько, Михайло Iвасюк.
    Детальнiше...

 "Наш краянин - Василь Бобинський"
    "Наш краянин - Василь Бобинський" (1898-1938)
    Ця виставка приурочена до дня народження славетного земляка, що вiдзначається 11 березня. Поет, критик, перекладач. Це все про нього. Найповнiшим виданням творiв В.Бобинського є книга "Гiсть iз ночi", що вийшла у видавництвi "Днiпро" у 1990 роцi. Є тут i збiрка творiв поета, що вийшла у видавництвi "Сполох" у Львовi в 2009 роцi. Твори нашого земляка є у багатьох поетичних збiрниках української поезiї, але на виставцi розмiщено збiрку "Стрiлецька Голгофа", бо вiн був сiчовим стрiльцем.
    Детальнiше...

 Працiвники бiблiотеки-фiлiї №6 (сел. Гiрник) провели обговорення книги Є.Бiлоусова "Тарасове перо"
    Цьогорiч виповнюється 60 рокiв з дня народження українського дитячого письменника Євгена Бiлоусова. Автор 45 дитячих книжок, лауреат 22 Всеукраїнських та мiжнародних книжкових конкурсiв. Це єдиний автор, який за роки незалежностi України отримав диплом Мiжнародної Ради з питань дитячої лiтератури ЮНЕСКО за книгу "Оповiдання про маленьку копiйку та велику Гривню". Персональнi книжковi виставки автора бiльше 30 разiв експонувалися у рiзних мiстах України. Автор працює в рiдкiсному жанрi сучасної української лiтератури - бiографiчної прози для дiтей. Написанi ним оповiдки з бiографiї вiдомих українцiв, привчають малечу любити українське i шанувати українських героїв.
    Детальнiше...

 "Золота колекцiя" воскових фiгур
    З 8 березня по 8 квiтня 2012 р. у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї дiє виставка "Золота колекцiя" з Музею воскових фiгур (м. Санкт-Петербург). На нiй представлено 28 фiгур. Серед них є фiгури релiгiйних персонажiв - пророк Мойсей, цар Iрод, Будда, Заратуштра; вiдомих персонажiв свiтового кiно - Ж. Дiпордьє, 4 персонажi iз фiльму "Бетмен"; полiтикiв минулого та сучасних - Чингiсхан, А. Гiтлер, У. Бен Ладен; поп-кумирiв - Валерiй Леонтьєв...
    Детальнiше...

 Зустрiч iз Тарасом Возняком
    11 березня 2012 року у Червоноградськiй фiлiї Львiвського музею iсторiї релiгiї вiдбулася зустрiч iз українським культурологом, полiтологом, головним редактором i засновником Незалежного культурологiчного журналу "Ї" Тарасом Возняком.
    Незалежний культурологiчний журнал "Ї" є впливовою громадською органiзацiєю та так званим аналiтичним центром мiста Львова.
    Тарас Возняк є автором бiльш нiж 400 публiкацiй в українськiй та закордоннiй пресi, постiйним автором не лише журналу "Ї", але й iнших українських видань. Вiн постiйно займається питаннями мiжнародних стосункiв, транскордонного спiвробiтництва.
    Детальнiше...

 Святковий концерт до дня народження Шевченка
    9 березня у Народному Домi Червонограда вiдбувся святковий концерт з нагоди 198 -ї рiчницi вiд дня народження Тараса Шевченка. На сценi цього дня лунало Тарасове слова та пiсня. Найбiльш вражаючим був виступ хору "Просвiта". Наймолодшi ж декламували "До квiтки Основ'яненка" та "Менi тринадцятий минало". Запальнi "па" демонстрували глядачам танцюристи iз "Молодостi". Дзвiнкими голосами потiшили публiку i квартет "Мелодiя душi". Заворожили душу звуки струн бандуристок "Зоряного намиста".
    Детальнiше...

 "Останнiй гречкосiй"
    3 березня в Народному домi вiдбулася гастрольна вистава Нацiонального театру iм. Марiї Заньковецької "Останнiй гречкосiй". Як завжди на виставах провiдного українського театру в залi був аншлаг . Це в черговий раз засвiдчило ,що червоноградськi глядачi поцiновують високопрофесiйне театральне мистецтво .З iншого боку приємно,що провiднi колективи привозять вистави у провiнцiю втамовуючи певний мистецький "голод" у публiки.
    Детальнiше...

 Леся Українка у серцях червоноградцiв
    4 березня 2012 року вiдбувся традицiйний лiтературний вечiр присвячений дню народженню Лесi Українки. Слово про поетесу мав лiтературознавець Тарас Лехман . Глядачi побачили уривки з популярних вистав Лесi Українки у виконаннi Народного драмтеатру Червоноградського Народного дому, а також прозвучали вiршi поетеси.
    Детальнiше...

 Вiдбувся концерт Народного ансамблю танцю <Молодiсть>
    26 лютого 2012р. - вiдбувся концерт Народного ансамблю танцю <Молодiсть>.Танцювальну казку подарували глядачам учасники колективу , який працює , творить i виховує багато поколiнь учасникiв ось уже пiв столiття. Не дивлячись на такий поважний вiк танцювального ансамблю , колектив завжи залишається молодим,енергiйним ,з своїми творчими задумами i планами. Учасники < Молодостi> не перестають нас дивувати хореографiчними постановками , майстернiстю виконання та гастрольними поїздками ,А все це завдяки керiвнику колективу хореографу , людинi фанатично вiдданiй своїй справi - Людмилi Прiбезi. Вона продовжила справу своєї мами i багаторiчного керiвника колективу - Наталi Григорiвни Воробйової.
    Детальнiше...

 Зимовi святкування у Соснiвцi
    Весело пройшли новорiчнi та Рiздвянi свята в соснiвському Народному домi. А розпочалися вони ще до Нового року святковою дитячою виставою: "Прийди, любий Миколаю". Наймолодшi глядачi радiсно вiтали святого Миколая, небесних Ангеляток, та iнших казкових героїв. Не менш приємно було отримати солодкi подарунки та прочитати святковi вiршики.
    Продовжили святкування 24 грудня. Молодi актори соснiвського аматорського театру "Парадокс" показали виставу "Нiч перед Рiздвом" (за мотивами повiстi Миколи Гоголя). Вдала постановка, музичне оформлення, декорацiї та чудова акторська гра забезпечили глядачам справжнє задоволення , яких зiбралася в той день повна зала.
    Детальнiше...

 Оформлена книжкова виставка
    "Наша перемога -це перемога нашої iдеї,повне її здiйснення. Наш обов'язок зробити самим найбiльше,скiльки стане наших сил, одночасно докласти старань, щоб i iншi робили якнайбiльше"
    Степан Бандера.

    З нагоди 103-рiчницi з дня народження С.Бандери в центральнiй мiськiй бiблiотецi оформлена книжкова виставка "Степан Бандера i справа його життя". Мета даної виставки - ознайомити користувачiв з життям та дiяльнiстю українського патрiота, борця за незалежну Українську державу - Степана Бандери.
    Детальнiше...

 Червоноградська фiлiя Львiвського музею iсторiї презентує виставку "Рiздвянi вiтання з Литви"
    Це твори народних майстрiв литовського мiста Утена, яке є ровесником Львова. Перша згадка про Утену датується 1261 роком. Цього року мiсто вiдсвяткувало своє 750-рiччя.
    На виставцi експонуються твори понад 20 народних майстрiв м. Утена. Це традицiйне литовське ткацтво i керамiка, живопис, витинанки, плетiння з лози i соломки, дерев'яна скульптура, вишивка i в'язання, писанки. Бiльшiсть представлених експонатiв має сакральний змiст, iншi дають змогу познайомитися з iсторiєю, традицiями та побутом литовського народу.
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Культура - хронiка подiй с.9 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради