ГОЛОВНА РIШЕННЯ ОГОЛОШЕННЯ СТРУКТУРА АКТУАЛЬНО... ДIЯЛЬНIСТЬ БАЛАНС КОНТАКТИ

До уваги відвідувачів. Працює новий сайт КП "Комунальник", який тимчасово знаходиться за посиланням:

 kom112.kl.com.ua

 

Назва пiдпрємства - Комунальне пiдприємство "Комунальник"

Адреса - Львiвська область, м.Червоноград , вул.Св.Володимира,112

Директор-Федаш Володимир Iлькович
Головний iнженер - Федак Микола Iванович
Головний бухгалтер-Бесяда Мирослава Павлiвна
Начальник планово-економiчного вiддiлу-Курило Галина Іванiвна
Начальник благоустрою-Чачунь Наталiя Володимирiвна
Начальник ДЗО-Бутрiй Iван Iванович
Начальник цеху ППППВ-Куц Iгор Васильович
Юрисконсульт Бондар Вiктор Валтасарович

Основна дiяльнiсть - надання послуг у м.Червоноградi

Форма власностi - Мiське комунальне пiдприємство дiє на пiдставi Статуту затвердженого виконкомом Червоноградської мiської ради

Пiдзвiтнiсть - Комунальне пiдприємство "Комунальникє комунальним пiдприємством , власником майна якого є територiальна громада в мiстi i пiдпорядкована Червоноградськiй мiськiй радi"

Основними напрямками дiяльностi КП "Комунальник" є:

- обслуговування мережу зовнiшнього освiтлення мiста (протяжнiсть лiнiй 132,2 км; кiлькiсть свiтоточок 2770 шт.),
- виконання роботи по озелененню мiста (загальна площа зелених насаджень 161,7 га, в т.ч. охоплено доглядом 34,6 га),
- утримання та обслуговування кладовища мiст Червонограда, 5 од.
- утримання дороги м.Червонограда та проведення санiтарної очистки вулиць, скверiв, паркiв мiста (загальна протяжнiсть дорiг - 57,8 км. площа 687 тис. м. кв.),
- утримання малих архiтектурних форм та пам"ятних знаків м. Червонограда - 8шт.,
- надання транспортних послуг
- надання послуги по копанню могил та iншi.