ЦНАП - Iнформацiйнi та технологiчнi картки адмiнiстративних послуг
Головне управлiння Держпродспоживслужби в м.Червоноградi
1Видача дозволу (санiтарного паспорта) на роботи з радiоактивними речовинами та iншими джерелами iонiзуючого випромiнюванняЗаява   

2Дозвiл на отримання заходiв з залученням тваринЗаява   

3Експлуатацiйний дозвiл для операторiв ринку,що провадять дiяльнiсть з виробництва та/або зберiгання харчових продуктiв тваринного походженняЗаява   

4Експлуатацiйний дозвiл для провадження дiяльностi: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстiвних продуктiв тваринного походження; на потужностях (об'єктах) з виробництва, змiшування та приготування кормових добавок, премiксiв i кормiвЗаява   

5Ветеринарнi документи (мiжнароднi ветеринарнi сертифiкати, ветеринарнi свiдоцтва, ветеринарнi довiдкиЗаява   

2020 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради