Ласкаво просимо на наш сайт!


ОБРАНО НОВОГО ГОЛОВУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ!!!!

23 лютого 2018 року на черговому засiданнi Громадської ради було обрано нового голову Громадської ради - Сiмчука Василя Михайловича, який є делегатом вiд "Церковного Комiтету парафiї УГКЦ храму св.Йософата"

Заступниками обрано:

1.Турко В.П. - "Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону "Червоноградська самооборона"

2.Фiлiн О.В. - ГО "Спортивна федерацiя для атлетiв з особливостями розумового i фiзичного розвитку м.Червонограда"

3.Гулядик I.I. - Спiлка ветеранiв Афганiстану

4.Черемiсов О.С. - ГО захисту малого та середнього бiзнесу "Єднiсть" у Львiвськiй областi

Секретарем Громадської ради обрана - Пашковська Л.Д.Громадська рада при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради, як постiйно дiючий колегiальний виборний консультативно-дорадчий орган, створена для забезпечення участi громадян в управлiннi державнимим справами, здiйснення громадського контролю за дiяльнiстю органiв виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодiї зазначених органiв з громадськiстю, врахування громадської думки пiд час формування та реалiзацiї державної полiтики i дiє на пiдставi Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд вiд 8 квiтня 2015 р. № 234 "Про внесення змiн до Постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 листопада 2008 р. № 976 та вiд 3 листопада 2010 р. № 996 "Про абезпечення участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики


Кориснi посилання

Газета

Портал

Громадянське

Громадою

Асоцiацiя

Портал Громадських органiзацiй Львова

Антикорупцiйний портал

Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя

Львiвська обласна рада

Львiвська мiська рада

Сайт Президента України

Сайт Верховної Ради України

Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України

Урядова гаряча лiнiя

Українська

2011 Громадська рада при виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради