ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Червоноградська гімназія
80100, вул. С. Бандери, 17а, м. Червоноград, 80106. тел.3-82-57 - директор, 3-12-70 - секретар
E-mail: chergym@ukr.net Веб-сайт: www.chergym.org.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://www.chergym.org.ua

    Директор:
    Савченко Наталія Дмитрівна
    Освiта вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут, 1976 р.
    Педагогiчний стаж - 41 рiк,
    Стаж керiвної посади – 10 рокiв
    Звання – «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Заступники директора з навчально-виховної роботи:
    Устенко Надія Андріївна,
    Освiта вища, Черкаський педагогiчний iнститут, 1983 р.
    Педагогiчний стаж – 33 роки
    Стаж керiвної посади – 15 рокiв
    Звання – «учитель-методист»
    Категорiя – вища

    Солган Ольга Петрівна,
    Освiта вища, Луцький державний педагогiчний iнститут iм. Лесi Українки, 1985 р.
    Педагогiчний стаж 32 роки
    Стаж керiвної посади – 6 рокiв
    Звання - «старший учитель»
    Категорiя – вища

    Гут Алла Василівна
    Освiта вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I.Франка, 1996 р.
    Педагогiчний стаж – 28 рокiв
    Стаж керiвної посади – 17 рокiв
    Звання – «учитель-методист»
    Категорiя – вища

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
   Всього працiвникiв – 45
   З них педагогiв:
   - спецiалiст вищої категорiї - 36
   - спецiалiст I категорiї - 3
   - спецiалiст II категорiї - 4
   - спецiалiст – 2
      Проблема, над якою працює гімназія:
      "Створення iнновацiйного середовища для самореалiзацiї гiмназистiв"
Основнi напрямки дiяльностi у 2017- 2018 н.р.:
    - реалiзацiя I етапу проблеми гiмназiї «Створення iнновацiйного середовища для самореалiзацiї гiмназистiв»;
    - забезпечення виконання вимог Державних стандартiв загальної середньої освiти щодо рiзнобiчного розвитку гiмназистiв;
    - опрацювання ключових змiн оновлених навчальних програм 5(1) - 9(5) класiв, методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у загальноосвiтнiх навчальних закладах на 2017-2018 н.р.;
    - пiдвищення рiвня освiтнiх послуг, зокрема знань, умiнь i навичок учнiв 1-5 класiв, покращення успiшностi учнiв у класах на рiвнi не менше 50%;
    - впровадження iнновацiйних технологiй, методiв навчання для формування ключових компетентностей гiмназистiв;
    - сприяння методичною службою навчання педагогiв, апробацiї та введення у навчально-виховний процес елементiв педагогiчних iнновацiй;
    - поповнення навчально-методичної бази кабiнетiв та забезпечення високого науково-методичного рiвня викладання предметiв;
    - спрямування виховної роботи на виконання Програми з нацiонально- патрiотичного виховання дiтей та молодi, виховання поваги до нацiональних цiнностей Українського народу, прав i свобод людини.

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради